Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Odense Sankt Knuds Provsti

Ulrika Regina Ljung, Provst i Odense Sankt Knuds Provsti

Odense Sankt Knuds Provsti 

 

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Bredt folkekirkeligt forankret.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Der er ansat to eller flere præster ved de fleste af kirkerne. Det betyder, at man har mulighed for at sparre og samarbejde med en anden kollega.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

De fleste præster finder ud af at afløse for hinanden inden for sognet, Dog er der mulighed for mere bredt samarbejde på tværs af sognegrænserne om ferietilrettelæggelsen. Det giver større fleksibilitet i forhold til at få sine ferieønsker opfyldt.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Der er to årlige tjenstlige konventer, samt ét månedligt og uformelt kaffekonvent, hvor vi mødes for samtale om, hvad der rører sig i sognene. Det giver også mulighed for at arbejde på tværs af sognegrænserne, hvis tiltag skal igangsættes.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Den årlige MUS giver et godt afsæt for samtalen om udvikling inden for det faglige. Desuden opfordrer provsten præsterne til at holde en art studieuge, hvor fokus er på faglig pligtig opdatering, lystlæsning af teologisk eller tværfaglig litteratur. 

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Nej.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Odense er inde i en udvikling på linje med de øvrige store byer i Danmark.  Demografisk skønnes byen af vokse fra nuværende 203.707 indbyggere til i 2045 at nå op på 226.135 indbyggere.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Ja.