Fortsæt til hovedindholdet
De 10 fynske provstier
Svendborg Provsti

Bente Holdgaard , Provst i Svendborg Provsti

Svendborg Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Der er en bred vifte af teologiske holdninger og meget forskellige præster, men nok et overvejende grundtvigsk præg. Der er også en grundtvigsk valgmenighed.

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Man går ind i et godt og respektfuldt kollegialt fællesskab med fagligt dygtige præster og engagerede menighedsråd. Provstiet er en blanding af både land- og bysogne med den dynamik det giver. Der er der en stor lokal velvilje overfor Folkekirken.

Svendborg er en levende by med både uddannelsesinstitutioner og et rigt kulturliv. Der er flere store idræts- og musikefterskoler i området, som er med til at sætte deres lokale præg. Derudover giver naturen på det smukke Sydfyn mange muligheder for et aktivt friluftsliv både til lands og til vands.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Præsterne planlægger selv deres ferie i mindre lokale teams

Hvilke konventer findes der i provstiet?

Der vil fremover være tre-fire årlige kollegamøder og en temadag i løbet af året. Derudover er der et årligt møde med foredrag og spisning, hvortil også emeriti er inviterede.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Alle præster anbefales en uges efteruddannelse i løbet af året. Fremadrettet er det planen med jævne mellemrum at afholde et flerdages kursus eller en ekskursion med fagligt indhold.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Nej, ikke i øjeblikket

Hvordan er den demografiske udvikling?

Den er stabil, men befolkningstallet forventes at være svagt stigende hen over nogle år

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej, ikke så vidt vides

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Der er mange spændende projekter på tværs af provstiet, hvor også præster kan involvere sig: Et årligt salmesangsprojekt, Skole for Kirke og Teologi med foredrag og studiekredse, en sorggruppe som provstiets præster på skift står for. Der er også en meget velfungerende skole-kirketjeneste (SYMF) i samarbejde med to andre provstier. Nyligt er Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde startet op i provstiregi. Der er sygehus samt hospice med præster tilknyttet, og det samme gælder for Kirkens Korshærs varmestue.