De 11 fynske provstier
Midtfyn Provsti

Inge Dalsgaard Jensen, provst i Midtfyn Provsti

Midtfyn Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Generelt ”Midt i det kirkelige landskab” med præg af det grundtvigske. Der er 2 valgmenigheder og en frimenighed i provstiet. 

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Velvilje mod kirken, nuv. menighedsråd vil gøre det godt for deres præst, overkommelige embeder, gode kolleger, der er villige til samarbejde.

Flere fælles arrangementer såsom fælles provstifriluftsgudstjeneste 2. pinsedag, salmemaraton, nu med nye salmer, konfirmandrollespil for samtlige 7. klasser i provstiet, og hvor alle præster deltager. 

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Inddelt i 3 grupper med 4 pastorater i hver. De planlægger og aftaler selv ferie/frihed. Nogle præster arbejder endvidere sammen på tværs af byttegrupperne om eks. konfirmander, demensgudstjenester.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

3-4 årlige provstikonventer, et middagskonvent, en studiedag/døgn. Et årligt fælleskonvent med Fåborg provsti.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Studiekreds ligger pt. i dvale. Flere præster er phd.`er, og er fagligt optaget af deres emne. Af og til deles noget med de øvrige præster.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Byttegrupperne fungerer som uformelle teams, som endnu ikke er blevet formaliseret. Det rører dog på sig flere steder, bl.a. med muligheden for at arbejde sammen om flere frisøndage.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der er stor tilflytning især i Sdr. Nærå, Årslev og Ringe, i det hele taget i den nordlige del af provstiet. Let nedadgående i den sydlige del.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Ikke udover det, der skete ved kommunalreformen, med 3 centralskoler. Det giver lidt udfordring med placering af konfirmander, herunder ganske store hold. 

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Et godt, harmonisk provsti, hvor der er mulighed for at prøve kræfter med forskelligt.

Kirkegangen veksler i de forskellige sogne, hvilket også bør ses i sammenhæng med flere ganske små sogne.