De 11 fynske provstier
Nyborg Provsti

Hans Bredmose Simonsen, provst Nyborg Provsti

Nyborg Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Nej

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Tradition for godt samarbejde, både med menighedsråd og kolleger

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Den enkelte præst tilrettelægger ferie med sin nabopræst.

Hvilke konventer findes der i provstiet?

To årlige provstikonventer på skift mellem præsterne. Det starter om eftermiddagen med foredrag, om aftenen er ægtefæller inviteret til middagen. Derudover har vi hvert andet år et eksternt 3 dages konvent, arrangeret af et udvalg, nedsat af præsterne.

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Foruden de officielle tilbud fra FUV har vi løbende haft læsegrupper og fælles konfirmandarrangementer, hvor de fleste præster har deltaget. Vi har også haft kurser og foredrag, arrangeret af provsten.

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Små pastorater har hidtil haft begrænset bistandsforpligtelse i større pastorater. Ellers foregår samarbejdet frivilligt på præsternes eget initiativ.

Hvordan er den demografiske udvikling?

Der er en svag afvandring fra land til by.

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Der er ikke planlagt kommunale strukturændringer. Skolestrukturen blev ændret i forbindelse med skolereformen. 

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Østfyn er en smuk egn, befolket med venlige fynboer. Kirkegangen er ikke imponerende alle steder, men der er stor opbakning til sognenes præster og kirker.