De 11 fynske provstier
Svendborg Provsti

Per Aas Christensen, Provst i Svendborg Provsti

Svendborg Provsti

Har provstiet et særligt teologisk retningspræg?

Overvejende grundtvigsk med enkelte kolleger som kommer på Tidehvervs Sommermøde

Hvorfor skal man søge stilling i dit provsti?

Kombination af land og by. Mange uddannelsesinstitutioner, flot natur, høj faglighed. Mange velfungerende og engagerede menighedsråd og ansatte ved kirkerne.

Hvordan er samarbejdsformen i provstiet f. eks. med hensyn til ferieplanlægning osv.?

Der findes forskellige samarbejder omkring gensidig afløsning – både på ”nabobasis” og i større grupper. 

Hvilke konventer findes der i provstiet?

1 provstikonvent + enkelte kollega-aftale-”konventer”

Hvordan fastholdes fagligheden blandt provstiets præster?

Igennem kollegasparring og samarbejde. Alle præster får ”automatisk” anbefalet en uges efteruddannelse om året

Er der planer om ændringer i samarbejdsformer – f.eks. oprettelse af teams?

Ikke pt

Hvordan er den demografiske udvikling?

Langsom byudvikling i Svendborgs vestlige del og en lille vækst i nogle landsogne

Har du kendskab til kommunale strukturændringer f.eks. i skolestrukturen?

Nej

Hvad vil du selv tilføje som vigtig viden om dit provsti?

Mange forskellige samarbejder på tværs af sognegrænserne. Kirkeskole – Salmesangsprojekt – Skoletjeneste (SYMF) – Sorggrupper – o.m.a. – Der er et godt samarbejde og klima mellem provstiets 23 meget forskellige præster – ud fra gensidig loyalitet og respekt; ligesom der er et godt samarbejde og en god stemning mellem provstiets menighedsråd og kirkefunktionærer.