Institutions- og funktionspræster
Flygtninge- og indvandrerpræsten

Flygtninge- og indvandrerpræsten

Jesper Hougaard Larsen

Tlf. 63 12 08 73
E-mail: JHLA@km.dk

I 1999 oprettede oprettede Hjallese og Sankt Knuds provstier Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS), der fik til huse i Odense midtby. Formålet med FTS at er give flygtninge og indvandrere - ikke bare i Odense - men i hele Fyens Stift et sted, hvor man kan mødes på tværs af kultur og religion.


Læs mere her: www.fts-odense.dk 

Tekst: Kitt Kragelund, 2012

Når kirken møder flygtninge og indvandrere


Engelske gudstjenester og salmer er blot en del af hverdagen for en indvandrer- og flygtningepræst. At kunne fordybe sig i en særlig gren af præstehvervet vil blive mere efterspurgt i fremtiden, mener Jesper Hougaard Larsen, der er flygtninge- og indvandrerpræst i Odense Kommune


Arbejdet som indvandrer- og flygtningepræst byder på andre udfordringer end hos almindelige sognepræster. Eksempelvis er der internationale gudstjenester, hvor sprog og salmer er delvist på engelsk. Målet er at fremme en kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle.

- Vi lægger os bevidst så meget som muligt op ad en normal sognegudstjeneste. Dog er den særligt tilrettelagt flygtninge og indvandrere, og vores funktion er at gå i dybden. Vi får nogle kompetencer indenfor et særligt område, som er rigtig gode, fortæller Jesper Hougaard Larsen, der er flygtninge- og indvandrerpræst på fjerde år samt projektleder hos Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

Funktionspræsterne skal dog ikke afløse sognepræsterne men ses som et supplement til en særlig gruppe mennesker, mener flygtninge- og indvandrerpræsten. Han siger:

- Som funktionspræst møder man nogle andre mennesker fordi man har særlige redskaber at arbejde med. Det er det samme indhold vi arbejder med, men vi arbejder bare forskelligt fra sognepræsterne. Med forskellige kompetencer kan vi også samarbejde på tværs af sognene, og dét bliver meget vigtigt i fremtiden, tror jeg.

Sognet betyder mindre for flere
Sognet har fået en mindre betydning for flere, da mange går i kirke hvor de arbejder, i stedet for hvor de bor. Indvandrere og flygtninge kan have svært ved at finde ud af, hvor de skal henvende sig, hvis man ikke ved hvilket sogn man bor i.

Funktionspræsterne bor ikke nødvendigvis i samme sogn, som de arbejder i, og dette er en styrke, mener Jesper Hougaard.

- Fordi vi ikke bor i en tjenestebolig i sognet, er vi mere synligt til stede i arbejdet med et tværkulturelt samarbejde. Det gør det lettere at henvende sig til os og for menigheden at bruge os. Mange har ikke deres egen kirke eller præst, når de kommer til Danmark, og derfor er det godt, at vi har denne særlige funktion, fortæller Jesper Hougaard.

De internationale gudstjenester finder sted en gang om måneden og er kædet sammen med et socialt arrangement. Det sociale aspekt er vigtigt, oplyser Jesper Hougaard. Han mener at mødet med præsten socialt giver tryghed og genkendelighed.

I dybden med mennesker
At Jesper Hougaard blev ansat som flygtninge- og indvandrerpræst, er ikke et tilfælde. Han har tidligere undervist i mødet med islam og andre kulturer samt været døvepræst. At kunne gå i dybden med arbejdet er meget vigtigt. 

- Det at være funktionspræst har altid tiltrukket mig. Man har mulighed for at være grundig indenfor sin niche og virkelig være god til at arbejde med det enkelte område. Det tiltaler mig meget at vide, at det er ét specielt felt indenfor kirken, jeg arbejder med, siger funktionspræsten.

Udover arbejdet som præst for flygtninge- og indvandrere byder Jesper Hougaards arbejde også på mødet mellem forskellige etniske og religiøse forskelle.

- Der ligger et utroligt vigtigt arbejde i mødet mellem forskellige religioner og kulturer, synes jeg. De er nydanskere lige meget hvilken kultur og religion, de kommer med, og det er vigtigt, de føler, at kirken også vil være med til at tage imod dem, slutter Jesper Hougaard.

Faktaboks

  • Stillingen som flygtninge- og indvandrerpræst kom til Odense i 2003
  • Jesper Hougaard Larsen er den anden præst med titlen i Odense
  • Arbejdet med Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, der begyndte i 1999, byder, udover internationale gudstjenester, på arrangementer som samværscafé, børneaktiviteter, sprogcafé, kirkehøjskole og en række andre aktiviteter
  • Jesper Hougaard Larsen er uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet i 1991
  • Udover at have været døvepræst har han også været sognepræst i Svendborg samt præst ved Den Danske Kirke i Los Angeles, USA samt undervist på Den frie Lærerskole i Ollerup