Institutions- og funktionspræster
Kontaktpræsten for hørehæmmede

Kontaktpræst for hørehæmmede

I Fyens Stift er der to kontaktpræster for hørehæmmede


Agnes Haugaard

Sognepræst, Ærø                    Tlf.: 62 58 14 31
E-mail: AHAU@km.dk


John Pretzmark Ramskov   

Sognepræst, Sanderum                Tlf.: 66 17 06 54
E-mail: JR@km.dk

Tekst: Agnes Haugaard,  oktober 2015

At  være kontaktpræst er langt hen ad vejen et usynligt arbejde, som ikke altid kan måles og vejes, og langt mere gælder dette, når det handler om hørehæmmede. Dårlig hørelse  er om noget et usynligt handicap, som oftest bliver overset og glemt – samtidig lider en stor del af danskerne af nedsat hørelse i en tidlig alder.

Det er vores opgave som kontaktpræster, at hørehæmmede i  vores kirker, på plejehjemmene og hvor vi  forsamles til gudstjeneste og foredrag, kan være en del af menigheden og gøre det synligt for andre.  Ligesom vi præster skal lære at bruge den teknik, der findes på området – så holder vores stemmer meget længere.

Evangeliet -  Ordet skal høres, og alt for mange steder, fungerer det ikke ordentligt. Ofte er det normalhørende, der får noget til at ske, så højtaleranlægget fungerer rigtigt, ligesom teleslyngeanlæg skal med det årlige syn. Det bedste er at få en serviceaftale, der betyder, at en tekniker kommer forbi og går anlægget efter.