Institutions- og funktionspræster
Sygehuspræsten

Hospitalspræsten

Hospitalspræsterne ved Odense Universitets Hospital, Svendborg Sygehus og Middelfart Psykiatriske Hospital har som hovedopgave at tale med mennesker i svære øjeblikke på sygehusene.

Kitt Kragelund | september 2012

Hospitalspræster taler med mennesker i svære situationer


Hospitalspræsterne i Fyens Stift har som hovedopgave at tale med mennesker i svære øjeblikke på sygehuset. Solveig Refsgaard, hospitalspræst i Odense, finder glæde i at kunne hjælpe i kritiske situationer. 


Solveig Refsgaard har været hospitalspræst på Odense Universitetshospital siden 1994. Hendes arbejdsdage kan være vidt forskellige, men samtaler med patienter og pårørende fylder mest. Hun siger:

- Mange fortæller mig, at når angsten og følelsen af at miste kontrol over tilværelsen kommer over dem, begynder de at tænke mere over de store spørgsmål i livet. Og i det kaos, der kan opstå, kan det være hjælpsomt at tale med en udenforstående. Vi taler om sygdommen, hvordan den griber ind i hele tilværelsen, og hvordan det er at være i den situation.

Sygdom og tro

Solveig Refsgaard fortæller, at nogle mennesker møder troen første gang, når de rammes af alvorlig sygdom. For andre bliver troen intensiveret i en kritisk situation.

- Sygdom kan altså være en slags katalysator i forhold til Gud, fordi man får brug for noget større end sig selv at støtte sig til, forklarer hun, og fortsætter:

– Det er dog altid patienten, der sætter dagsordenen, så jeg trækker aldrig Vorherre ned over hovedet på nogen.

Mere end bare samtaler

Selvom samtaler om angst, afmagt, vrede og sorg er en stor del af hospitalspræstens arbejde, er der også andre opgaver. Solveig Refsgaard fortæller:

- Her på OUH er vi tre hospitalspræster, der på skift holder gudstjeneste i kirkesalen om søndagen og de fleste helligdage. Der bliver taget højde for, at vi er på et hospital, så vores gudstjenester er korte og salmerne kendte.

Derudover indeholder hendes arbejde også nøddåb, velsignelse af dødfødte børn og nødvielser. Hospitalspræsten kan ligeledes være med når behandlinger afsluttes.

- Hvis en patient er bundet til sengen, er det også muligt at komme til alters på sygestuen. Desuden ønsker pårørende ofte afholdt en andagt i forbindelse med organdonation, eller når der skal slukkes for en respirator, siger hun. 

Præsten i det rette element

For Solveig Refsgaard, der tidligere var hjælpepræst ved Ansgars kirke i Odense, er funktionsstillingen på hospitalet langt fra tilfældig. Hun oplever og værdsætter, at mødet med patienter og pårørende er hudløst ærligt. Sygdom betyder for mange, at de oplever nye sider af sig selv, hvor de ikke bruger tid eller kræfter på at sætte en facade op, men fortæller helt åbent om behovet for hjælp. Hun forklarer:

- Jeg møder mennesker på et meget afgørende tidspunkt i deres liv. Selvom jeg ikke kan ændre deres situation, kan jeg måske hjælpe med at finde ro, håb og trøst i en svær tid. Det håber jeg. At få lov til at være en del af andres liv på den måde, er en stor tillidserklæring og et privilegium, synes jeg.

Hospitalspræster er vigtige

Solveig Refsgaard mener, at der i fremtiden vil blive endnu mere brug for funktionspræster på hospitalerne. Hun siger:

- Hospitaler bliver mere og mere højteknologiske og specialiserede produktionshuse med fokus på resultater og effektivitet. Sygeplejersker og læger har sjældent tid til de eksistentielle samtaler. Dér er man som præst privilegeret i forhold til det øvrige personale, for jeg har tid og ro til at være hos en patient eller en pårørende uden at skulle passe klokker og telefoner samtidig.

Selvom hospitalspræstens arbejde ofte er forbundet med menneskers alvorlige sygdom eller afslutning på livet, kan Solveig Refsgaard rumme arbejdet med de tunge skæbner og alvorlige situationer. 

- Jeg kan selvfølgelig ikke undgå at blive berørt, men det skal også gøre følelsesmæssigt indtryk at møde et måske ungt menneske, som burde have livet foran sig, men som har fået konstateret en dødelig sygdom. Alligevel føler jeg sjældent, at mit arbejde slider, for det er utroligt givende og meningsfyldt. Eller jeg kan formulere det sådan: det giver mere, end det tager, slutter hun.


Odense Universitets Hospital

Solveig Refsgaard         Tlf.: 65 41 35 69          Mobil: 29 44 02 61        E-mail: SRE@km.dk

Jens Buchwald Andersen   
Tlf.: 66 15 52 13             E-mail: JBA@km.dk

Middelfart Psykiatrisk Hospital/OUH

Dorthe Irene Langborg Rudbeck
Tlf: 61200848
E-mail: dilr@km.dkSvendborg Sygehus

Karina Aallmann             Dagvagt kl. 8-16 mobil 4012505
1Aften/nat kl.16-08 mobil 40125053
E-mail: KMAA@KM.DK