Institutions- og funktionspræster
Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent

Sognepræsts Torkil Jensens job som uddannelseskonsulent er blandt andet at tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Udviklings og Videnscenter. 

Torkil Jensen er også tovholder for det hold af vejlederpræster, der lokalt hjælper de nye kolleger i gang.

Torkil Jensen

Tlf: 62 61 64 20
E-Mail: toje@km.dk

Torkil Jensen arbejder i 45 procent af din arbejdstid som uddannelseskonsulent i Fyens Stift. 

Læs mere om folkekirkens uddannelse for præster her 

Læs uddannelsesplanen for nye præster her