Institutions- og funktionspræster
Engelsksproget præst

Engelsksproget præst

I Skt. Knuds sogn er der ansat en præst til at forestå engelsksprogede gudstjenester en gang om måneden.

Marianne Hougaard Larsen

Tlf. 24 23 74 46
E-mail: mahla@km.dk

Gudstjenester på engelsk
I Sankt Knuds Kirke holdes gudstjeneste på engelsk én lørdag om måneden kl. 10 ved Marianne Hougaard Larsen Se datoer her

Church Services in English
Church Services in English are held once a month at 10 am. at Sankt Knuds Kirke (The Cathedral) by pastor Marianne Hougaard Larsen, please see the dates here