Institutions- og funktionspræster
Gymnasiepræsten

Gymnasiepræsten

Karen Blauenfeldt Dam

Tlf.: 62 62 41 45
E-mail: KBD@km.dk

Tekst: Karen Blauenfeldt Dam, 2015

For tiden er jeg den eneste præst i Fyens Stift med funktionen ”gymnasie-præst”. Hvordan det kan organiseres så flere gymnasier får en præst tilknyttet, overvejes for tiden.

Formålet med arbejdet er først og fremmest at stå til rådighed som samtalepartner for gymnasiets elever, som et supplement til de allerede eksisterende tilbud på gymnasiet.

Præsten tilbyder samtaler under tavshedspligt, ganske anonymt og uden at skulle registrere eller melde tilbage til institutionen.

En væsentlig del af gymnasiepræstens arbejde er at have tid til at snakke – og lytte! – når eleverne har brug for at vende ting, der trykker og er svære at tumle med alene: usikkerhed, mening med livet, det svære ved at miste; det kan være dødsfald i familien eller kæresten, der gik.

Præsten er fleksibel, har ikke lange ventetider og kan kontaktes uden for gymnasiets øvrige åbningstid.

Præsten kan fx præsentere sig på gymnasiets hjemmeside med tilbud om samtale.

Herudover kan præsten være en ressource i undervisningssammenhænge, ligesom det kan være relevant at præsten skrives ind i gymnasiets generelle plan for krisehåndtering.