Netværk
Sorggruppenetværk

Sorggruppenetværk

I hvert stift er der en netværksperson, som hjælper med at finde sorggrupper og giver råd og vejledning ved iværksættelse af nye sorggrupper. I Fyns Stift er man velkommen til at kontakte sognepræst Mette Tikjøb Grymer, Nyborg.  

I Fyns Stift er der ca. 10 sorggrupper for voksne; 2 grupper for børn og unge og flere tilbud om sorggrupper er på vej.

”Sorggrupper i Folkekirken” er et landsdækkende initiativ, der har til formål at kortlægge, hvad der findes af sorggrupper, beskrive hvad der foregår - og i øvrigt være med til at udvikle kirkens sorggrupper.

På hjemmesiden: www.sorggrupperifolkekirken.dk kan du finde information om sorg og sorggrupper. Her er også et landkort, hvoraf det fremgår, hvor sorggrupperne findes på Fyn, og hvem man kan kontakte. 

Det er gratis at deltage i en sorggruppe, og man mødes typisk hver 3. eller 4. uge.

Læs om sorggrupper i Odense her

Læs om sorggruppen ved Nyborg Kirke her