Præsterne
Nye præster i Fyens Stift 2018

Nye præster i Fyens Stift 2018

Henny Kvist

15. februar 2018

Henny Kvist er ansat som sognepræst i Ærø Pastorat. Hun fortæller om sit nye embede:

"Først og fremmest glæder jeg mig til at lære et for mig helt nyt hjørne af Danmark at kende. Jeg er vokset op i Vestjylland, men har i mere end 25 år boet på Frederiksberg i København. Og nu er tiden kommet til at udleve drømmen om et præsteembede på landet i tæt kontakt med natur og lokalbefolkning.

Jeg har et varierende arbejdsliv bag mig som bl.a. akademisk medarbejder i Roskilde Amt i Sundhedsafdelingen med fokus på børn og unges brug af rusmidler, som projektleder på Køge Sygehus og de seneste 10 år som præst og fagchef for Center for kirke og kultur på Diakonissestiftelsen.

Jeg ser frem til, at sætte mine erfaringer med diakoni, tværfaglighed, ledelse, frivillighed, undervisning, hospice- og demensområdet i spil i den spændende proces som kirken på Ærø befinder sig i. Og  jeg glæder mig til sammen med præsteteamet, menighedsråd og kirkens øvrige personale, at skabe de bedste rammer for at videregive kristendommens budskab med tilbud der spænder vidt for Ærøs mange forskellige mennesker og med respekt for de lokale traditioner.

Kirken er for mig noget, vi skaber sammen og det sted, hvor samtale og samarbejde går hånd i hånd. Det er her den eksistentielle og vigtige samtale kan finde sted, ikke kun om tro, men om det væsentlige i vores liv, om kærlighed, skyld og skam, tilgivelse, taknemmelighed og glæde. Her er det kirkens opgave både at give rum, inspiration og mod til man kan leve som et helt menneske i et senmoderne samfund.

Sigrid Anne Melchior Hougaard

Sigrid Anne Melchior Hougaard 

1. januar 2018

Sigrid Anne Melchior Hougaard er ansat i stillingen som sognepræst i Fredens Sogn i Odense. Hun fortæller: 

"Den 1. januar tager jeg ikke kun hul på et nyt år – jeg tager også hul på en helt ny og anderledes hverdag som ”bypræst”, når jeg begynder mit arbejde i Fredens Kirke i Odense.

Jeg er 37 år og opvokset i Bolbro Sogn i Odense, men i de seneste 10 år har jeg været ”landpræst” i tre små landsogne uden for Ringe: Espe, Vantinge og Hillerslev.

Her har jeg lært, at man kan holde nærværende og meningsfyldte gudstjenester, uanset om der kommer 120 eller 3 kirkegængere. Og jeg har nydt, at vi i kirkens lille personalegruppe har kendt navnene på hvert eneste menneske, der er trådt ind af kirkedøren. Det har været nært og tæt og hjemligt.  

Men efter 10 år har jeg fået mod på at prøve et kirkeliv, der er helt anderledes – og stillingen i Fredens Kirke byder på netop det: En kirke i et af Fyens største sogne. En kirke med en stor personalegruppe, der har en fælles hverdag i sognehuset – med tre præstekolleger, jeg kan samarbejde med og tage ved lære af. En kirke, der hver eneste dag fyldes af mennesker, som deltager i alverdens aktiviteter og kirkelige handlinger.

Jeg vil formentlig aldrig lære alle navnene at kende på dem, der kommer ind af kirkedøren – men den varme jeg selv blev mødt med, da jeg først besøgte Fredens kirke, giver mig tro på, at nærheden og følelsen af ”at være hjemme” i kirken også lever i det store bysogn."