Nye præster i Fyens Stift 2018
Nye præster i Fyens Stift 2014

Nye præster i Fyens Stift 2014

1. december | 2014

Tamira Mariann Jørgensen er ansat som sognepræst i 50%’s embede i Thomas Kingo pastorat. Hun har været vikar i Thomas Kingo pastorat siden marts, og kender derfor sognet, og menigheden kender ligeledes hende fra mange gudstjenester og arrangementer. Blandt andet var hun med til at fejre kirkens 90 års fødselsdag i forsommeren, og hun er her fotograferet uden for kirken efter festgudstjenesten. Om sit nye arbejde siger hun: 

”Med fastansættelsen nu kan jeg tænke langsigtet. Højmessen er ugens midtpunkt, hvorfra al forkyndelse udgår med dåb og nadver, derudover er der de kirkelige handlinger og de mange arrangementer i sognesalen, konfirmander og hjemmebesøg. Minikonfirmanderne starter 6. januar og kommer hver tirsdag i 11 uger. Det ser jeg frem til, og sognerejsen til Trier er vi godt i gang med at forberede i studiekredsen.
Jeg har været præst i godt 6 år, blev ordineret i Haderslev Domkirke til embede i Erritsø ved Fredericia. Var derefter vikar for sognepræst i forskellige pastorater på Vest-, Øst- og Midtfyn, og siden august 2012 har jeg haft bopæl i præstegården på Drejø, hvor jeg er fastansat som 50% sognepræst for øerne: Drejø, Skarø og Hjortø i Svendborg provsti. Jeg har samtidig også været præst i Det Palliative Team, Fyn et år og været vikar i Sanderum og Hjallese kirker. 
Nu har jeg fast to 50%’s embeder, der supplerer og inspirerer hinanden. Jeg har stor glæde af engagementet i den aktive by-kirke med gode kolleger og ansatte og et stort menighedsråd, og tror på, at jeg bidrager med konkret inspiration den anden vej også. På øerne og i præstegården henter jeg bl.a. ro i fordybelsen og får derfra inspiration til mit arbejde med de mange gudstjenester, undervisning og sjælesorgssamtaler. 
Af gensidige projekter kan nævnes, at én fra menigheden i Thomas Kingo, har været på Drejø og starte en strikkegruppe, der strikker til fattige i Rumænien, en anden har været og holde foredrag i præstegården, og Fynsk Pilgrimsvandringsforening arrangerede en pilgrimstur til Drejø den 20.-21. september. På sigt arbejder jeg på at tilbyde sogneretræter på Drejø.”

1. oktober | 2014

Signe Toft er ansat som natkirkepræst i Sankt Knuds kirke pr. 1. oktober 2014. Signe Toft har tidligere været konstitueret natkirkeleder ved Helligåndskirken i København. Hun afsluttede den praktisk-teologiske uddannelse ved Pastoralseminariet i december 2013. Om sit nye job siger hun:

‟Jeg glæder mig til at blive en del af Sankt Knuds kirke og provsti. Jeg brænder for at lave natkirke, og jeg har et stort personligt engagement. Som nyuddannet påbegynder jeg et nyt kapitel som præst, dog medbringer jeg stor erfaring og kendskab til natkirkelivet som følge af mit tidligere arbejde i natkirken ved Helligaandskirken på strøget i København.
Det er med stor glæde, at jeg kan ser frem til livet som natkirkepræst og kommende odenseaner. Jeg ønsker, at natkirken skal skabe rammer om et åbent, mangfoldigt og alsidigt miljø, hvor det er plads, rum og omsorg for enhver.
Jeg vil værne natkirkens liv, og jeg vil styrke og bevare et godt og frugtbart menighedsliv. Hertil finder jeg det afgørende med et godt frivillighedsmiljø samt et afvekslende og nyskabende gudstjenesteliv med musik, fordybelse og kreative indslag. Jeg glæder mig til at præge, udvikle og styrke natkirken i samarbejde og dialog med menighed og frivillige.”

15. september | 2014

Lars Peter Wandsøe Kristiansen er ansat som sognepræst i Fredens, Svendborg pastorat i en nyoprettet stilling. Lars Peter Wandsøe Kristiansen kommer fra en stilling som sognepræst på Ærø.

1. september | 2014

Mads Davidsen
 er ansat som overenskomstansat sognepræst i Munkebo Pastorat fra den 1. september 2014. Mads Davidsen kommer fra en stilling som sognepræst i Egense og Øster Skerninge. Om sit nye job siger han:

”Jeg glæder mig over at skulle begynde som sognepræst i Munkebo Pastorat. At begynde i et nyt pastorat er som at få en helt ny begyndelse på sit virke som sognepræst -  alting skal gennemtænkes på ny. Jeg er vild med at nørde med gudstjenesten, ligesom jeg elsker at tænke nadverfællesskabet ind i nye sammenhænge. Derfor håber jeg på, at min nye begyndelse også kan være med til at skabe nye begyndelser og fællesskaber i Munkebo i samspil med de mange gode kolleger, menighedsrødder og ikke mindst menigheden i det nye sogn.”  

1. september | 2014

Johanne Fårup er ansat som sognepræst pr. i en nyoprettet stilling i Middelfart pastorat. Johanne Fårup kommer fra en stilling som Sognepræst i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat.

1. august | 2014

Karin Nebel er ansat som overenskomstansat sognepræst i Skellerup-Ellinge og Flødstrup-Ullerslev pastorat.

1. juni | 2014

Arendse Wulff-Jørgensen er ansat som sognepræst i Rønninge pastorat.

1. april | 2014 

Eva Maren Ladefoged er ansat som sognepræst i Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse pastorat. Eva Maren Ladefoged kommer fra en stilling som Sognepræst i Vorning-Kvorning-Hammershøj pastorat.