Nye præster i Fyens Stift 2019
Nyheder

Jakob Agerskov Hansen

1. maj 2019: 
Jakob Agerskov Hansen er ansat som sognepræst i Grindløse-Klinte Pastorat 

Sognepræst Jakob Agerskov Hansen

Nu skal jeg snart begynde i mit nye embede som præst i Grindløse-Klinte og Bogense-Nr. Sandager pastorat på Nordfyn.

Det er ikke kun en ny stilling som præst, jeg skal tiltræde. Det er også mit første præsteembede i det hele taget, og jeg kan næsten ikke vente med at få taget hul på det nye hverv, og det nye kapitel i mit liv.

De seneste 18 år har jeg boet i Virum. Men nu vender jeg tilbage til Fyn, hvor jeg omtrent spenderede de første ti år af min barndom. De første seks år boede jeg og resten af min familie i Odense, og derefter flyttede vi til Bogense, hvor vi boede det meste af fire år fra 1980 - 1983.

Jeg glæder mig til at vende tilbage til min barndoms egne, og igen få kontakt med skolekammerater fra dengang. Ligeledes nærer jeg en stor forventningens glæde til at indgå i fællesskabet med alle de andre gæve mennesker i nærområdet.

Præstens arbejdsområder er mange, og jeg betragter det som et kæmpe privilegium at få lov til at have med dem alle at gøre. Jeg ser eksempelvis meget frem til at skulle have konfirmander. Jeg kan ikke stå for de unge menneskers energi, spontanitet og nysgerrighed. Det er livsbekræftende at være nær de unge mennesker - og sammen med dem beskæftige sig med de dybeste og højeste spørgsmål og fænomener i tilværelsen: Gud, Tro, liv, død, sorg og glæde. Jeg har tidligere haft to hold konfirmander i deres forberedelsestimer op til konfirmationen. Så den side af præstens virke har jeg erfaring med.

Jeg er meget taknemmelig for, at jeg nu skal have det som mit arbejde at være en del af – og en tjener for - menighedens liv; både i de store øjeblikke såsom dåb og bryllup, og tillige igennem hverdagene med sjælesorgssamtaler og det daglige virke for – sammen med menighedsrådene - at bevare og skabe en levende og nærværende kirke, der kan være til glæde og gavn for hele menigheden.

Teologisk set var det i høj grad læsning af Kierkegaards skrifter, der ansporede mig til at påbegynde studiet i første omgang. Jeg er stadig en stor fan af ”Danmarks Søren” pga. hans elegante litterære stil og geniale humor. Men studiet åbnede mine øjne for, at teologihistorien rummer et væld af andre skrifter med ligeledes interessante vinkler at anskue kirke og Bibel fra. Jeg vil bære indtryk og tanker fra alle disse forskelligartede tilgange til livet som kristent menneske med mig ind i arbejdet i pastoratet.

Jakob Agerskov Hansen