Nye præster i Fyens Stift 2021
Nyheder

Christian Primdahl Medom

1. april 2021:  
Christian Primdahl Medom er ansat som sognepræst i Sankt Hans Pastorat i Odense

Christian Medom Jensen

Christian Primdahl Medom

»Det er med stor glæde og taknemlighed, at jeg fra 1. april 2021 kan kalde mig præst i Sankt Hans Kirke og Sogn. Det er en tjeneste, som jeg er meget ydmyg omkring, og som jeg glæder mig til at gå i gang med. Derfor ser jeg rigtig meget frem til at møde alle i menigheden/sognet og vandre et stykke vej sammen, sammen med Gud. Jeg glæder mig særligt til, at vi kan få lov til at vende tilbage til en mere almindelig hverdag, og på den måde kan møde hinanden under normale forhold.

Jeg har brugt de sidste ca. 7 år på at studere teologi med henblik på at blive præst. Ved siden af teologistudiet har jeg brugt en del timer i Blå Kors, hvad enten det har været som fast vikar på et alkoholbehandlingshjem, leder og medarbejder på sommerlejre for udsatte børn og unge eller som ungerepræsentant i Blå Kors’ hovedbestyrelse. At møde udsatte mennesker, har givet perspektiv til mit eget liv, og det har været berigende at se, hvordan evangeliet bliver rakt ud til nogle af samfundets svage på den måde.

Derhjemme slår jeg gerne hjernen lidt mere fra og lader hænderne overtage med diverse gøremål. Jeg holder af at tale med og høre på mennesker, følge med i forskellige sportsgrene, tømre noget sammen med mine hænder, løbe en tur og meget mere. «