Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2024
Nyheder

Lone Birgitte Jørgensen

1. december 2023: Lone Birgitte Jørgensener ansat som vikar i Hans Tausens pastorat

Lone Birgitte Jørgensen

Lone Birgitte Jørgensen

Jeg er utrolig glad for at få mulighed for at være vikar i Hans Tausens kirke, indtil der bliver ansat en blivende præst. Jeg er nyuddannet, og det har været meget givende for mig at kunne læne mig ind i en kirke med en masse traditioner og et maskineri der kører afsted. Jeg har oplevet både menighed og personale som vældig venlige og omsorgsfulde overfor mig, og jeg tror ikke man kunne ønske sig en bedre begyndelse på et præstevirke, end den jeg har fået her.

Som jeg forstår den kristne tro, er det en levende tro, der må tilpasse sig tid, sted og situation. Jeg søger derfor at bringe teologien ud i hverdagslivet, hvor menneskers erfaringer finder sted, både med livet og med hinanden. Jeg er optaget af hvordan mennesker trives og har en stærk tro på, at fællesskab er en vigtig faktor for at kunne værne mod ensomhed, og jeg ser kirken som et stærkt bud på et fællesskab hvor alle kan byde ind med noget.

Jeg har boet hele mit liv i København, så det at komme til Odense har i sig selv været en oplevelse, og jeg er blevet meget begejstret for Fyn. I første omgang vil jeg gerne fortsætte med at være vikar, for derigennem at skaffe mig erfaring fra forskellige måder at bedrive kirke.