Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2019
Nyheder

Tonny Aagaard Olesen

1. december: 
Tonny Aagaard Olesen er ansat som sognepræst i Humble-Lindelse Pastorat i en tidsbegrænset stilling

Sognepræst Tonny Aagaard Olesen

Jeg bor i Rønninge præstegård ved Langeskov, hvor min hustru er præst. Jeg er far til Sif (18 år), Sofus (16 år), Hedvig (3 år), og den 1. dec. kom så også lille Hertha til verden. Af gode grunde har jeg ikke mulighed for at flytte til Langeland, men jeg vil alligevel bestræbe mig på at være synlig i sognene, ligesom jeg kommer til at arbejde på præstekontoret i Humble præstegård, hvor jeg vil være til at finde i dagtimerne eller efter aftale.

Præstegerningen er ny for mig. Jeg har bag mig et langt virke som forsker i dansk litteratur, kirkehistorie og filosofi, hvor jeg. bl.a. har været med til at udgive og kommentere Søren Kierkegaard skrifter i 55 bind (1996-2013). Megen af min tid har jeg også brugt som formidler ved foredrag og undervisning på folkeuniversiteterne rundt i hele landet. Oprindelig er jeg cand.mag. (dansk og filosofi), senere ph.d., men for 3½ år siden tog jeg den beslutning at uddanne mig til præst, og i sommer blev jeg så færdig på pastoralseminariet. Humble-Lindelse bliver derfor mit første embede.

Jeg ser frem til at møde jer alle og fungere som jeres præst. Præstegerningen er for mig at kald. Jeg ser det som en gave at kunne være med til at forkynde det kristne budskab og gerne i et sprog og en form, som er opløftende og opbyggelig, og hvor alle kan være med. Jeg sætter også en stor ære i at kunne være der for mennesker, i de forskellige livsfaser, man møder dem i. Jeg vil gerne være en åben og favnede præst, der med det kristne budskab kan sætte vores daglige liv i perspektiv,

Langeland er for mig et endnu uudforsket sted. Jeg er oprindelig nordjyde, og inden jeg kom til Fyn for snart 6 år siden, boede jeg i en årrække i København. Jeg glæder mig til at lære mine sogne at kende, til at møde alle i provstiet og hilse på mine nye kollegaer rundt om i Fyns stift.