Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2020
Nyheder

Marie Therese Strand Kudajewski 

1. september:
Marie Therese Strand Kudajewski er ansat som sognepræst i Svanninge Pastorat.

Præst Marie Therese Strand Kudajewski

Sognepræst Marie Therese Strand Kudajewski

Jeg er af menighedsrådet i Svanninge Sogn blevet indstillet til at være sognets nye præst. Denne tillid er jeg helt utrolig taknemmelig for at blive mødt med, og jeg glæder mig til at tiltræde mit nye embede i det sydfynske.

Jeg er 44 år gammel og har de seneste knap 10 år været sognepræst syd for Aalborg i tre små landsogne. I tillæg til mit hidtidige embede har jeg opdyrket et nyt felt i folkekirkeligt regi, idet jeg har været tilknyttet jordemodercentret i både Randers og Aalborg, hvor jeg har haft fast konsultationstid og samtaler med kvinder og par, der som vordende forældre eller nybagte forældre eller forældre, som har mistet et barn, har haft behov for en samtale med en præst. Som præst har jeg fundet det meget væsentligt at få knyttet præster til svangreomsorgen, fordi dette livsfaseskift ved livets begyndelse helt oplagt berører de dybeste lag i et menneskes hjerte, som er vigtige at få mulighed for at tale om. Disse erfaringer bringer jeg med mig til Fyn, og jeg håber at kunne trække på disse erfaringer i mit nye embede.

Fra mit virke som præst i små landsogne kommer jeg også med en stor bevidsthed omkring vigtigheden af at have en præst lokalt forankret i sognet, som tager del i det liv, som leves lokalt. Præsten er med fra vugge til grav, og den livsvigtige gerning viser sig ved, at kunne være til stede i menneskers liv både i den hyggelige hverdagssnak i den lokale Brugs eller når et menneske dør, og de efterladte står tilbage med et tab og en sorg og har brug for præsten at tale med. Men som præst er jeg naturligvis også med ved de helt store og glædelige begivenheder, som når et ungt menneske indleder et konfirmationsforberedende forløb og herefter vælger at blive konfirmeret, når et barn bæres frem til dåben, eller når to mennesker, som elsker hinanden højt, ønsker at blive viet. For mig er kærligheden i en ligeværdig relation her det afgørende, og jeg er derfor også stærk fortaler for vielse af mennesker af samme køn, thi størst af alt er kærligheden.

Mit ønske er som den nye præst ved Svanninge og Falsled kirker sammen med menighedsrådet og personalegruppen at kunne fremme et kirkeliv, som er nært, vedkommende og meningsgivende for mennesker i alle aldre. Det skal kunne mærkes på den gode måde, når man har været en tur i kirke, og mit håb er at gudstjenesten må være den livskatapult, som løfter livet op til glæde, livslyst og fornyet indsigt.

Privat er jeg gift med Kuno Strand Kudajewski, der har arbejdet med telemedicinske projekter og netop har fået nyt job i Odense inden for samme felt. Sammen har vi Liva på 15 år, Selma på 11 år, Petra på 9 år og Hugo på 6 år. De 3 mindste børn skal alle starte i Svanninge skole, når vi flytter. Selma skal starte i 5. klasse, Petra i 3. klasse og Hugo skal starte i 1. klasse. Liva derimod har netop afsluttet folkeskolen og skal en tur på ungdomshøjskole i Egå, inden hun næste sommer ønsker at starte på Fåborg gymnasium. 

Både min mand og jeg glæder os usigeligt meget til at flytte til Svanninge og alle vores fire børn er meget spændte og glæder sig til at møde nye kammerater, både i skolen og i nærmiljøet. Vores nye bolig bliver den gamle smukke præstegård i Svanninge, og her er de bedst tænkelige rammer udstukket for gode stunder i godt samvær og med masser af kreativ leg.

Med venlig hilsen sognepræst Therese Strand Kudajewski