Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2020
Nyheder

Paw Kingo Andersen

1. januar: 
Paw Kingo Andersen er ansat som sognepræst i Paarup Pastorat 

Provst Paw Kingo Andersen

Provst i Hjallese Provsti og sognepræst Paw Kingo Andersen

Hvor det tidligere var sådan, at provstestillingen flyttede rundt imellem provstiets sogne alt efter, hvem der blev ansat som provst, så er det nu sådan, at stillingen som provst skal tilknyttes et fast præsteembede i provstiet. 

Valget er faldet på Paarup, det betyder, at jeg nu er 75 procent provst og 25 procent præst i Paarup. 

Jeg ser frem til at skulle have min præstetjeneste i Paarup sogn. Paarup er et stort sogn med tre gode og dygtige præster på fuld tid, og her bliver provsten forhåbentlig et godt bidrag til, at et Paarup i vækst får lidt mere præst og dermed også en endnu bedre mulighed for at være tilstede for de mange medlemmer af folkekirken”.