Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2020
Nyheder

Søren Ildved 

1. september 2020: 
Søren Ildved er ansat som sognepræst i Kværndrup Pastorat

Præst Søren Ildved

Søren Ildved

Det var med stor glæde, at jeg modtog opkaldet om, at Kværndrup menighedsråd havde indstillet mig til at være sognepræst i Kværndrup.

Jeg er oprindeligt uddannet som cand.mag. i filosofi og religion og har bl.a. arbejdet med formidling. For nogle år siden skiftede jeg spor og begyndte at læse teologi i København. Jeg blev færdig som cand.theol. i januar og har siden gået på pastoralseminariet. 

Embedet som sognepræst i Kværndrup er mit første, og jeg ser frem til det med stor spænding og forventning. Min familie og jeg er flyttet ind i den smukke præstegård og glæder os til at tage del i det daglige liv i sognet. Som præst vil jeg lægge vægt på at tage fat på de store spørgsmål, og jeg vil bidrage med en levende og nutidig udlægning af evangeliet samt være en nærværende præst, der kommer rundt i sognet.

Kværndrup Kirke er en smuk kirke, som byens borgere med rette kan være stolte af. Det er et privilegie at få lov til at arbejde i en bygning, der er så flot udrustet lige fra den fine altertavle over kalkmalerierne, Ulfeldernes kapel og kapellet på kirkegården.

På grund af coronakrisen er mange af de kirkelige aktiviteter, som bekendt, blevet udskudt, så jeg er ankommet til embedet med en flyvende start fuld af dåbshandlinger. Jeg glæder mig meget