Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2021
Nyheder

Anna Jensen

1. september 2021: 
Anna Jensen er ansat som sognepræst i Thomas Kingos Pastorat i Fyens Stift

Sognepræst Anna Jensen

Fyn skal det være! Sådan står der bag på bussen, der kører fra Odense Banegård. VisitFyn har lavet en kampagne for at få flere til at holde ferie på Fyn. Min familie og jeg har flere somre holdt ferie på Fyn, men nu skal vi bo der rigtigt. Jeg skal være sognepræst i Thomas Kingos sogn i Odense pr. 1. september. Det bliver noget af en udfordring, for sognet har været godt vandt med dygtige præster.

Jeg er egentligt født på Fyn, men vi flyttede derfra, da jeg kun var ½ år, så barndomserindringerne indskrænker sig til besøg hos præsteparret i Dreslette præstegård. Jeg er opvokset i Kolding og Skjern, hvor min far var præst. I 2004 blev jeg kandidat i teologi fra Københavns universitet og i jan. 2006 blev jeg ansat som sognepræst i Malt og Folding sogne i Ribe Stift. Det har været 15 ½ gode år, så det var en meget svær beslutning at søge nyt embede. Jeg glæder mig til at arbejde i et sogn med mange kirkelige handlinger og ikke mindst en kollega. Thomas Kingos sogn er et stort bysogn, men virker som om, at der er nærhed og sammenhold i menigheden.

Jeg har været tillidsmand i Ribe Stift i 10 år, boligvurderingsmand i 7 år og gennem årerne mødt mange præster. Det er altid en god diskussion, om det er bypræster eller landpræster, der laver mest. Bypræster har mange kirkelige handlinger, men færre højmesser og mindre sekretærarbejde. Landpræsterne har mange prædikener, menighedsrådsarbejde, ansvar og er meget lokalt involveret. Jeg ved af erfaring, hvordan det er at være landpræst, nu glæder jeg mig til at prøve at være bypræst. 

Jeg har arbejdet en del med homiletik og har været tovholder på provstiets prædikengruppe. Jeg har haft mange konfirmander og lavet flere projekter for unge. 

Jeg skrev speciale i 2002 om moderne salmer, jeg var bl.a. optaget af folks oplevelser af salmer. Salmerne og prædiken bærer en stor del af vores gudstjeneste. Jeg er ikke tilhænger af at lave om på højmesseliturgien, men jeg mener, at fornyelsen skal være i sproget. Salmerne og prædiken skal være nærværende og vedkommende. Uden for højmessens plads skal der til gengæld være mulighed for at boltre sig og lave anderledes gudstjenester, der tiltaler forskellige befolkningsgrupper.

I min fritid er jeg KFUM-Spejder og formand for Samtaleforum for Unge og kirke.