Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2021
Nyheder

Søren Ildved

1. august 2021: 
Søren Ilved er ansat som sognepræst i Skovby-Ore-Guldbjerg Pastorat i Fyens Stift

Søren Ilved

Pastoratsrådet i Skovby-Ore-Guldbjerg har indstillet mig til at være pastoratets nye præst. Den tillid er jeg taknemmelig for at blive mødt med, og jeg glæder mig meget til at tiltræde mit nye embede den 1. august. Det er et privilegium at skulle tjene i de tre smukke middelalderkirker med hver deres unikke udtryk og menighedsliv.

Jeg er 47 år, uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som sognepræst i Kværndrup sogn, Midtfyns Provsti. Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i filosofi og religion og har arbejdet med formidling, inden jeg skiftede spor.

Jeg glæder mig til at møde menigheden og tage fat mit virke. Som præst er man til stede i de glædeligste og de mest trist stunder samt i den dagligdag, hvor den største del af vores liv udspiller sig. I mit virke vil jeg forsøge at forkynde det kristne budskab relevant for de liv, vi lever, uanset alder, ståsted og livssituation. Evangeliet er, som præsten og forfatteren Jakob Knudsen engang skrev, det vi trænger til. Noget af en helt anden verden.

Jeg lægger stor vægt på den traditionelle højmesse, og for mig er det vigtigt, at man oplever genkendelighed i højmessen, kirkemusikken og salmerne. Samtidig er jeg åben for at supplere denne med andre gudstjenesteformer og aktiviteter. Det er mit ønske, sammen med pastoratsrådet og personalegruppen, at holde fast i et liv i og omkring kirken, som er nært, vedkommende og meningsgivende for mennesker i alle aldre.

Min familie og jeg er blevet mødt med venlighed og imødekommenhed, og nu glæder vi os til at slå rødder i præstegården, i hverdagen og til at blive en naturlig del af det lokale liv.