Fortsæt til hovedindholdet
Nye præster i Fyens Stift 2024
Nyheder

Robert Jensen Buhl

1. april 2024: Robert Jensen Buhl er ansat som vikar Næsby Pastorat

Rober Jensen Buhl

Vikar i Næsby Robert Jensen Buhl

Jeg er 32 år gammel, og jeg er vokset op i en lille by mellem Kolding og Haderslev ved navn Hejls. Siden 2010 har jeg boet i København, hvor jeg ved siden af teologistudiet har virket på semi-professionelt plan som guitarist, medkomponist og medarrangør i bandet Blaue Blume.

Teologisk har jeg specialiseret mig inden for den systematiske teologi, og jeg har således i både mit bachelorprojekt og mit speciale kort fortalt beskæftiget mig religionsfilosofisk med begrebet ’tro’. Nærmere bestemt har jeg — gennem studier i særligt Søren Kierkegaards og Friedrich Heinrich Jacobis teologi og filosofi (sidstnævnte er en tysk (religions)filosof fra 1743-1819) — udforsket forholdet mellem (religiøs) tro og umiddelbar, almenmenneskelig overbevisning, samt forholdet mellem rationalitet (viden) og irrationalitet (tro/overbevisning).

Eftersom jeg oprindeligt forestillede mig, at musikken skulle være min levevej, begyndte jeg i 2012 at læse teologi af ren nysgerrighed og interesse for faget, men for hvert år, der gik, blev det kun mere klart for mig, at jeg ville være præst, og det er derfor med stor glæde og forventning, at jeg nu endelig kan tiltræde min første stilling, nemlig som vikar i Næsby sogn.

Da jeg endnu er helt ny i faget, ser jeg først og fremmest frem til at komme i gang med og prøve kræfter med ’kerneopgaverne’, gudstjenester og kirkelige handlinger, men også i høj grad til at møde en masse nye mennesker, både ansatte og i menigheden, se og erfare, hvordan man holder kirke i Næsby, og bidrage hertil efter bedste evne!