Fortsæt til hovedindholdet
Religionspædagogik
Konfirmandundervisning på fattiggården

Konfirmandundervisning på fattiggården

Sognepræst Bente Luise From Toft fra Strib Kirke og Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg har udviklet et undervisningsforløb til konfirmander, som kan bruges af alle

Undervisningsmaterialet kan hentes her

Pige fra fattiggården 1902

14 årige Marie Caroline Møller var på fattiggården i Svendborg 1902.
Foto: Svendborg byfogeds fotografier af arrestanter. Rigsarkivet i Odense

Formålet med undervisningsforløbet er at diskutere identitet og menneskelige værdier.

Spørgsmålet om identitet diskuteres med udgangspunkt i konfirmandernes egne refleksioner over bibeltekster og salmer, som tematiserer det kristne menneskesyn.

Spørgsmålet konkretiseres i museets autentiske rammer i den gamle Fattiggård og relateres til fortællinger om Fattiggårdens skæbner.

Varighed: 2 timer og 50 min. med pause, 2 timer og 20 min. uden pause.
Maks. deltagere: 30 
Pris: 800 kroner

Undervisningsforløbet består af:

 • Introduktion 
  • Konfirmanderne brainstormer over spørgsmålet: Hvad er vigtige fælles menneskelige værdier? Præsten noterer værdierne på tavlen.
  •  Konfirmanderne læser i grupper enten en bibeltekst eller en salme og diskuterer dens syn på, hvad der er vigtige menneskelige værdier.
  • Konfirmanderne fortæller de andre grupper om bibeltekstens/ salmens syn på, hvad der er vigtige menneskelige værdier. Præsten noterer værdierne på tavlen.
  • Konfirmanderne vælger hver især seks vigtige menneskelige værdier for dem, og noterer disse på seks ”værdikort”. F.eks. ”fællesskab”, ”omsorg” eller ”frihed”. Værdikortene udfyldes på seks Post-Its, og konfirmanderne skriver navn på dem alle. Konfirmander på Fattiggården. 
  • Konfirmanderne samler deres udvalgte værdier i en konvolut og skriver navn på. Præsten indsamler dem og tager med på museet.
    
 • Museumsbesøg
  • Præsten kan vælge at indlede museumsbesøget med fælles salmesang i Fattiggårdens arbejdsgård for mænd. Præsten udleverer konfirmandernes konvolutter med deres værdier. Besøget på museet tager ca. minimum 3 timer med indlagte pauser. Museumsformidleren viser konfirmanderne rundt på Fattiggården.
  • Museumsformidleren fortæller på rundvisningen om nogle af Fattiggårdens skæbner. Konfirmanderne møder Marie, Alfred, Peter, Rasmine og Magnus, som i konfirmationsalderen boede på Fattiggården. Skæbnerne / cases er vedlagt her til præstens orientering – konfirmanderne må først se dem på museet.
  • Konfirmanderne skal ved hvert møde med en skæbne give afkald på én af deres værdier. Præsten samler løbende værdierne ind og sætter dem på en planche (udleveres af museet).
  • Efter rundvisningen skal konfirmanderne hver især vælge en af de Fattiggårdens skæbner, som de har noget til fælles med. Hvad er det fælles? Er der f.eks. nogle værdier som både de selv og personen fra Fattiggården har beholdt eller mistet?
  • Konfirmanderne skal tage en selfie med skæbnen, de har valgt og et billede af de værdikort, som de har tilbage.
  • Præsten kan vælge at afrunde museumsbesøget med fælles salmesang, fadervor og velsignelse i gården, hvor museumsbesøget begyndte.

 • Efterbehandling 
  • Præsten efterbehandler museumsbesøget. Konfirmanderne reflekterer over identitet og deres afkald på fælles menneskelige og individuelle værdier i mødet med Fattiggårdens skæbner. Konfirmanderne vender tilbage til grupperne fra den forberedende del. Hver gruppe laver en fælles planche. Den skal indeholde deres bibel- eller salmetekst eller udsnit af den. Samt udskrifter af deres selfies fra museet. Plancherne kan præsenteres ifm. et forældremøde, en gudstjenesten eller hænge i undervisningslokalet. 

Læs mere

Hent undervisningsmaterialet

Læs omtalen af projektet i Fyens Amtsavis