Fortsæt til hovedindholdet
Religionspædagogiske nyhedsbreve
Religionspædagogisk nyhedsbrev september 2021

Religionspædagogisk nyhedsbrev 

Kære kolleger

Så er der igen et par tiltag og tilbud, som jeg gerne vil gøre jer opmærksom på: Konfirmandtræffet, kurserne og de teologiske foredrag for præster er tilbage efter en lang corona-dvale. Så find kalenderen frem og sæt krydser! - Vi trænger til at mødes igen.

KONFIRMANDTRÆF 2022

D. 1., 2. og 3. februar 2022 kl. 18.00 – 20.15 i Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Så er det igen muligt at samles til konfirmandtræf! Over tre aftner i begyndelsen af februar 2022 vil vi, under overskriften ”Jeg satser på dig!”, åbne domkirkedørene på vid gab og invitere konfirmander fra hele stiftet indenfor. Konfirmanderne skal på tur rundt til bispeboligen og tre kirker i Odense C, og undervejs vil de opleve og inddrages i tre lignelser og en hændelse fra Jesu virke, og undersøge hvad det betyder at være medmenneske, hvor svært det kan være at gøre det rigtige, og hvor vi henter hjælp, når vi nogle gange svigter.

Der er åbent for tilmelding efter ”først til mølle-princippet” til Ulrik Andersen, uar@km.dk. Læs hele indbydelsen her. Der har tidligere været rift om pladserne, så hurtig tilmelding er en fordel. Arbejdsgruppen bag konfirmandtræffet er Ida Korreborg, Ulrik Andersen, Dorte Wittrup Winther og Marie Krejberg.

KONFIRMAND AKTION 2022

Konfirmand Aktion er et interaktivt undervisningstilbud til konfirmander, der giver dem mulighed for at møde en ung dansker, som har besøgt Zanzibar, og som er på vej i livet. En ung kristen som inddrager og inspirerer konfirmanderne til at tænke over vigtigheden af at SE OP! – på sin næste, på det omgivende samfund og på verden! Et besøg består i hovedtræk af et foredrag, engagerende aktiviteter og en opfordring til at gå i aktion. De globale fortællere inddrager konfirmanderne i forskellige måder, hvorpå de kan handle og dermed være med til at gøre en forskel. Et besøg består af to eller fire lektioner, og i Fyns Stift kan man bestille besøg i uge 11 og 19 i 2022. Læs mere og book besøg på www.konf.dk.

 

KURSER OG WORKSHOPS

Salmesang med konfirmander

Onsdag d. 10. november kl. 10.00-14.00 i Ringe Kirkes sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe

Der er endnu et par ledige pladser tilbage på ”Syng med” - årets religionspædagogiske kursus fra FUV, der giver inspiration til salmesang med konfirmander. Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Læs mere her: Inspiration til at synge sange med konfirmander | fyensstift.dk og tilmeld jer ved at sende mig en mail på huh@km.dk.  Og husk, at invitationen er henvendt til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere.

Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring

Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 10.00-14.00 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Stiftskurset fra FUV vil i 2022 sætte fokus på børn i kirken og ikke mindst; hvordan vi kvalificerer de tiltag, vi allerede har. I invitationen står der bl.a.: ”Med tilgangen fra projektet ”Børn i kirken” www.bornikirken.dk og gruppen ”Netværket Børn i kirken” på Facebook, introduceres du til tankerne og filosofien bag. Fokus er på de forskellige aldersgrupper, hvordan man lader gudsbilledet ’vokse med barnet’ og på, hvordan man skaber flow i en børnegudstjeneste, så vi ikke taber børn og voksne undervejs.”

Underviserne er Anne-Katrine Odgaard, musikalsk medarbejder ved Flintholm Kirke og Annette Molin Brautsch, religionspædagogisk konsulent og sognepræst ved Flintholm Kirke, og kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere, så jeg håber I vil være behjælpelige med at sende invitationen videre.

Læs mere her: FUV Stiftskursus 2022 | fyensstift.dk. Tilmelding til mig på huh@km.dk.

Workshop om sjælesorg for børn og unge i sorg

Onsdag d. 9. marts kl. 10.00 – 12.30 i Sankt Knudssalen v. Odense Domkirke, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Forskning og erfaring viser, at børn og unge afhængig af alder og modenhed tumler med mange eksistentielle og åndelige tanker, følelser og overvejelser. Studier viser desværre også at en del børn og unge og føler sig alene med deres tanker, erfaringer og følelser.

Vi vil i kirken møde mange af disse børn og unge til minikonfirmand, konfirmandundervisning, skole-kirkeaktiviteter, kor m.m. samt i forbindelse med bisættelse og begravelse. Men hvordan møder vi disse børn og unge på den bedste måde? Hvad er sjælesorg til børn og unge, og ikke mindst: hvordan kan vi yde sjælesorg til børn og unge?

Denne workshop vil prøve at besvare disse spørgsmål. Børn og unges åndelige udviklingsstadier vil blive gennemgået ud fra et religionspsykologisk perspektiv og der vil blive tid til at drøfte, hvordan vi kan skabe en anerkendende dialog med børn og unge omkring åndelige og eksistentielle spørgsmål. Der vil undervejs blive inddraget konkrete eksempler fra sjælesørgeriske samtaler med børn og unge. Ligeledes vil deltagernes egne erfaringer blive sat i spil.

Workshoppen bliver ledet af Hospitalspræst i Palliativt team Fyn og i Børne-og Unge Palliativt team Elisabeth Rokkjær Hammer, Master i Sjælesorg, Sorggruppeleder og uddannelse i Narrativ Traumeterapi, og henvender sig både til præster, kirke-kulturmedarbejdere og andet kirkepersonale, der arbejder med børn og unge i kirken.

Tilmeld dig ved at klikke her

FOREDRAG FOR PRÆSTER

Efter sidste års coronapause er vi tilbage med 3 nye foredrag for præster. Emner og foredragsholdere er i denne omgang valgt af Rasmus Markussen, Johanne Langkjær Fårup, Karen Blauenfeldt Dam og jeg selv, og vi vil komme omkring både evigheden, Paulus og robotter. Foredragene ligger fra kl. 11.00 til kl. 13.00 og vi serverer en let frokost undervejs. Af samme årsag vil jeg gerne bede om jer om at melde jer til via stiftets hjemmeside.

Niels Henrik Gregersen: ”Kan vi (andet end at) tro på det evige liv? Hvornår begynder det i så fald – og hvad hører med?”

Tirsdag d. 18. januar i Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe

Vi kan ikke tale om livet efter døden uden at tale om livet før døden. Foredragets første tese vil være, at vi i allerede midt i tidens flow – blot ved at nynne en melodi - har en intuition om evighed som samklangen mellem fortid, nutid og fremtid. På samme måde lever vi i rumlige resonanser, i spændingsfelterne mellem mig selv og andet liv. Foredragets anden tese er, at erfaringer af evighed og resonans udgør råstoffet for troen på det evige liv, sådan som vi ser det i Jesu lignelser om gudsriget. I kristendommen finder vi en treklang mellem evighed (liv), gudsriget (fællesskabet) og opstandelsen (person). Hvordan kan denne treklang formuleres i nutidens sprog, så håbet om fremtid ikke hænger og blafrer som en tynd tråd? Foredraget bygger på bogen "Ind i Fællesskabet" (2021).

Læs mere og tilmeld dig her: Foredrag for præster: Ind i fællesskabet | fyensstift.dk

Troels Engberg Pedersen: ”Paulus om identitet: Hvad kan vi bruge ham til nu?”

Onsdag d. 23. februar i Vor Frue Kirkes sognegård, Bagergade 2b, 5700 Svendborg

Paulus er i de seneste par årtier på ny kommet i vælten på to helt forskellige måder, som ingen havde kunnet forudse: 1) Var og blev han ikke historisk set primært jøde og derfor kun højst indirekte en ophavsmand til ’kristendommen’? Det er der en del professionelle forskere, der med stigende kraft har hævdet. 2) Kan han ikke bruges som helt aktuel sam­fundstænker i en moderne politisk situation? Det er der også en del moderne filosoffer, der har hævdet uden at basere sig synderligt på den professionelle forskning. Foredraget vil introducere til de to mo­derne tilgange til Paulus. Derefter vil jeg give mit eget bud på, hvad man både kan og skal sige om Paulus som jøde og som relevant for moderne samfunds­tænk­ning.

Læs mere og tilmeld dig her: Foredrag for Præster: Paulus om identitet: Hvad kan vi bruge ham til nu?” | fyensstift.dk

Simon Balle: Bliver robotten vores nye næste?

Torsdag d. 24. marts i Ansgar Kirkes lokaler, Sdr. Boulevard 1b, 5000 Odense C

Menneske- og dyrelignende robotter inviterer med deres livagtige adfærd vores menneskelige empati. Det har adskillige forskningsprojekter fastslået. Men er robotter et passende mål for vores næstekærlighed? I takt med at robotter udvikles med social og moralsk kompetence for at kunne indgå i andre dele af vores samfund foruden industrien på ansvarlige måder, rejser spørgsmålet sig også om robottens egen moralske status. Bliver de, med tiden, en slags selvbevidste og følsomme individer som vi bør tage moralsk hensyn til - sådan som de ofte fremstilles i sci-fi film? Ved dette foredrag vil Simon Nøddebo Balle, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, udfolde dette spørgsmål med empiriske studier i den ene hånd og teologisk etik i den anden. Sammen reflekterer vi over de etiske aspekter i en fremtid med stigende social interaktion mellem menneske og maskine.

Læs mere og tilmeld dig her: Foredrag for præster: Bliver robotten vores nye næste? | fyensstift.dk

BOGANBEFALING

Og så lige en boganbefaling… det plejer selvfølgelig at hedde ”anmeldelse”, men jeg kan jo ligeså godt tone rent flag fra begyndelsen! Sidst på foråret udkom bogen På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandåret. Det er en bog, der efter eget udsagn ”forsøger at bygge bro mellem søndagens gudstjeneste og i særlig grad kirkeårets evangelietekster på den ene side og konfirmandernes livsverden på den anden”. Og efter min mening lykkes det til fulde! Endda samtidig med, at der lades tilpas med plads tilbage til den enkelte præsts kreative tilegnelse. I en travl uge har du fået et forløb serveret, som er gennemtænkt og klar til brug. I en mindre travl uge får du her både inspiration til undervisning og søndagsprædiken, som du selv kan brygge videre på.

Bogen består af 50 oplæg til hvordan søndagens tekst kan inddrages i konfirmationsforberedelsen og er bygget op med tilbagevendende overskrifter. For hver søndag er der således markeret et tema, en kirkeårsovervejelse, et prædikentema, et andagtsforslag, salmer, undervisningsforslag og ikke mindst et bud på hvordan konfirmanderne kan inddrages i højmessen. Som det er med bøger, hvor der er mange bidragydere, er der selvfølgelig nogle der taler mere til én end andre. Men for mig var der gods og inspiration at hente i samtlige oplæg, og altid et sted, hvor jeg kunne knytte an til egne overvejelser.

For mig har det været en tilbagevendende udfordring at knytte konfirmanderne til kirkens øvrige liv, så de ikke blev et ”særligt indslag” på kirkebænken til søndagens højmesse – en højmesse der, ifølge en del undersøgelser, i øvrigt er svært tilgængelig for konfirmanderne, og som kun de færreste af dem forlader med en følelse af forståelse og reel deltagelse. Det er bl.a. det, som bogen forsøger at gøre noget ved, således at konfirmanderne udover at lære deres fadervor også får indøvelse i det kristne gudstjenesteliv. Konfirmanderne er nemlig ikke kun vores kommende menighed, men (bør også være) en ligeværdig del af vores nuværende.

SPARRING OG SUPERVISION

Efter et par år hvor det ene konfirmandhold kun lige er blevet konfirmeret, før det næste banker på døren, er det ikke mærkeligt, hvis det for nogle kan være svært at finde inspiration og overskud til at tænke kreativt. Derfor vil jeg lige minde om, at jeg tilbyder sparring og supervision – også for de garvede! Det kan eksempelvis være hjælp til at tænke et forløb igennem, lave en årsplan, sparring i forhold til pædagogiske problemstillinger og meget andet. Så skriv eller ring endelig, hvis det kunne være noget for dig.

De bedste hilsner fra

Hanne Uhre Hansen