Præsterne
Supervision

Supervision for præster

Fyens Stift har i øjeblikket to forskellige tilbud om supervisionsforløb for præster.

Læs mere om tilbuddene her, og bemærk tidsfristen for tilmelding den 4. oktober 2016:

Supervisionsforløb for præster i Fyens Stift

Supervisionsforløb for sorggruppeledere i Fyens Stift

Hvad kan du bruge supervision til:

  • at tydeliggøre og udvikle dine egne ressourcer
  • at afklare forventninger og faglig selvforståelse
  • at bearbejde hænd­elser, som du er involveret i
  • at udforske muligheder for løsning af konflikter opstået i forbindelse med dit arbejde
  • at finde nye veje inden for et problemfelt
  • at udvikle kompetence og faglig stolthed
  • at modvirke ensomheden i præstegerningen
  • at forebygge konflikter, stress og udbrændthed

Bemærk

Supervisionen foregår i grupper.

Supervisorer i Fyens Stift 

I Fyens Stift har vi tre uddannede supervisorer. Hvem der forestår de udbudte forløb afgøres, når tilmeldingerne er modtaget.


TPC Løgumkloster