Præsterne
Supervision for præster 2022

Tilbud om supervision til præster 

Til præster i Fyens Stift

Har du lyst til at deltage i supervision for præster med nogle års erfaring? 

Supervisionsgruppen ledes af psykolog Per Nielsen, der gennem mere end 10 år har hjulpet præster i Fyens Stift. Per Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt supervisor i voksenpsykoterapi og har mange års erfaring med teamledelse.

I supervisionsgruppen fremlægges, analyseres og drøftes deltagernes egne oplevelser i præsteembedet. Der fokuseres på udfordringer, som handler om interaktion med andre mennesker.  

Gruppen mødes 3 timer én gang om måneden. Medmindre andet aftales foregår møderne i Fyens stifts lokaler.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du skrive til din provst eller biskoppen inden den 15. februar. Der er plads til 8 præster på det første hold, og du skal have afsluttet den obligatoriske efteruddannelse for at komme i betragtning.