Præsterne
Supervision for præster i Fyens Stift
Opslag

Supervision for præster i Fyens Stift

Tilbud om supervision for fynske sognepræster, der har været i embede gennem nogle år, og som har afsluttet den obligatoriske efteruddannelse. 

Ansøgningsfrist 1. november

Til præster i Fyens Stift 

Præstegerningen indebærer hyppige og meget forskellige samspil med diverse grupper og enkeltpersoner, og stiller på den måde store krav til præstens kommunikative og kontaktmæssige kompetencer. Man er så at sige på og i centrum på mange forskellige måder, men næsten altid i situationer af stor betydning, hvor der derfor er noget på spil – og meget at gøre sig umage med, hvis det skal gå godt. 

Dette er for de fleste spændende og givende, men samtidig krævende – til tider konfliktfyldt og udmattende. Det rækker fra den inderlige sjælesorg med personer, som kan være i dyb eksistentiel krise, og over den pædagogiske håndtering af konfirmander i forskellig grad af modenhed og motivation, og til samarbejde med menighedsråd, hvor præstens rolle ikke sjældent får karakter af såkaldt leadership without formal power. 

Der er således et meget stort krav til præsten om at udvikle og vedligeholde en række personlige kompetencer, for at mestre denne – ofte udefinerede og uudtalte – del af det daglige arbejde. Og set ud fra erfaringer fra Fyens Stifts psykologordning udspringer en væsentlig del af de belastninger, som kan antage momentan uoverstigelig dimension, netop fra disse krav om interaktionel kompetence, som man kun i begrænset omfang klædes på til gennem studium og pastoralseminarium. 

Fyens Stift vil derfor gennemføre et forsøg med supervision med fokus på denne side af embedet med deltagelse af op til 8 præster.  Første forsøgshold kan søges af sognepræster i stiftet, der har været i embede gennem nogle år (og fortsat er det), og som derfor har afsluttet NY PRÆST/obligatorisk efteruddannelse. 

Gruppen ledes af psykolog PhD Per Nielsen, der gennem mere end 10 år har været psykologisk konsulent for biskoppen med henblik på at yde hjælp til grundstødte præster. Per Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i voksenpsykoterapi og har mange års erfaring med samarbejde og teamledelse indenfor behandlingsområdet. Desuden er han præsteægtefælle. 

Supervisionens tilgang vil være fremlæggelse, analyse og drøftelse af deltagernes egne oplevelser under mottoet: man skal se klart for at handle adækvat. 

To ting er vigtige for at holde til at arbejde blandt mennesker uden at køre fast eller brænde ud:

  • en oplevelse af at man har kompetencer, der svarer til de krav, som arbejdet stiller – herunder ikke mindst de krav, der kommer af menneskelig interaktion
  • en viden om, at man ikke er alene, hvis det kniber. Dvs at vejen til hjælp, support, rådgivning etc. er kendt, kort og har lav tærskel 
     

Det er hensigten, at supervisionsgruppen skal være et kollegialt forum for gennemarbejdning af faglige/saglige problemstillinger – store som små, specifikke som generelle; et forum, som man bidrager til og modtager fra på en forpligtende måde, og et trygt sted med en ligefrem og anerkendende, gavmild og støttende atmosfære. 

Supervisionsgruppen begynder i januar 2022, og vil mødes 3 timer en gang om måneden. Medmindre andet aftales foregår møderne i Fyens stifts lokaler. 

Hvis du har lyst til at deltage, fremsendes ansøgning til biskoppen, kmfyn@km.dk inden den 1. november 2021. 

Evt. spørgsmål, uddybning og/eller andet rettes også til biskoppen. 

Det kan tilføjes, at der oprettes særskilte supervisionsgrupper for institutionspræster. 

Med venlig hilsen 

Biskop Tine Lindhardt