Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Bibelen til konfirmander

Bibelen til konfirmander

"Materialet er klogt og pædagogisk - og lyser af, at forfatterne bag tager både Bibelen og konfirmanderne dybt alvorligt."

Line El Hyldahl Nissen

Line El Hyldahl Nissen

Titel: Bibelen til konfirmander - med undervisningsvejledning

Forfatter: Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund

Forlag: Bibelselskabet

Anmeldelse af: Line El Hyldahl Nissen, sognepræst i Svendborg

Der kan næppe herske nogen uenighed om, at Bibelen er grundbogen for den kristne tro, såvel som for det kristne menneskes liv. Men mon ikke de fleste præster har draget samme erfaring om bibellæsning med konfirmander, som forfatterene til undervisningsmaterialet til ”Bibelen til konfirmander” har gjort. Den erfaring at ”God vilje ikke gør det alene, når man har som ambition at gøre det begribeligt for konfirmander, at Bibelen har noget med dem og deres liv at gøre”.

For mange år siden så jeg en tv udsendelse om en pige, der skulle konfirmeres. Hun fortalte om sin konfirmationsforberedelse og sagde noget i retning af, at: ”Jeg troede, vi skulle lære om Gud, Jesus og bibelen, men vi hører mest om H.C. Andersen og alt muligt andet”. Den fælde er jeg også selv ofte faldet i. Jeg vil åbne konfirmandernes øjne for eksistentielle problematikker og vil give en kristen tydning. I det velmente og pædagogiske forsøg på at være i øjenhøjde med konfirmandernes verden og erfaringer, springer jeg til fortællinger, billeder, musikvideoer, der siger dem noget, inden jeg åbner Bibelen for dem. Når Bibelen åbnes, er det typisk i skikkelse af enkelte lignelser og lettilgængelige fortællinger. Bibelen fungerer som baggrundbog og ikke som grundbogen.

Lars Nymark Heilesen og Louise Højlund har taget alvorligt, at Bibelen er grundbogen for den kristne tro og ikke kun en baggrundsbog for troen og for konfirmationsforberedelsen. De giver i undervisningsmaterialet ”Bibelen til konfirmander” virkeligt gode og gennemarbejdede bud på, hvordan man kan læse Bibelen tematisk med konfirmander. De kalder endda selve bibellæsningen for ”kilden”.

Der lægges op til en månedlig bibeltime, som nemt kan udvides til at være oftere. Der er udarbejdet undervisningsforslag til 17 forskellige ”ruter” i Bibelen. De 17 ruter bærer overskrifterne: Tro, Engle, Snyd, Liv, Jesus, Fremmed, Valg, Døden, Søskende, Venskab, Kamp, Håb, Smukt, Provokation, Klogt, Kærlighed og Fest.

Præsten kan vælge temaerne eller lade det være op til konfirmanderne at vælge.

Hver bibeltime følger samme skabelon, der består af fem elementer: 

  1. Optakt. Præsten udsender en teaser, hvor ruten præsenteres i både ord og billede.
  2. Minigudstjeneste.
  3. Kilden. Læsning i grupper af udvalgte tekster, der knyttes til ruten. Læsningen er aktiv. Både de læsende og de lyttende skal følge med, og gruppen skal enes om at hashtagge teksten og fortælle om deres læsning i plenum.
  4. Følg mig. Forslag til fordybelse i temaet, hvor konfirmandernes erfaringsverden forbindes til den bibelske tekst.
  5. Skattekisten. Indeholder gode citater fra hver bibeltime, som siger konfirmanderne noget. De har en opsamlende funktion efter en bibeltime, og citaterne puttes i en skattekiste og kan bruges til skriftord til konfirmationen.

Der er meget godt at sige om undervisningsmaterialet. Jeg holder meget af det rituelle i de enkelte bibeltimer og af, at de tekster, der knytter sig til ruterne, kommer vidt omkring. Hvem har for eksempel forsøgt sig med at lade konfirmanderne læse Johannes Åbenbaring? Ja, jeg har ikke haft fantasi til at gøre det, uden at pakke læsningen ind i en hel masse velmenende og forklarende ord om historisk kontekst. Ord, ord, ord – præsteord – i stedet for at lade Guds Ord tale for sig selv.

Materialet er klogt og pædagogisk, og lyser af, at forfatterne bag tager både Bibelen og konfirmanderne dybt alvorligt. De tager alvorligt, at Bibelen skal åbnes for at kunne sige unge anno 2017 noget. De tager alvorligt, at konfirmanderne gerne vil læse i Bibelen. De tager alvorligt, at konfirmanderne har en erfaringsverden, de kan byde ind med. De tager alvorligt, at den, der får mest ud af klassisk tavleundervisning, er underviseren selv og byder ind med et væld af undervisningsaktiviteter, der får kroppen med og engagerer konfirmanderne.

I ”Bibelen til konfirmander” præsenteres quiz og byt, filosofihat, opdateringer på en lukket facebookgruppe, hashtags, at skrive bønner, erindringsfortællinger, musikvideoer, fiktiv digital mindeside, sanseøvelser, gudstjenesteforberedelse og mange andre aktiviteter, der frit kan plukkes i.

Ydermere har ”Bibelen til konfirmander” blik for, at konfirmander kan være ligeså spirituelle og fromme eller åndeligt søgende, som mange voksne mennesker er. Forfatterne har som ambitionen, at konfirmanderne får lyst til at læse i Bibelen derhjemme, og de vover endda at give konfirmanderne vejledning til hjemmeandagt.

”Bibelen til konfirmander” forudsætter, at konfirmanderne får Bibelen i gave af kirken, i den udgave, hvor ruterne præsenteres. Denne udgave er den autoriserede udgave fra 1992, hvilket giver mening, når ambitionen netop er, at konfirmanderne skal læse i Bibelen. Men den udgave er nøjagtig ligeså svær at slå op i, som enhver anden bibeludgave med kapitel- og versinddeling. Bibelopslag er ikke noget, man bare kan. Det skal læres, og jeg er ikke i tvivl om, at det kan læres. Visse tekstdele er rammet ind, og andre er blevet fremhævet, og der er tilføjet overskrifter, der kan lette læsningen og gøre det mere overskueligt.

Bortset fra, at Bibelens sider er tynde og omslaget ligeså, og jeg tænker, at den ikke skal ligge ret længe i en teenagers rygsæk sammen med en drikkedunk og en fidgetspinner, før den tager skade, er jeg meget begejstret for ”Bibelen til konfirmander”.