Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Claus Bergs fynske altertavler

Claus Bergs
fynske altertavler

Et helstøbt og smukt værk, skriver Ester Larsen

Ester Larsen, næstformand i Stiftsrådet for Fyens Stift

Ester Larsen, næstformand i Stiftsrådet for Fyens Stift

Titel: Claus Bergs fynske altertavler

Forfatter: Lars Christensen, historiker ph.d. 

Illustrationer: Evan Fredriksen

Forlag: Bogen kan købes her

Anmeldelse af: Ester Larsen

Helstøbt og smukt -  så enkelt kan værket ”Claus Bergs fynske altertavler”  karakteriseres.

Gennem Lars Christensens diskrete og kyndige ledsagelse præsenteres Claus Bergs fynske altertavler, fremragende illustreret  af Evan Fredriksens fotos.

Indledningsvis får vi sat den historiske ramme under kong Hans og især hans dronning Christine, som man som fynbo må sende mange taknemlige tanker. Tak fordi hun slog sig ned præcis på Fyn, og tak fordi hun her tog Claus Berg i sin tjeneste og stillede bolig, værksted og arbejde til rådighed for hans arbejde - og hvilket arbejde! Da værkstedet beskæftigede hen ved 20 mand, er det oplagt, at ikke alle figurer stammer fra mesterens egen hånd.

Claus Bergs navn er uløseligt forbundet med Odense Domkirke, men Lars Christensen viser, at Claus Berg også står bag altertavler i en række andre fynske kirker.

Nøjere studier viser både inspiration og direkte genbrug af dele af tidligere tavler fra det bergske værksted. Man har virkelig kendt til både mesteren og hans værker rundt om på øen. Men trods de mange fællestræk påpeger forfatteren også uligheder. Således har fx Ubberud kirkes altertavle ikke Kristus, men Johannes Døber som hovedperson.

Claus Berg mestrede at ”fortælle” bibelhistorie i billeder. Altertavlerne indeholder stor figurrigdom med et væld af detaljer, som forfatteren beskriver minutiøst, ligesom han påpeger det særligt liv, der ses over de figurer, som stammer fra mesterens egen hånd. Karakteristisk for Claus Berg er specielt hans fremstilling af de to røvere, der korsfæstes i overordentlig urealistiske stillinger.

I forordet påpeger biskop Tine Lindhardt, at man næsten skal have stige eller lift for at for alvor at kunne se de mange fine detaljer i domkirkens altertavle. Det besvær fritages bogens læsere for. For takket være de fremragende fotografier kan man kan fordybe sig i altertavlernes detaljerigdom i tilbagelænet position godt vejledt af de mange, grundige kommentarer.

Stor tak og mange venlige  tanker til de fonde, der har muliggjort dette fine værk.