Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Den lille katekismus
Sognepræst Torkil Jensen

Sognepræst Torkil Jensen | Vester Aaby-Aastrup, september 2015

Boganmeldelse: Martin Luther ”Den lille katekismus” – oversat og genskrevet af Thomas Reinholdt Rasmussen.

Man skal ikke beskæftige sig ret meget med reformatoren Martin Luthers forhold til dansk kirkeliv i dag før man støder på navnet Thomas Reinholdt Rasmussen. Dette dygtige og myreflittige menneske, der er provst i Hjørring Provsti, har med sin store viden om Luther og lutherske begreber været igangsætter af mange ting i forbindelse med forberedelserne til fejringen af Reformationsjubilæet i 2017.

Primært i Aalborg Stift – men ikke kun der.

En af de ting, der må siges at have landsdækkende betydning, er Thomas Reinholdt Rasmussens nyoversættelse og genskrivning af et af Martin Luthers mest udbredt skrifter ”Den lille katekismus.”

Luther skrev den lille bog i 1529 i desperation – og måske også i arrigskab – over de fortvivlende kundskabsforhold i Wittenbergs omegn. Luther havde været på visitats og havde konstateret, at folk hverken kunne deres fadervor, trosbekendelsen eller de 10 bud.

Siden har ”Den lille katekismus” været til terperi og trøst, som Thomas Reinholdt skriver i indledningen. Generationer har lært den udenad, og den har i kraft af sit store pædagogiske tilsnit bevaret sin betydning frem til i dag, selvom udenadslære for længst er en saga blot. 

Der er også mange mennesker i dagens Danmark, der ikke kender trosbekendelsen, fadervor og de ti bud. Og det vil nok være at lægge for stor en byrde på denne lille nyudgivelse at tro, det bliver helt anderledes fra nu af. Men det er et meget vigtigt bidrag til reformationsfejringen, Thomas Reinholdt Rasmussen her har ydet. I et letfatteligt moderne dansk får man endnu en gang lejlighed til at læse svarene på det gennemgående spørgsmål: ”Hvad betyder det?” som Luther stiller til budene og leddene i trosbekendelsen og fadervor. Der vil ikke mindst være rig lejlighed til at spørge videre i konfirmandstue og studiekredse. Her og mange andre steder kan man også finde anvendelse for den uddybende efterskrift ”Det selvberoende menneske i Guds hånd” som afslutter det lille hæfte.

At layoutet på skriftet samtidig sørger for, at man let kan overskue indholdet, skal blot med som en afsluttende konstatering.  

Forsiden af hæftet prydes af Lucas Cranachs altertavle fra Bykirken i Wittenberg. Det er velvalgt; Den er som selve ”Den lille katekismus” en letfattelig oversigt over det væsentlige i den lutherske tro.

Læs om reformationsfejring i Fyens Stift her