Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Gud flyver forrest

Gud flyver forrest 

"Børn har deres helt egen forestillingsevne, og derfor kræver det også ofte en stor indsats, at kunne forkynde bibelsk stof for børn. Dertil kan håndbogen være en rigtig god hjælp."

Sognepræst Jonas Dean Weisenberg

Sognepræst Jonas Dean Weisenberg 

Titel: Gud flyver forrest - Håndbog i børnegudstjenester

Forfatter: Ane LaBranche (red) m.fl.

Forlag: Eksistensen

Anmeldelse af: Sognepræst Jonas Dean Weisenberg 

Da jeg sagde ja til at anmelde denne bog, havde jeg ikke nået helt at sætte mig ind i bogens omfang. Gud flyver forrest er på 472 sider, men det hedder også i beskrivelsen, at det er et uudtømmeligt inspirationskatalog, og det må jo kræve sine sider.

Jeg er glad for, at jeg ikke vidste det på forhånd, for så havde jeg måske aldrig fået bogen mellem hænderne. For det er en rigtigt spændende bog med mange gode ideer og inspiration til forkyndelse i børnehøjde, som jeg kommer tilbage til senere.

På min bogreol på mit kontor står der 6-7 forskellige bøger, som jeg gennem mine ti år som præst har fået købt, der alle handler om gudstjenester for børn.

Så mange bøger med forskellige tilgange til emnet vidner om, at det at holde gudstjeneste for børn er noget, der fylder meget rundt om i landets sogne. Som hos mange andre har vi i mine sogne ofte besøg af dagplejere, vuggestuer og børnehaver, minikonfirmander i form af 4. klasserne som har temauger i sognegården til jul og påske. Derudover afholder vi hver måned familiegudstjenester, populært kaldet spaghettigudstjenester. For alle disse gudstjenester gælder det, at de kræver mindst lige så meget forberedelse, som søndagens højmesse, og da formidling af den kristne tro i børnehøjde fylder meget lidt i den traditionelle uddannelse af præster, er vi flere, som har god gavn af inspiration til netop denne vigtige målgruppe.

”Lad de små børn komme til mig” siger Jesus i Markusevangeliet, og derfor er det også en gruppe, vi som præster skal tage meget alvorligt i vores arbejde. Børn har deres helt egen forestillingsevne, og derfor kræver det også ofte en stor indsats, at kunne forkynde bibelsk stof for børn. Dertil kan håndbogen være en rigtig god hjælp.

Titlen på bogen er inspireret af en 5-årig dreng, som i en unavngivet sammenhæng, skulle have spurgt; ”hvem flyver forrest; Gud eller Superman?” Når det er blevet titlen på bogen, er det begrundet i forfattergruppens ønske om at pointere, ”at forkyndelse for børn skal tage udgangspunkt i børnenes virkelighed, men uden at forkyndelsen ”taber teologisk højde, blot fordi den er henvendt til børn.”

Som præster hægter vi ofte kirkens liv op på kirkeårets kalender frem for den fra Mayland, men allerede i nogle af de indledende ord, står der også, at bogen vil tage udgangspunkt i årstider, folkelige fester og højtider, fordi det jo ofte er der, vi tager udgangspunkt, når vi planlægger børnegudstjenester.

I det indledende afsnit af bogen er der også rigtig meget god viden for enhver, der holder børnegudstjenester, eller står foran at gå i gang med det. Arbejdsgruppen bag bogen kommer nemlig både omkring nogle gode betragtninger i forhold til at fortælle for børn, og hvad man skal være opmærksom på, ligesom den også har et relevant afsnit om, hvordan forskellige aldersgrupper har brug for forskellige tilgange. Noget af det var allerede kendt viden for mig, men nogle gange er det også godt at blive mindet om det, man godt ved.

Da jeg første læste bagsiden af bogen, hvor der blandt flere punkter nævnes, at bogen er et uudtømmeligt inspirationskatalog, spækket med fortællinger og liturgier samt et kreativt værksted, tænkte jeg først, at det lød næsten for godt til at være sandt.

Men fordi det jo er en håndbog, så bliver det én man ofte kigger i, når man søger inspiration til sin næste børnegudstjeneste. Er man presset på tid, er der de næsten færdige forslag med salmevalg, tekstlæsninger og ideer til hvordan teksten kan gribes an. Har man derimod god tid i sin kalender, er bogen rigtig god bare at bladre i for at finde gode fortællinger eller skitser inden for de mange forskellige temaer til inspiration for sin næste børnegudstjeneste. De forskellige tematiske fortællinger og skitserne åbner også op for kreativiteten hos den enkelte præst. Jeg har i hvert fald fået god inspiration til nogle af mine kommende børnegudstjenester.

Det gode ved, at arbejdsgruppen bag bogen har indsamlet alle de mange ideer blandt en bred gruppe af præster landet rundt gør også, at der er en god bredde i udlægningen af de forskellige temaer. Umiddelbart tænker jeg, at den eneste forudsætning for at læse bogen er, at ville lade sig inspirere.

På bogreolen i et præstekontor står der rigtig mange håndbøger af enhver art, men jeg er sikker på, at den her ofte vil blive taget ned fra hylden og brugt i mit arbejde med børnegudstjenester for de forskellige aldersgrupper.

Afslutningsvis i det indledende afsnit nævnes "Forum for Børnesalmer", som arbejder meget med at fremme kvaliteten af børnesalmer. Og hvis man som jeg ofte ender med at bruge det samme lille udvalg af salmer, når jeg har børnegudstjenester, så kan det varmt anbefales at læse mere om Forum for Børnesalmers store arbejde, som kan findes på salmedatabasen.