Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Gud, ro og orden

Gud, ro og orden

Johanne Langkjær Fårup

Johanne Langkjær Fårup | Oktober 2015

Anmeldelse:

”Gud, ro og orden – konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov

René Høeg (red.) RPF 2015


”Du skal bare vise dem, at du vil dem, så kommer resten af sig selv”. Ordene indleder bogens forord, og udtaltes af specialskolelederen, da René Høeg (bogens redaktør) for første gang skulle i kast med opgaven at undervise børn med særlige behov. Og de ord udgjorde ifølge René Høeg stort set den eneste forudsætning han havde for undervisningsopgaven.
Selvom man kommer langt med engageret nærvær, og selvom man, som Rene Høeg senere i forordet påpeger, får uendeligt meget igen i mødet med disse børn, så er René Høeg næppe den eneste sognepræst, der igennem årene har stået i samme let rådvilde situation, når det gælder varetagelse af konfirmandundervisning af specialklasser, heldagsskoler eller specialskoler. Folkeskolens inklusionsstrategi bevirker desuden, at der næppe vil være en eneste sognepræst i landet, der ikke i større eller mindre grad vil møde ”børn med særlige behov” på deres konfirmandhold.

Der er derfor al mulig grund til at give området et øget fokus både teologisk og didaktisk. Nærværende bog er et godt bud på en indføring dels i de særlige forhold, der (kan) gøre sig gældende i samværet med børn med særlige behov, dels i konkrete eksempler på metoder og lektioner.

I bogens første del ”Før du går i gang” er først et fint informativt kapitel ved Janne Tabori Kraft (speciallæge i børne- ungdomspsykiatri) om ADHD og autismespektret, et kapitel ved Finn Andsbjerg Larsen (leder af Folkekirkens konfirmandcenter) om klasseledelse i konfirmandstuen samt et kapitel ved Esther Jensen (kirke- og kulturmedarbejder) om vigtigheden af klasseværelsets indretning m.m. Alle tre kapitler er fine og afgrænsede og lette at gå til.

I bogens anden del ”Inspiration til undervisningen” udfolder en halv snes erfarne sognepræster (med en enkelt skolelærer imellem) forskellige bud på opbygning af lektioner sat op efter tema: Skabelse/syndefald, dåb, nadver, ”hvordan ser Gud ud”, jul og påske og organiseret efter den samme skabelon: Formål, refleksioner, forberedelse og forløb. Her er meget at hente hvad angår inspiration til både ideer og udførsel, og det er desuden en stor fornøjelse ”mellem linjerne” at mærke skribenternes ildhu og engagement når det gælder arbejdet med denne målgruppe.  Man kan indvende, at selve opsætningen i bogens anden del er noget tekst-tung og derfor ikke helt nem at gå til i en fortravlet præstehverdag hvor morgendagens undervisning blot er en blandt mange opgaver. Detaljeringsgraden i forberedelsen og udførelsen af nogle af lektionsforslagene er efter min mening også lidt for høj. En enkel rekvisit, der knytter sig til dagens tema kan også sagtens fungere. 

Dette rokker dog ikke ved, at bogen rummer mange gode og brugbare vinkler på konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov og at den samlet set er en vigtig og væsentlig udgivelse på et område, der i den grad fortjener øget fokus. 

Johanne Langkjær Fårup, sognepræst i Middelfart kirke og underviser af konfirmander fra specialskole.