Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Himmel og Hav
Jesper Hougaard Larsen

Jesper Hougaard Larsen | 4. august 2015 

Boganmeldelse: Jørgen Lasgaard og Jens Carl Moesgaard Nielsen:
”Himmel og hav i ét  -  U2’s sange som salmer” 
– udgivet på BoD – Books on Demand, København 2015

De to præster, Jørgen Lasgaard og Jens Carl Moesgaard Nielsen, er ikke bare fans af det irske rockband U2, de er inkarnerede fans, der går hele vejen for i deres bog at formidle det, der ligger dem på sinde: At U2’s sange ikke bare kan anskues som salmer, men giver allermest mening når en lang række af dem skal ses som salmer. De belægger deres påstand med mange citater fra interviews med bandmedlemmerne (især forsangeren Bono), og de gør det ved at gennemgå alle tolv sange fra U2-albummet No Line On The Horizon (2009). Når valget er faldet på netop det album skyldes det ifølge forfatterne, at det er et helstøbt album, der er i en klasse for sig (sammen med The Joshua Tree og Achtung Baby). Temaerne på albummet er nærhed og afstand, og disse vækker, siger de to engagerede præster, ”vækker genklang i vores egne liv og råber på at blive beskrevet. ” Og det gør de så med hjerteblod og engagement. I gennemgangene af de tolv sange inddrager de to forfattere både bibeltekster, egne erfaringer med de temaer, der behandles i sangene og ikke mindst henviser de ofte til U2s store bagkatalog.

Spændingen mellem himmel og hav hænger ifølge forfatterne sammen med fotoet på coveret til No Line On The Horizon: ”Der opstår altså en stærk spænding mellem ordene om, at der ingen linje er i horisonten, og så billedet, der markant viser en meget synlig linje i horisonten. ” (s. 12) Således udtrykker coveret, at der er en lang vej at gå, før Himmel og Hav bliver ét, eller som det teologisk udtrykkes: Guds rige er her allerede men endnu ikke (fuldbyrdet).

Nogle vil måske mene, at den store lidenskab, der driver analyserne, gør at der ikke bliver nogen kritisk afstand. Andre vil mene, at den kristendomsforståelse, de to præster læser ud af U2s sange, ikke altid holder vand. Andre igen vil måske savne en nærmere definition af salmebegrebet. Lasgaard og Moesgaard skal dog ikke lastes for at udgyde deres hjerteblod. Og man må tage hatten af for deres engagement og indlevelse. De har begge været til en del U2-koncerter, og de har erfaringer med afholdelse af særlige U2-gudstjenester. De inddrager aktivt U2s budskaber i undervisning, sjælesorg og samtaler med brudepar. De er samtidig bevidste om, at den vinkling de har lagt på de teologiske perspektiver er anderledes end den, som endnu en teolog, Jakob Brønnum, anlagde i 2012 i bogen Verden ifølge U2 – lyst og længsel. (forlaget ALFA).

Inden de meget udførlige gennemgange af de tolv sange præsenteres et overskueligt skema over de teologiske og eksistentielle temaer på albummet:

Spændingen mellem nærvær og fravær, fravær og overgivelse, kaldelse ud af fortvivlelse, pilgrimstema, frimodighed og fællesskab, kærlighed, forsoning, nåde, tilgivelse og Guds fravær.

Det er godt set af Lasgaard og Moesgaard, at de også indleder med et kapitel om U2s såkaldte fire trilogier (1) De irske år 2) De amerikanske år 3) De europæiske år 4) De globale år. Her får vi sat gode ord på udviklingen fra 1980 (med albummet Boy) frem til i dag.

Bogen afsluttes med to artikler om U2-gudstjenester, som tidligere er trykt andetsteds. I den ene af artiklerne fremhæves, at det er nærliggende at foretage koblingen mellem U2s musik og tekster og en gudstjenestelig forkyndelse, da U2s sange netop er så stærkt centreret omkring tro, tvivl, skyld, tilgivelse, had og kærlighed.

Lasgaard og Moesgaard har med dette bidrag givet et godt bud på, hvordan U2s sange kan læses og opleves i en teologisk og gudstjenestelig sammenhæng. Og selv om der ofte er meget personlige referencer fra forfatterne i analyserne, som ikke er læserens, slører det på ingen måde for hjerteblodet og engagementet, der sammen med den store viden om U2s sange, har gjort denne bog mulig.

Jesper Hougaard Larsen