Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
I Tide og Utide
Anmeldelse af "Lutherske prædikener til kirkeåret"

I Tide og Utide

"Efter forordet kan man frygte, at der nu kommer 39 linjevogtere på banen, der ikke bare vil tale tidsånden, men også deres kollegaers teologi imod. Heldigvis sker det næsten ikke. I stedet læser man den ene gode prædiken efter den anden. Derfor; spring forordet over og læs prædikerne, de er gode, og husk så, Kristus er større end kirken."

Bogens forside

Titel: I Tide og Utide

Forfattere: 39 forskellige præster. Redigeret af Katrine Winkel Holm, Nana Hauge og Merete Bøye 

Forlag: Eksistensen 2021

Anmelder: Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen

I Tide og Utide hedder en ny prædikensamling til 2. tekste-række, der er udkommet på Forlaget Eksistensen. Forlaget har fundet 39 af landets gode forkyndere, der forstår at markere deres teologi tydeligt i den offentlige debat.

At anmelde så vidt forskellige prædikener er som, hvis man skulle anmelde dagens avis, ikke realiserbart. Prædikensamlingen, hedder i undertitlen ”Lutherske prædikener til kirkeåret”. Derfor kan man spørge: Hvad er det særligt lutherske? Slår du nu op i dagens ”avis”, viser den tydeligt, at de 39 prædikanter ikke er helt enige om dette. En problematik forordet også tager højde for, når der samlende om deres teologi står, at de befinder sig godt i den evangelisk-lutherske tradition. Og videre, at dette giver sig udtryk i, at de prædiker lige ud af posen om arvesynd, dom, gudsfrygt og kødets opstandelse som fysisk virkelighed. Om det betyder, at der lige nu er andre 39 prædikanter, der ikke gør, og som kommer med en samling til 1. tekstrække ville være spændende at vide, hermed en idé til forlaget. 

Forordet konkluderer videre: ” Prædikanterne er i den forstand lutherske, ikke forstået som slavisk bundet til reformatoren, men som forkyndelse forpligtet på Guds ord, uanset om det betyder, at man taler med eller mod tidsånden.”

Det Guds ord, de er forpligtet på, er underligt nok med lille og altså ikke Guds Ord, Kristus, ham I kender fra Johannesevangeliets indledning. Guds ord bliver i forordets optik, mere det der med arvesynd og dom etc., der må komme fra folkekirkens bekendelsesskrifter. 

Efter forordet kan man frygte, at der nu kommer 39 linjevogtere på banen, der ikke bare vil tale tidsånden, men også deres kollegaers teologi imod. Heldigvis sker det næsten ikke. I stedet læser man den ene gode prædiken efter den anden. Derfor; spring forordet over og læs prædikerne, de er gode, og husk så, Kristus er større end kirken.