Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Luther - en rebel

Sognepræst Torkil Jensen

Torkil Jensen | 14. januar 2015 

Luther - rebel i en opbrudstid

Anmeldelse: Heinz Schilling: ”Martin Luther – rebel i en opbrudstid”. Dansk oversættelse ved Peter Dürrfeld. Kristeligt Dagblads Forlag 2014

”Et dokument fra den tyske kirke i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017 reducerer begivenhedens betydning til at være alene religiøs. Det er videnskabeligt uholdbart og yder ikke reformationens rækkevidde retfærdighed”

Sådan indleder historieprofessor ved Humbolt-Universitetet i Berlin, Heinz Schilling et essay i ”Die Welt” den 24.maj 2014.

Det må der gøres noget ved, kan man så tænke.

Men det er allerede gjort. Og det er gjort af selvsamme professor Schilling. I 2012 udgav han bogen ”Martin Luther – Rebell in einer Zeit des Umbruchs”. Den foreligger nu i en dansk oversættelse ved Peter Dürrfeld, til daglig bl.a. journalist ved Kristeligt Dagblad.

Og det er med tysk grundighed, der er gjort noget. Såvel ved den religiøse som ved den ikke-religiøse dimension af reformationen. Bogen indledes med et fyldigt kapitel om den omvæltningstid mellem middelalder og renæssance, der blev Luthers tid.

Man når måske lige at tænke ”materialistisk historieopfattelse” når man går i gang. Og naturligvis har Heinz Schilling, født i 1942, mødt denne opfattelse, der i 1970’erne var næsten enerådende i historiefaget. Men man kommer hurtigt videre. For naturligvis har Schilling ret. Luther var ikke blevet Luther uden at tiden var moden til det. Og naturligvis var der også andre end Luther, der havde stillet de spørgsmål, han stiller. Og gunstige kræfter i det omgivende samfund. Det er vigtigt at få med på vej mod et reformationsjubilæum.

Og fordi det er vigtigt, er det kommer med i bogen ”Martin Luther – rebel i en opbrudstid.” Men det ligger implicit i den tilsyneladende fordobling, der udgør titlen, at der nødvendigvis må blive tale om en vekselvirkning.

For vel havde Luther ikke havde været Luther uden sin samtid, men samtiden havde altså heller ikke været den samme uden ham.

Og selvom det religiøse ikke skal være enerådende, så bliver det i høj grad også plads til den religiøse dimension.

Sproget i Peter Dürrfelds oversættelse er præcis på prægnant og fascinerende, at man lige må have den næste side med.  Og den næste.. Stille og roligt bringes vi fra Martin Luthers fødsel i Eisleben i 1483 (eller var det 1484?) gennem opvækst og studietid, gennem klosterkamp og tårnoplevelse via mødet med kejseren i Worms og med hustruen Katharina von Bora. Ja, videre frem til Luthers liv slutter en februarnat i Eisleben i 1546. Hele tiden er der sideblik og fyldige noter, der sætter alle de brudstykker og fragmenter, vi måske alle mere eller mindre går rundt med i hovedet, ind i et forløb, der giver den ene aha-oplevelse efter den anden. Der smutter en enkelt lille germanisme med en gang imellem f.eks. ”Og også det nærmest uforståelige fænomen, at Luthers på ingen måde letforståelige teologiske udsagn udfordrede de herskende og blev tiljublet af mange millioner mennesker , lader sig kun forstå, hvis vi osv.” Men det spolerer på ingen måde helheden i denne fascinerende bog. En – måske medfødt – skepsis fik mig til at tænke, at hvis det er rigtigt, at bogen er ”utroligt læseværdig” så er der ingen grund til at skrive det på forsiden, og hvis det ikke er rigtigt, så er der heller ingen grund til at skrive det på forsiden.

Men det er rigtigt, og der er grund til at skrive det på forsiden. Således at så mange som muligt kan komme i gang med at læse denne milepæl på vejen frem mod det reformationsjubilæum i 2017, som vi også er i gang med at forberede herhjemme. 

Måske kan man frygte, at Heinz Schillings bog ikke er det sted, hvor ”nye læsere kan begynde”. Den er trods alt på 691 sider, når man tager noter og indholdsfortegnelse med. Uden at den i og for sig forudsætter en masse kendskab til epoken, forudsætter den nok et mindstemål af kærlighed til stoffet. Men har man det, og har man blot et almindeligt, historisk kendskab til Luther og hans samtid, vil bogen åbenbare en guldgrube af viden om dengang og nu. Og fortælle, at verden i disse år er i fuld gang med at forberede jubilæet i 2017 for 500 års reformation, fordi det også har betydning for vores fremtid.

Torkil Jensen
Sognepræst Vester Aaby og Aastrup
Næstformand i Reformationsudvalget for Fyens Stift