Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Matthæuseffekten

Matthæuseffekten

Udkast til en håndbog i næstekærlighed

Lasse Rødsgaard Lauesen

Lasse Rødsgaard Lauesen

Titel: Matthæuseffekten

Forfatter: Jakob Brønnum

Forlag: Eksistensen, Sider: 158

Anmeldelse af: Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen

Mattæuseffekten er en god og rigtig prædiken på 158 sider, der præsenterer læseren for de fleste relevante skriftsteder om næstekærlighed i Det Nye Testamente. Bogen er fjerde udgivelse i Jakobs Brønnums serie, hvor der tideliger er udkommet: Kristus som antihelt, Argumenter mod døden og PengeGuden og nu altså Matthæuseffekten, der tager udgangspunkt i Matt. 25,29 ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. ”

Bogens sigte er at vise, at udsagnet fra Matt. 25,29 er en lignelse om næstekærlighed. Brønnums påstand er gennemgående, at kærlighed er det, der bliver mere af, når vi bruger det i modsætning til tilværelsens forbrugsgoder. Er man nærig med kærlighed, så visner den hen og Mattæuseffekten sætter ind, og man mister det lidt man havde. Den kærlighed, Jesus forkynder om, er ikke en følelse, men giver sig udslag i konkrete handlinger. På de handlinger kan man kende den kristne og afgøre om næstekærligheden er tilstede, eller som der står i et af bogens slagord ”Kærlighed er ikke en følelse, det er en handling.”

Undertitlen på bogen er Udkast til en håndbog i næstekærlighed. ODS siger om et udkast, at det er foreløbig (og kortfattet) udformning af en lov, en tegning, et projekt eller andet foretagende, eller som her en bog. Bogen virker netop som et udkast, der mangler alt det, jeg elsker og holder af ved Brønnums tideliger bøger. Jeg savner en bredere perspektivering, og at Brønnum sprænger den inter-tekstuelle ramme, så det ene skriftsted ikke bare tager det andet. Mødet mellem vores verden og det bibelske univers, har forfatteren forsøgt at foregribe i små korte sætninger, der sætter rammen for hans kapitler som, Om at blive voksen. Om verden. Om virkelighed, men hvor kunne det være dejligt, hvis han havde udfoldet dem for sine læsere. Den trofaste Brønnum læser vil vide, at det netop i de andre bøger er hans styrke, at han kan sin teologi og litteraturhistorie, som han lader tørne sammen med fx handelslivet, som i hans tideliger udgivelse PengeGuden. Det sker lejlighedsvis som på side 105, hvor han perspektiverer til mellemøstlig kultur, men ikke i en sådan grad, at jeg føler, at jeg møder noget afgørende nyt, hverken i forhold til hele teologihistorien eller i Brønnums eget forfatterskab. Bøger som Søren Kierkegaards, Kærlighedens gerninger, Anders Nygren, den kristne kærlighedstanke, Bent Falks, kærlighedens pris eller Werner G. Jeanrond Kærlighedens teologi, kunne med fordel være blevet inddraget i samtalen. Hvorfor man forsøger den solgt som en håndbog forstår jeg ikke. Et egentligt register eller bare henvisninger til de skriftsteder, der gennemgås i selve indholdsfortegnelsen, forekommer ikke. Derfor læser jeg bogen mere som et udkast til noget, der er på vej eller som en smuk prædiken, end som en håndbog.

Bogen er et skridt på vejen et udkast, som der står, til den bog jeg tror Brønnum vil glæde mig med næste gang om Helligånden. Han afslører lidt af, hvad der er på vej, på side 90 og viser samtidig lejlighedsvis alt det jeg savner i resten af bogen, når han skriver: ”Men hvad er ånd? Den kristne tradition, der er en anelse senere end den evangeliske tradition har udviklet en lære om Faderen, Sønnen og Helligånden, som en spekulativ forklaring på at Jesus som ” Guds søn” er død, men stadig virksom i menneskernes liv-gennem Helligånden noget, der er knyttet til hele det kristne indlemmelsesprojekt, hvor man skal døbes og modtage ånden. Derved institutionaliseres tilværelsen i henholdsvis det kirkelige og det der er udenfor det kirkelige, hvor ånden således ikke rigtig er.” Her er altså opgøret med traditionen og derefter følger Brønnums nytolkning af ånden, når han skriver” Ånden var der nemlig i forvejen. Ånden er det i mennesket, der ikke går til med kroppens død. Det, det hele begyndte med. Det der fik alle mennesker til at stille alle spørgsmålene… ånd er det vi i dag kalder bevidsthed. Det usynlige, der hersker mellem mennesker og i det enkelte menneske.s.90 ” Derfor lad denne bog være et udkast på vejen og choker og imponer mig så næste gang. Det er bogen om Helligånden, Vi mangler på hylden, vil du ikke nok skrive den til mig? Tak.