Musik, sang og salmer
Påskens Salmer

Fritze Steiner-Johnsen | 01. april 2014

Overskuddet går til forfulgte kristne; 

P å s k e n s  S a l m e r

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), Tempelridderne i Danmark, udgav for nogle år siden ”Julens salmer” til fordel for kristne i Mellemøsten. I år har man valgt at udgive ”Påskens salmer” og bogens økonomiske formål er at indsamle penge til drift og opretholdelse af kristne skoler i de områder i verdenen, hvor kristne forfølges og undertrykkes.

OSMTH er en økomenisk kristen funderet orden, der arbejder tæt sammen med kristne trossamfund og således bidrager blandt andre både biskopper fra Folkekirken, den katolske kirke og Metodistkirken til bogen.

Bogen kan købes over nettet og for 100 kr. får man to Cd’er med i alt 26 salmer samt fine og vedrørende salme- og påskebetragtninger: www.paaskens-salmer.dk

De indsungne salmer er optaget helt enkelt med orgel og en sanger eller Gospelkor. Især er Stig Rossens og Ann-Mette Eltens (fra gruppen ”På slaget 12”) fortolkninger bemærkelsesværdige. Her er frasering og intonation i top klasse samtidig med at de to sangere undgår de svulstige musikalske armbevægelser. Og således er de tro mod salmesangsgenren.

De mange fine salme- og påskebetragtninger, bl.a. fra Bertel Haarder og biskop Tine Lindhardt, er gode at have med sig på sin vandring gennem påskens dage.

Skulle Tempelridderne have mod på endnu en udgivelse vil det klæde bogen med en lidt fastere struktur. Man kunne samle Bibelens tekster i et afsnit for sig og udelade nogle af bogens sidste afsnit. Det er måske heller ikke nødvendigt med et Malteser-kors på stort set hver side. De fine fotografier af bidragsyderne samt Christina Philipstatt Schwenckes stærke påskemotiver kan fint stå alene.