Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Oprør - en fortælling om frihed, sandhed og vrede mænd
Anmeldelse

OPRØR
- en fortælling om frihed, sandhed og vrede mænd

"En yderst velskrevet fortælling om Danmark fra slutningen af 1700-tallet til godt og vel midten af 1800-tallet. Den lille fortælling i den store."

Forfatter: Mikkel Fønsskov

Titel: Oprør - en fortælling om frihed, sandhed og vrede mænd

Udgivet af:  Gads forlag 2023

Anmelder: Torkil Jensen, sognepræst i Vester Aaby og Aastrup og                 uddannelseskonsulent i Fyens Stift

Bogens forside

Af Torkil Jensen, sognepræst Vester Aaby-Aastrup, Uddannelseskonsulent Fyens Stift

Da jeg en gang i det forrige århundrede gik til konfirmationsforberedelse i Vejstrup Valgmenighed fortalte pastor Nørgaard om menighedens historie.

Og den begyndte med Johan Nielsen.

Kører man i dag op gennem Skårup, vil man møde vejnavnet P. A. Wedels Vej.

Bogen ”Oprør” af den fynske journalist Mikkel Fønsskov er centreret omkring forholdet mellem de to. Til trods for titlen er det ikke en kriminalroman; der er ingen mord. De to hviler i dag fredeligt på Skårup Kirkegård, om end i hver sin ende.

Hvis bogen alene handlede om deres interne stridigheder, ville den nok have størst interesse i det lokalområde, der var barndomsegn for forfatteren, og i hvis lokalarkiv han har hentet meget stof.

Men bogen er ikke kun en bog om Skårup.

Faktisk er den en yderst velskrevet fortælling om Danmark fra slutningen af 1700-tallet til godt og vel midten af 1800-tallet. Den lille fortælling i den store. Vi hører om Peter August Wedells (somme tider med et, somme tider med to ll – det er ikke forfatterens skyld) opvækst i København. Han møder den fremherskende teologiske retning, rationalismen i studietiden og bliver en meget dygtig kandidat. Alligevel vælger han at forlade byen og blive sognepræst i landsbyen Skårup nogle kilometer nordøst for Svendborg. Og Mikkel Fønsskov lægger ikke fingrene imellem, når han beskriver den nye præsts oplevelser af drikfældighed, overtro og ikke mindst manglende skolekundskaber. Det gør Wedel til en af de præster, der i kirkehistorien fik betegnelsen ”gavnelystne.” Der skal uddannes duelige lærere. Wedell beslutter sig for at oprette et seminarium og 1803 indvies Skårup Seminarium, der fungerede til 2011.

Et par mil nord for Skårup ligger en anden landsby, Øksendrup. Her voksede Johan Nielsen op i en stor børneflok og blev allerede som 9-årig sendt ud for at arbejde på herregården Glorup i nabosognet. Hans talent for at spille gjorde ham senere populær viden om, men mødet med de gudelige forsamlinger vendte op og ned på hans liv; han blev en af dem, man kaldte ”de hellige”.

Alt dette og meget mere kan man læse om i bogen ”Opgør”. De gudelige forsamlinger er de overvintrede kræfter fra pietismen, der ikke vil underlægge sig de rationalistiske præster. Mest kendt er nok de stærke jyder fra egnen mellem Vejle og Horsens, men de kunne altså også på Sydfyn. Og det er meget velgørende at opleve dette sammenstød omsat i kød og blod med den velærværdige amtsprovst Wedell over for den fattige spillemand fra strandkanten, der ikke vil bøje sig.

Hele optakten til Grundloven og dermed religionsfriheden kommer bogen også omkring. Vækkelsernes spaltning i en grundtvigsk og en missionsk retning beskrives. Sidstnævnte blev Johan Nielsens vej. Det er så fristende at referere videre, men det skal en anmeldelse jo ikke. Læs selv bogen og nyd sproget og den omfattende research.

En anmeldelse skal traditionelt finde et hår i suppen. Det var ikke let, men når Mikkel Fønsskov på et tidspunkt lader Johan og Johannes gåtur fra Skårupøre til Galdbjerg gå forbi såvel Broholm og Hesselagergaard som Glorup, har han nok sendt parret på lidt af en omvej, om end en meget smuk en af slagsen.

Jeg kan varmt anbefale bogen til for eksempel kirkehistoriske studiekredse.

Johan Nielsens gravsten

August Wedels gravsten

Forfatteren Mikkel Fønsskov

Mikkel Fønsskov (født 1984) er uddannet journalist og har en master i europæiske studier. Han har arbejdet som journalist og TV-vært på DR og er i dag forlagsredaktør.