Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
På pilgrimsrejse i kirkeåret I

På pilgrimsrejse i kirkeåret I

"For mange vil bogen være et sandt Kinder-æg i form af både troslære, bibelguide og liturgisk overblik," skriver anmelderen.

På pilgrimsrejse i kirkeåret 1 - bog

Bogens forside

Anmelder Sognepræst Peter Ø. Jacobsen

Anmelder Sognepræst Peter Ø. Jacobsen

Titel: På pilgrimsrejse i kirkeåret I

Forfatter: Flemming Baatz Kristensen

Forlag: Lohse Forlag 2019

Anmelder: Peter Ø. Jacobsen

Sognepræst ved Skt. Pauls Kirke i Århus Flemming Baatz Kristensen har tidligere skrevet bøger om gudstjenesten og skriftemålet. Nu er det hidtil mest omfattende værk om kirkeåret udkommet – eller første del på knap 400 sider! Det er et imponerende omfang, og selv en præst som undertegnede kan få den kætterske tanke, om man virkelig kan skrive 400 meningsfulde sider om et halvt kirkeår!? Det viser bogen hurtigt er muligt!

Man skal ikke bladre meget i den grafisk meget fine bog for at få et godt overblik over indholdet og for – ikke mindst – at få større frimodighed til at gå i kast med bogen. Siderne er behageligt farvet efter den aktuelle farve i kirkeåret, og kapitlerne har en systematik, som gør den endda meget anvendelig som opslagsværk eller som en opbyggelig og oplysende forberedelse til den kommende søndag eller til den kommende periode i kirkeåret. Kirkeåret beskrives i sine hoveddele, hver enkelt søndags særlige karakter gennemgås, de bibelske tekster til hver søndag kommenteres, og endelig gives nogle gode refleksioner i tilknytning til hver søndag – blandt andet stærke og kloge citater af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer.

Flemming Baatz Kristensen, som i sin fritid blandt andet har fungeret som stadionspeaker på Aarhus Stadion, skriver på én gang vidende og folkeligt, som når han udlægger noget så teologisk kompliceret som inkarnationen af det guddommelige Logos (Ordet, som var i begyndelsen): ”Han er indgraveret i livet. Det er den mening, der af Gud er knyttet til livet fra begyndelsen”. Han demonstrerer et stort overblik over sit felt og får ikke alene gjort læseren klogere på kirkeårets indre sammenhæng men også på en hel-bibelsk sammenhæng, der skinner igennem kirkeårets tekster og liturgi.

Målgruppen for værket er både lægfolk med interesse for gudstjenesten og præstekolleger, som vil kunne få mange værdifulde inputs til gudstjenesteforberedelsen. For mange vil bogen være et sandt Kinder-æg i form af både troslære, bibelguide og liturgisk overblik. Flemming Baatz Kristensen skriver ud fra en klassisk luthersk tilgang til de bibelske tekster uden søgte spekulationer for at ”friske teksterne op”. Grunden til det meget fyldige omfang af bogen ligger i, at der gives kommentarer til alle de bibelske tekster. Nogle – måske særligt præster – ville nok ligeså gerne have nøjedes med nogle nedslag i teksterne, som understregede de pågældende søndages særlige karakter for så at have deciderede tekstgennemgange i et værk for sig selv. Men i sin egenskab af opbyggelig forberedelse til den kommende søndag vil de enkle forklaringer og refleksioner givetvis være en velsignelse for mange.

Når vi er i kategorien ”smag og behag,” synes der er være en balance imellem at leve med i kirkeåret på den ene side og at lade sig styre af kirkeåret på den anden side. Flemming Baatz Kristensen bruger ofte udtrykket ”vi skal” om det, vi udfordres til i løbet af kirkeåret. Det kan give et indtryk af, at det er forud fastlagt, hvad vi skal få ud af de enkelte perioder på året. En prædikant citerede engang en sønderjysk bonde for at sige: ”Æ skaller skal I gi’ til æ høns!” som et udtryk for, at kristendommen ikke fortrinsvis er lov, som giver påbud – heller ikke om, hvad man skal føle, hvornår, men Evangeliets tilbud til fri modtagelse eller afvisning. Således kan det enkelte menneske godt være i sin personlige ”fastetid” midt i julefejringen eller være stemt til opstandelsesjubel midt i adventstiden – alt efter, hvad Ånden giver gennem ordet. Guds ord kan ikke bindes – heller ikke af et nok så smukt og gennemtænkt kirkeår.

Det skal dog på ingen måde skygge for, at Flemming Baatz Kristensen har givet menighederne en meget flot gave i form af dette værk, som kan højne udbyttet af at gå regelmæssigt til gudstjeneste og endda fremme lysten til komme afsted endnu en søndag morgen.

Anmeldt af Sognepræst Peter Ø. Jacobsen, Sankt Hans Kirke, Odense.