Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandåret

På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandåret 

Bogens Forside

Hanne Uhre Hansen

Anmelder Hanne Uhre Hansen

Titel: På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandåret

Forfattere: Lars Nymark heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup, Stinna Ahrenst (red)

Forlag: Eksistensen, 2021

Anmelder: Hanne Uhre Hansen, religionspædagogisk konsulent, Fyens Stift

BOGANBEFALING!

Hermed en boganbefaling… det plejer selvfølgelig at hedde ”anmeldelse”, men jeg kan jo ligeså godt være ærlig fra begyndelsen! Sidst på foråret 2021 udkom bogen På søndag – 50 inspirationsoplæg til konfirmandåret

Det er en bog, der efter eget udsagn ”forsøger at bygge bro mellem søndagens gudstjeneste og i særlig grad kirkeårets evangelietekster på den ene side og konfirmandernes livsverden på den anden”. Og efter min mening lykkes det til fulde! Endda samtidig med, at der lades tilpas med plads tilbage til den enkelte præsts kreative tilegnelse. I en travl uge har du fået et forløb serveret, som er gennemtænkt og klar til brug. I en mindre travl uge får du her både inspiration til undervisning og søndagsprædiken, som du selv kan brygge videre på.

Bogen består af 50 oplæg til hvordan søndagens tekst kan inddrages i konfirmationsforberedelsen og er bygget op med tilbagevendende overskrifter. For hver søndag er der således markeret et tema, en kirkeårsovervejelse, et prædikentema, et andagtsforslag, salmer, undervisningsforslag og ikke mindst et bud på hvordan konfirmanderne kan inddrages i højmessen. Som det er med bøger, hvor der er mange bidragydere, er der selvfølgelig nogle der taler mere til én end andre. Men for mig var der gods og inspiration at hente i samtlige oplæg, og altid et sted, hvor jeg kunne knytte an til egne overvejelser.

For mig har det været en tilbagevendende udfordring at knytte konfirmanderne til kirkens øvrige liv, så de ikke blev et ”særligt indslag” på kirkebænken til søndagens højmesse – en højmesse der, ifølge en del undersøgelser, i øvrigt er svært tilgængelig for konfirmanderne, og som kun de færreste forlader med en følelse af forståelse og reel deltagelse. Det er bl.a. det, som bogen forsøger at gøre noget ved, således at konfirmanderne udover at lære deres fadervor også får indøvelse i det kristne gudstjenesteliv. Konfirmanderne er nemlig ikke kun vores kommende menighed, men (bør også være) en ligeværdig del af vores nuværende.