Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
Pengeguden

Pengeguden

"Pengene bliver samfundets Gud, når de sætter en dagsorden, der kører alt andet ud på et sidespor og dikterer en adfærdsform mellem mennesker, der giver en opfattelse af, at livet er en forretning"

Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen

Af Sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen, Paarup Kirke

Titel: Pengeguden

Forfatter: Jakob Brønnum

Forlag: Eksistensen 2016

Bogen ”Pengeguden” af Jakob Brønnum er et frontalangreb på forbrugersamfundet og dets måde at gøre alt op i penge.

I starten af bogen laver Brønnum en kulturhistorisk gennemgang af pengemarkedets opståen.  Konklusionen bliver, at vi i dag tillægger pengemarkedet alle de egenskaber, vi tidligere tillagde den kristne Gud. Han nævner, at vi om pengemarkedet mener, at det har skabt verden, som den er, det holder den oppe ved sin vilje, det sikrer menneskets frelse eller sender det i fortabelse, og det er selv usynligt. Det er alle udsagn, man før brugte om Gud, og derfor er det moderne samfund ifølge Brønnum i høj grad et religiøst samfund.

Pengene bliver samfundets Gud, når de sætter en dagsorden, der kører alt andet ud på et sidespor og dikterer en adfærdsform mellem mennesker, der giver en opfattelse af, at livet er en forretning. Pengene bliver således det, der står imellem dig og det andet menneske. Brønnum anfægter samtidig to at forbrugersamfundets store dogmer, nemlig at ingen ting er gratis og at tid er penge.

Når penge er Gud, gør det også noget ved menneskesynet, som når alle vil sælge en noget, og man enten skylder andre eller de skylder en noget. Derved flyttes fokus fra det fællesmenneskelige til ens placering i et kredit- og debet-system. Den enkelte er dog bare en brik i dette spil, for dets liv styres af multinationale virksomheder, der afgør, hvad vi spiser, hvad vi ser på tv og hvilket tøj vi går i. I dette system bliver vi til forbrugere, der har en værdi alene fordi vi kan omsætte varer. At den enkelte giver efter for dette, tillægger forfatteren, at den enkelte køber sig til en identitet gennem sit forbrug. De multinationale selskaber, der udbyder varerne til forbrugeren, arbejder uden anden moral end den, der tjener deres indtjening. Dette fører til udnyttelse af menneskers arbejdskraft i ulande og skattely. Det er forfatterens pointe, at virksomhederne derfor bliver et lukket moralsk system, der kun tjener en ting: Overskuddet til deres investorer. Imod alt dette sætter Brønnum kristendommen og han viser gennem evangeliet en anden vej end forbrugersamfundets.

Bogen skal helst ligge under juletræet og læses i januar, hvor man er ved at gøre aflad for sit juleoverforbrug. Læses den her midt i forbrugersamfundets store fest skammer man sig over pengegudens tag i ens liv. Den, der får den i julegave, vil dog også kunne finde et glædeligt budskab, der kan give afsæt for et nytårs fortsæt.

De gode nyheder vil jeg lade læseren selv finde. Hermed min anbefaling.