Fortsæt til hovedindholdet
Anmeldelser
UndreMagasinet
Susanne Holst

Susanne Holst | 21. juli 2015

Anmeldelse af ”Undre Magasinet”

Præst og forfatter, Anja C. Andersen og astrofysiker, Anna Mejlhede har lavet et hæfte om undring udgivet på Religions Pædagogisk forlag. Hæftet handler om alle de ting, som man kan undre sig over i den her forunderlige verden. Sammen har de to forfattere skrevet bogen om tro og viden, hvor de samtaler ud fra hvert sit fag om verdenen, og hvordan de anskuer den. Det er altid interessant, når fag blandes og mødes. Det kan der komme noget rigtig konstruktivt ud af. Således også med dette Undre-magasin, som tager væsentlige emner op som skabelse, tro, kærlighed, eksistens m.v. Hver af de to forfattere kommer med deres bud på emnerne ud fra de opdagelser og den viden, som de kender fra deres fag.

Magasinet er meget flot i sit layout. En stor nydelse at sidde med det. Forfatterene plukker fra hvert sit felt, men har også fundet passende citater sagt af andre kloge hoveder. Det virker meget inspirerende, og der er fine og smukke billeder og fotos at knytte an ved.

Til hvert emne er stillet nogle undringsspørgsmål, som man selv kan reflektere videre over eller reflektere med f.eks. sine konfirmander omkring. Der er rigtig mange svære undringsspørgsmål, som ikke sådan lige er til at få has på. Derfor kan magasinet, hvis man sidder og kigger det fra ende til anden også godt blive for stor en mundfuld, så man til sidst begynder at længes efter nogle konkrete svar og bud på forståelsen af denne tilværelses mangfoldighed.

Nu er magasinet nok også tænkt som noget, man kan plukke i, fremfor som en lang intro og forundring til forskellige emner.

Det kunne sagtens være relevant at have magasinet liggende i forbindelse med konfirmander og kirkeligt voksenarbejde eller i religion- og filosofifaget i gymnasiet. Det kunne også godt bruges, som inspiration til små oplæg og andagter.

Senere på året vil der i tilknytning til magasinet blive udarbejdet noget elevmateriale, som kan bruges i forbindelse med bogen og dens emner. Indtil da må man selv være klar til at undre sig og også spille ud med nogle svar til sine konfirmander, hvis man bruger hæftet sammen med dem. Det er nemlig ikke nok i forhold til de unge kun at stille spørgsmål.