Reformationsjubilæum 2017
Brev til menighedsråd Plant et træ

Plant et Luthertræ
i sognet !

Luthertræet, som er plantet ved Odense Domkirke

Kære Menighedsråd !


I reformatoren Martin Luthers by Wittenberg er en del af det tidligere voldanlæg blevet indrettet som ”Lutherhave.” Her er der plantet 500 forskellige træer.

Tanken med haven er, at kristne kirker over hele verden kan adoptere et træ og samtidig plante et træ hjemme hos sig selv.

Fyens Stift adopterede et træ i 2014, og biskop Tine Lindhardt plantede søstertræet ved Odense Domkirke 18. april 2015.

Nu er det så Jeres tur!

Vi vil gerne sende stafetten videre og opfordrer derfor menighedsrådene til

søndag den 26. februar 2017 (fastelavnssøndag)

at plante et æbletræ af sorten Ingrid Marie et sted i sognet, hvor det kan stå som søstertræ til træet i Odense og til minde om reformationsjubilæet i 2017. Dette kunne gøres i forbindelse med en gudstjeneste eller på en anden måde, der skyder fejringen af reformationsjubilæet i gang i netop Jeres sogn(e). Det kan jo også gøres i kombination med andre fastelavnstraditioner.

Samtidig er der mulighed for at markere træet med et skilt af samme type som de skilte, der står i Wittenberg og neden for træet ved Odense Domkirke. Dette skilt kan fås til en pris af ca. kr. 2.200 inkl. moms. Vi formidler gerne kontakt til producenten af skiltet. bletræet kan erhverves lokalt.

Vi er opmærksomme på, at organisationen ”Grøn Kirke” ligeledes har et træplantningsprojekt i forbindelse med reformationsjubilæet. Selvom det ikke er en del af vores projekt, er der naturligvis mulighed for et eventuelt samarbejde på lokalt plan.

Hvis I vil være med – og det håber vi naturligvis - så meld Jer til en af os.

Med venlig hilsen

Rikke Gotfredsen RG@KM.DK

og Torkil Jensen toje@km.dk


Skiltet ved Odense Domkirke