Reformationsjubilæum 2017
Sang og musik for børn og unge

Luthersk inspireret
sang og musik
for børn og unge

Her kan du downloade to gratis hæfter med igangsættende undervisningsmateriale for børn og unge. 

Begge hæfter er velegnede til et lokalt samarbejde mellem for eksempel skolekor, kirkekor, musikskolekor eller blot sangglade børn.

Salmeforslag indsendes til dommerpanelet på adressen umo@odense.dk inden den 1. maj 2017. De tre bedste forslag præsenteres ved en koncert med Odense Symfonikokester i Odense i november 2017. 

Giv dette tip videre til andre sangglade venner og kolleger, du kender!

Kontaktpersoner:

Uffe Most, leder af Odense Musikskole - umo@odense.dk

Lars Frederiksen, organist Vor Frue sogn Odense - organistfruekirke@gmail.com

Povl Chr. Balslev, organist Vor Frue sogn Svendborg - organist@vorfruekirke.dk

Frede Madsen, tidl. museumslærer Odense - jfmadsen@youmail.dk