Aktiviteter
Det sker i stiftet

19
feb

Hvordan kommunikerer kirken med dem, der bor i sognet?

Undervisere: Eva Kristina Mikkelsen, menighedsrådsformand i Tved og ejer af mediebureauet ”1:30 kommunikation” Marianne Hyrlov, presse- og kommunikationsmedarbejder i Fyens Stift Få ideer til, hvordan I når længere ud med din kirkes gode historier, så kirken bliver mere synlig i samfundet. Læs mere her https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/hvordan-kommunikerer-kirken-med-de-mennesker-der-bor-i-sognet

27
feb

Hvordan bruger vi kirkerummet - nu og i fremtiden?

Fyens Stiftsråd og biskop Tine Lindhardt inviterer provstiudvalgsmedlemmer, menighedsrådsmedlemmer, stiftsrådsmedlemmer og præster til konference om brug af kirkens rum. Kom til en inspirerende aften med fokus på, hvad vi kan og vil bruge kirkerummet til. Læs mere og tilmeld dig her

28
feb

Obligatorisk kursus for nyansatte

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Det er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs mere her

09
mar

Årsmøde/generalforsamling i Fyens Stifts menighedsrådsforening

Læs mere her

23
mar

Temadag: Hvem ejer gudstjenesten?

Gudstjenesten er sognets grundpille som en gentagende begivenhed søndag efter søndag – sådan har det været i hundrede af år! Men hvordan er ’ejerforholdet’ til gudstjenesten? Hvem bestemmer? Er det kirkeministeren eller biskoppen? Er det sognets præst? Er det menighedsrådet? Og hvordan skal vores gudstjeneste se ud i fremtiden? Hvor meget skal ligge fast og være autoriseret og hvor meget skal man lokalt frit kunne bestemme? Det er en uhyre vigtig debat for alle at tage del i. Derfor holder vi en temadag om gudstjeneste og autorisation, hvor vor Biskop, Tine Lindhardt, vil være at finde iblandt en gruppe af kompetente oplægsholdere. Navne følger i løbet af efteråret på Den digitale arbejdsplads. Læs mere her

05
apr

Kroppens Dag

Vi vil inviterer indenfor til en dannelsesdag, hvor der tales om menneskesyn, livsmod, livsglæde, og frygten for ikke at være god nok. Vi vil gerne spørge: • Er der andet og mere at sige om kroppen end om den er perfekt/uperfekt? • Er der mere og andet at sige om mennesket? • Hvordan forholder vi os til vores krop – og andres kroppe? • Hvad gør perfekthedskulturen ved os? Og hvad kan vi gøre ved den? Læs mere her: https://kroppensdag.dk/

10
apr

Gudstjeneste for demensramte

v. Erik Ransby

11
apr

Gudstjeneste for demensramte

v. Lars Hagensen

11
sep

Høstgudstjeneste for demensramte

v. Camilla Balslev

12
sep

Høstgudstjeneste for demensramte

v. Lene Placatka

04
dec

Julegudstjeneste for demensramte

v. Camilla Balslev

05
dec

Julegudstjeneste for demensramte

v. Lars Hagensen

På grund af tekniske problemer kan kalenderen desværre ikke vises i øjeblikket.