Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Haderslev kirkegårde søger faglært gartner

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2021
Da en af vores ansatte har søgt nye udfordringer, søger vi en anlægsgartner med tiltrædelse 03. januar 2022 eller snarest muligt. Det er en 37 timers stilling med helårsansættelse, der må forventes over- og weekendarbejde ifm. Urnenedsættelser, begravelser og snetjeneste. Ansættelsen sker ved Assist...

Organist

HORSLUNDE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2021
Organist ved Horslunde, Nordlunde og Nøbbet kirker. Er du organist eller kirkemusiker og kan du være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester og kirkelige handlinger lørdage, søndage og helligdage i vores kirker så læs videre. Vi kan tilbyde en stilling der er normeret til 9 timer pr...

Højby Sogns Menighedsråd søger en graver pr. 1. februar 2022

Højby Kirke | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2021
Stillingen som graver ved Højby kirke og kirkegård er ledig pr. 1. februar 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelsen sker ved Højby Sogns Menighedsråd, Bag Kirken 5, 4573 Højby. Kirken ligger tæt ved offentlig transport og tæt på Rute 21. Der er ud over graveren 1 fuldtidsansat samt 1 del...

Gartner/Gartneriarbejder

SKOVVEJENS KIRKEGÅRD OG KAPELKREMATORIUM | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2021
Kvalifikationer Vi søger en grøn medarbejder som enten er faglært gartner, eller som har dokumenteret erfaring inden for grøn drift og vedligehold. Erfaring med professionel pleje og vedligehold af grønne områder vægtes højt. En stor del af sæsonen vil bære præg af rutineprægede opgaver som vedligeh...

Kirke-kulturmedarbejder v/Brejning og Væggerskilde kirker

BREJNING KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
En nyoprettet 25 timers stilling som kirke-kulturmedarbejder i Brejning og Væggerskilde sogne opslås med ønske om ansættelse pr. 1/2 2022, eller snarest derefter. Har du lyst til at fortælle bibelhistorie Kan du lide at arbejde med børn, unge og ældre Kan du arbejde selvstændigt og samtidig indgå i...

Kirkesanger ved Thurø Kirke

THURØ KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
En stilling som kirkesanger ved Thurø Kirke, Thurø Sogn er ledig pr. 1. januar 2022. Stillingen er på 9 timer gennemsnitligt per uge. Fast fridag er mandag. Arbejdstidsrummet vil for deltidsansatte placere sig i tidsrummet tirsdag til fredag kl. 11.00-15.00, lørdag kl. 11.00-16.00 og søndag kl. 8.30...

Kirketjener til Trinitatis kirke Fredericia

TRINITATIS KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Stillingen er normeret til 24 timer pr. uge inkl. afløsning ved ferie og sygdom. Trinitatis Kirke er beliggende i et midtby sogn med godt 5000 folkekirke medlemmer og kendetegnet ved mange aktiviteter. Vi søger en fleksibel kirketjener, som i samarbejde med vores kirketjener, 3 præster, 2 organister...

Organist søges

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd kirkekasse | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Stillingen som organist ved Volstrup Kirke og Understed-Karup Kirker, Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. januar 2022 eller efter aftale. Vi søger en organist, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger vil medvirke musisk ved...

Regnskabs og lønmedarbejder til Gladsaxe Kirkegårdskontor (deltid)

Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse Kirkegårdskontoret | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Gladsaxe Kirkegård er en arbejdsplads med 29 medarbejdere, heraf 4 på kontoret og 2 i ledelsen.   Vi er i gang med at optimere vores arbejdsgange og søger derfor en ny kollega. Du vil indgå i et team på kontoret, hvor du skal samarbejde med 3 kollegaer. På kontoret har vi ansvaret for de administrat...

Kordegn ved Thurø Kirke

THURØ KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
En stilling som kordegn ved Thurø Kirke, Thurø Sogn er ledig til snarlig besættelse og gerne 1. januar 2022. Stillingen er på 14 timer pr. uge fordelt på tirsdag og fredag. Aflønning sker på månedsbasis. Kordegnen har i hovedtræk følgende arbejdsopgaver: Registrering af kirkelige handlinger, personr...

Graver og kirketjener

LEM SYDSOGNS KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Selvstændig graver og kirketjener søges til Lem Kirke, idet vores dygtige graver har valgt at gå på pension. Vi tilbyder: gode rammer frihed under ansvar sikkerhed i ansættelsen tværfagligt samarbejde gode udviklingsmuligheder, også for efteruddannelse Vi søger en person som: er selvstændig, sta...

Studentermedhjælper til kommunikation og administration

DEN DANSKE FOLKEKIRKES MELLEMKIRKELIGE RÅD | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Har du en sikker pen, er du god til IT og er du interesseret i at lære den globale kirke at kende? Så er det måske dig, der skal være vores nye studentermedhjælper i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Vi søger en dygtig studentermedhjælper, der kan understøtte vores mange projekter der handler om mel...

Organistassistent til Brøndbyvester kirke.

Brøndbyvester Kirkekasse/ Menighedsrådet | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2021
Brøndbyvester Kirkes Menighedsråd søger en organistassistent med tiltrædelse den 1. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling på 19 timer ugentligt.   Menighedsrådet søger en organist, som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variati...

Juridisk specialkonsulent i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2021
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kan udvikle dine kompetencer og være en del af et engageret team? Så er du måske vores nye jurist med tiltræden pr. 1. februar 2022. Vi søger efter en ny kollega med en juridisk kandidatuddannelse, som møder os med e...

Kordegn ved Sorgenfri Kirke

Sorgenfri Kirke | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2021
Vi søger en kordegn ved Sorgenfri Kirke pr. 1. februar 2022. Stillingen er aktuelt på 25 timer/ uge, men kan evt. opgraderes til 30 timer/uge fra 1. september 2022. Arbejdstiden fordeles over 4 dage pr. uge inklusive søn- og helligdage. Du vil indgå i et tæt samarbejde blandt samtlige ansatte, frivi...

Kordegn til fælles kirkekontor i Albertslund

OPSTANDELSESKIRKENS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2021
Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund søger en kordegn til en stilling på 37 timer om ugen. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale. I Opstandelseskirken ligger det fælles kirkekontor i Albertslund Kommune, som betjener Herstedøster Sogn, Herstedvester Sogn samt Opstandelseskirkens Sogn. D...

Gravermedhjælper søges til Karup Kirkegård

Karup Kirke v/Menighedsrådet | Ansøgningsfrist: 3. dec. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Karup Kirkegård, Karup sogn er ledig pr. 1. januar 2022. Stillingen er på ca. 30 timer pr. uge i gennemsnit. Timerne vil være fordelt med færrest timer i januar og februar. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes...

Holmens Kirke søger 2. organist

HOLMENS KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. dec. 2021
Stillingen som 2. organist ved Holmens Kirke, Københavns Holmens-Østerbro provsti, Københavns stift, er ledig, og ønskes besat pr. 1. februar 2022.  Ansættelse sker ved Holmens Sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1060 København K. Stillingen er tidsbegrænset i to år. Tjenesten omfatter ...

Organist/Kirkemusiker søges

Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. dec. 2021
Organist / kirkemusiker søges snarest.Ved Frøslev, Mollerup, Ovtrup og Dragstrup kirker er en organiststilling ledig til besættelse snarest.De smukke kirker er beliggende i attraktive landsogne med god kirkegang og et aktivt ogvelfungerende menighedsråd.Vi forventer:· at du kan varetage og lede meni...

Roskilde Kirkegårde søger 2 gartnere

KIRKEGÅRDENES KONTOR | Ansøgningsfrist: 3. dec. 2021
Vi forventer: At du er uddannet anlægsgartner gerne med erfaring fra anden kirkegårdsdrift. At du er fagligt dygtig og hellere vælger den rigtige end den nemme løsning Indstillet på at deltage i vagtordninger (f.eks. snevagt og gravervagt) At du deltager aktivt i samarbejdet med dine kollegaer – så...

Overenskomstansat sognepræst i Sankt Jørgensbjerg Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Sankt Jørgensbjerg Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Sognepræsterne i Sankt Jørgensbjerg Pastorat er forpligtet til at bistå med pastorale opgaver i Roskilde Domsogn i et omfang svarende til 20 % i henhold til et af biskoppen udfær...

Sognepræst i Skanderborg Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som sognepræst i Skanderborg Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Til stillingen er knyttet et kvalifikationstillæg på ...

Overenskomstansat sognepræst i Skanderborg Pastorat med forpligtelse til at betjene "Landsbyen Sølund" i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skanderborg Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse til at betjene ”Landsbyen Sølund”. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 % fordelt med 75% i Skanderborg Pastorat og 25% på ”Landsbyen Sølund”. Ansættelse og aflø...

Er du Jerne Kirkes nye servicemindede kirketjener? Du kan både træde et skridt frem og et tilbage.

Jerne Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som kirketjener ved Jerne Kirke, Jerne Sogn er ledig pr. 1.2. 2022   Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge, Du vil blive den ene ud af to ansatte kirketjenere ved Jerne Kirke og I vil afløse hinanden på fridage, ferier, kursusdage og ved sygdom. Kirketjenerne har en fast ugent...

Overenskomstansat sognepræst i Vor Frue Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vor Frue Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundb...

Sognepræst til Struer Pastorat, Struer Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
O P S L A G Stillingen som sognepræst i Struer Pastorat, Struer Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2022. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der v...

Sognepræst i Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
En stilling som sognepræst i Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg me...

Kordegn - 30 timer

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
Ballerup Sogn søger en dedikeret kordegn med flair for grafisk arbejde En deltidsstilling på 30 timer som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup Sogn. Der er ansat 4 præster, 2 kord...

Kordegn - 37 timer

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2021
Ballerup Sogn søger en dedikeret kordegn En fuldtidsstilling på 37 timer som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup Sogn. Der er ansat 4 præster, 2 kordegne, 2 organister, 1 boghold...

Kirketjener ved Herning Kirke, 7400 Herning

Kirke - Herning Kirke (8789) | Ansøgningsfrist: 7. dec. 2021
Herning Kirke i Herning Søndre Provsti, Viborg Stift har en 30 timers kirketjenerstilling ledig til besættelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter. Herning Kirke søger en kirketjener, der sammen med kirkens øvrige personale vil være med til at sikre den daglige drift af en levende kirke, s...

Kirketjener søges

FREDERIKSHAVN SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 7. dec. 2021
Frederikshavn sogn søger en kirketjener på deltid pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 14 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Praktisk kirketjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger Forberedelse, medvirken og oprydning i forb. med gudstjenester ...

Kirkemusiker/organist ved Ejsing kirke.

Holstebro Provsti | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2021
Er du en alsidig og udadvendt kirkemusiker eller organist, der har lyst til at lade musikken være med til at åbne kirken for hele Ejsing sogn, så er det lige dig vi mangler.Vi kan tilbyde dig en stilling på gennemsnitlig 9 timer om ugen med start d. 1. januar 2022.Ejsing sogn er et aktiv sogn, hvor ...

Organist i Brørup Sogn

Brørup Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2021
En stilling som organist ved Johanneskirken og Brørup Gl. Kirke, Brøryp Sogn er ledig pr. 1.december 2021 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratets 2 kirker samt lejli...

Sunds Kirke søger søndagssanger

Sunds Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2021
Er du en dygtig sanger og frisk på at dele en søn- og helligdags stilling (ca. hver anden weekend)? Så kan vi tilbyde en inspirerende deltidsstilling i skønne og hyggelige omgivelser. Har du mod på at byde ind med indslag som solist, eller spiller du et andet instrument, hilses du velkomment, men de...

Provstisekretær til Tønder provsti (25 timer)

Tønder Provsti | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2021
En stilling som provstisekretær for Tønder Provsti er ledig pr. 1. februar 2022 Stillingen er på 25 timer pr. uge. Tønder provsti er ansvarlig for den folkekirkelige økonomi og udvikling for de 30 sogne i Tønder kommune. Provst og provstiudvalg håndterer en række økonomiske og administrative opgaver...

Teamkoordinator/gartner - Har du lyst til at være med til at drive Horsens Kirkegårde i fremtiden?

NORDRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2021
Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse og rammer for sorg og minder. Vi søger derfor to teamkoordinatorer, der ønsker at arbejde med vores grønne teams, hvor du understøtter dine kollege...

Provstisekretær for Tønder provsti (12 timer)

Tønder Provsti | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2021
En stilling som provstisekretær for Tønder Provsti er ledig pr. 1. februar 2022 Stillingen er på 12 timer pr. uge. Tønder provsti er ansvarlig for den folkekirkelige økonomi og udvikling for de 30 sogne i Tønder kommune. Provst og provstiudvalg håndterer en række økonomiske og administrative opgaver...

Gartneriarbejder søges til Græsted kirkegård

GRÆSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2021
Stilling som gartneriarbejder ved Græsted kirkegård er ledig pr. 1/2 2022 idet vores nuværende gartneriarbejder har valgt at gå på pension. Ansættelse sker ved Græsted Sogns menighedsråd. Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling fra 1/2 til 30/11 2022 med en arbejdstid på 37 timer pr. uge.  D...

Gravermedhjælper med kirketjeneste

Ødum Kirke, kirken | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Ødum og Hadbjerg kirker og kirkegårde er ledig pr. 1. januar 2022. Stillingen er på 16 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31.7.2022. Vi f...

Asmild kirkegård søger gravermedhjælper

ASMILD KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2021
Asmild kirkegård ligger i smukke omgivelser med udsigt til skoven, søerne og Viborg By. Der bor ca. 6.600 i Asmild sogn og er i stadig udvikling. Vi har 2 sognepræster, et graverteam med 1 graver og 2 medhjælper, 2 organister, 1 kordegn, 2 kirketjener og 1 kirke- og kulturmedarbejder. Vi ønsker stil...

Kontorassistent/-medhjælper

KKEF | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2021
søges til regnskabskontor i Sønderris pr. 3. januar 2022.  Stillingen er tidsbegrænset fra januar 2022 til og med april 2022 på 15 timer pr. uge. Der kan eventuelt være mulighed for forlængelse. Opgaver: Kreditorbogføring og betalinger Finansbogføring Vi forventer: At du har erfaring med bogførin...

Korleder Glud kirke

Glud Kirke | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2021
Korleder Glud Kirke   En stilling som korleder ved Glud Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. januar  2022. Stillingen er på ca. 250 timer årligt. De 250 timer skal fordeles ud på ugentlig øvning, optrædener i løbet af året samt én årlig kor-weekend. Arbejdstiden fordeler sig meget i sæsoner hen over ...

Migrantkonsulent i Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2021
En to-årig projektstilling som migrantkonsulent i Haderslev stift er ledig til besættelse 1. januar 2022. Haderslev stift er det område af folkekirken, der strækker sig fra Hedensted kommune i nord til grænsen i syd med et centrum i domkirkebyen Haderslev. Migrantarbejdet, også kaldet det internatio...

Gravermedhjælper ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker

Oure-Vejstrup-Lundeborg kirker | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2021
Stillingen som gravermedhjælper ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker er ledig pr. 1. januar 2022.   Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker er 3 smukke landsbykirker med tilhørende velholdte kirkegårde, her ud over er der en præstegård med store udendørsarealer, hvor du sammen med en graver står for de...

Ufaglært eller faglært gartner til fast arbejde ved Bramming kirkegårde

Bramming Sogns Menighedsråd, Bramming, | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2021
Da en af vore medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en stabil medarbejder med virkning fra 1. januar 2022 Stillingen er 37 timer/uge helårsansættelse Dit arbejde er fysisk krævende og omfatter almindeligt forekommende opgaver på kirkegårdene, sognegård og præstegård bl.a. pasning og vedl...

Organist/kirkemusiker ved Egtved Kirke

Egtved Kirke | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2021
En stilling som organist/kirkemusiker ved Egtved Kirke er ledig til besættelse pr. 01.01 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 21 timer gennemsnitligt pr. uge med mulighed for udvidelse af stillingen. Organisten skal varetage følgende opgaver: Det musikalske ansvar for gudstjenester og kirk...

Alsidig kontormedarbejder til stort sogn (gerne kordegn)

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2021
En attraktiv stilling som medarbejder på Glostrup Sogns kirkekontor er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 30 timer om ugen med mulighed for senere forøgelse af timetallet. Medarbejderen vil få kontor på kirkekontoret, Odinsvej 13, 2600 Glostrup – men fra sommeren 2022 i vores nybyggede S...

Højmessekorsanger

Nyborg Kirke | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2021
BAS/TENOR SØGES TIL KORET VED NYBORG KIRKE Nyborg Kirke søger en bas eller tenor med nodekendskab pr. 1. november, eller efter aftale, til kirkens højmessekor - et blandet kor på 9 unge sangere. Stillingen omfatter arbejde om formiddagen på søn- og helligdage. Desuden ugentlige øve-aftner om torsdag...

Sct. Pauls kirke i Aarhus søger kirketjener på deltid

SKT PAULS KIRKE | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2021
En stilling som kirketjener på deltid ved Sct. Pauls Kirke i Aarhus er ledig pr. 1. februar 2022. Stillingen er på 7 timer pr. uge og indebærer fortrinsvis tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger lørdag og søndag. Opgaverne tilrettelægges og udføres i nært samarbejde med kirkens øvrige ki...

Kordegn

Sørup Kirke | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2021
Sørup, Ollerup og Kirkeby kirker søger kordegn pr. 1. februar 2022. En stilling som kordegn ved Sørup, Ollerup og Kirkeby Kirker er ledig pr.  1. februar 2022. Stillingen er i alt på 20 timer. Tjenestesteder: Ollerup Kirkekontor, Svendborgvej 102B, 5762 Vester Skerninge (11 timer). Sørup Kirkekontor...

Kirketjener i Skt. Nikolai Sogn

HOLBÆK KIRKEGÅRDE - KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2021
En stilling som kirketjener/servicemedarbejder ved Skt. Nikolai Kirke, Skt. Nikolai Sogn er ledig pr. 1. febreuar 2022  Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi søger en kirketjener/servicemedarbejder der har et godt overblik, kan prioritere opgaver, er mødestabil, er indstillet på weekendarbejde, og –...

Overenskomstansat sognepræst i Vestermarie-Nylarsker Pastorat på Bornholm i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2021
     Konstitution i præstestilling   Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Vestermarie-Nylarsker Pastorat på Bornholm i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 18. januar – 31. maj 2022 (begge dage i...

Sognepræst (25%) til Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat samt ungdomspræst (75%) med tilknytning til Vestervang Pastorat, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2021
En 100 % stilling som overenskomstansat sognepræst (25 %) i Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat samt ungdomspræst (75%) med tilknytning til Vestervang Pastorat, begge Viborg Domprovsti, er ledig til besættelse snarest muligt. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Ansættelse og aflønning sk...

Præstesekretær søges

HALS KIRKE KIRKEGÅRDSDRIFT/ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2021
Vi søger en Præstesekretær ved Hals Kirke. Stillingen er på 10 timer ugentlig. Stillingen indbefatter at være sekretær for bogførende præst og kræver uddannelse som præstesekretær. Hals Kirke er et sted med glade medarbejdere og godt arbejdsmiljø. Frigørelsesattest gives ikke Løn efter overenskomst ...

Regnskabsfører og administrativ medarbejder

Bjerringbro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2021
Vores nuværende regnskabsfører fratræder for at gå på efterløn i foråret 2022. Bjerringbro Menighedsråd søger derfor en erfaren regnskabsfører til at varetage budget og regnskabsarbejdet for sognene Bigum, Bjerring, Hjermind, Hjorthede-Lee-Skjern, Mammen og Bjerringbro.   Stillingen er på 32 timer p...

Organist søges.

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd kirkekasse | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2021
Organist søges til Volstrup-Understed-Karup Kirker...

Graver/kirketjener ved Mandø kirke

Mandø Kirke | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2021
Stillingen som graver/kirketjener ved Mandø kirke/Ribe Stift er ledig pr 15 januar 2022. -stillingen er på 15 timer pr. uge/ 45% stilling. -arbejdsopgaver bla. renholde gravsteder på kirkegården samt fælles arealer, rengøring i kirken, deltage ved kirkelige handlinger. -kontakt med pårørende på kirk...

Graver til Svenstrup kirke, Sønderborg provsti.

SVENSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2021
Vi søger en graver ved Svenstrup kirke. Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter. Ansættelse sker ved Svenstrup Menighedsråd, Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg. Arbejdet omfatter: Varetagelse af kirkegårdens drift, rengøring og vedligeholdelse. Det praktiske...

Graver ved Blovstrød Kirke

BLOVSTRØD MENIGHEDSR | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2021
Ledig stilling: Graver ved Blovstrød Kirke Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke, Allerød Kommune, er ledig pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at struktur...

Kirketjener

Ubberud kirker | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2021
To stillinger som kirketjener ved Ubberud og Ravnebjerg Kirker , Ubberud-Ravnebjerg pastorat beliggende i Hjallese provsti, er ledig pr.  1. februar 2022.   Stillingerne er gennemsnitlig på henholdsvis 24 timer og 14 timer pr. uge.   Kirketjenerne skal varetage følgende opgaver:   Sørge  for alle de...

kirkesanger

FELSTED SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
  En stilling som kirkesanger ved Felsted Kirke, Felsted Sogn er ledig til besættelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige.  Stillingen er på 8 timer gennemsnitligt pr. uge.  Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:  Musikalsk ledelse af menigheden i sang ved gudstjenester og kir...

Diakonal områdeleder

KARLSLUNDE STRANDKIRKE | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
Karlslunde Strandkirke søger en diakonal områdeleder til at lede, udvikle og styrke det diakonale arbejde i kirken. Stillingen er fast og som udgangspunkt på 30 timer/uge. Vi tilbyder: en aktiv kirke med fokus på diakoni, som vi definerer som: at bede og arbejde for, at Guds Riges kraft kommer med ...

Graver/kirketjener

STRELLEV KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
32-timers graver- og kirketjenerstilling ved Strellev Kirke   Stillingen som graver- og kirketjener ved Strellev Kirke, Varde Provsti er ledig til besættelse senest pr. 1. marts 2022. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Graveren skal udføre følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårde...

Overenskomstansat sognepræst i Ebeltoft-Dråby-Handrup Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ebeltoft-Dråby-Handrup Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et af...

Graver søges

Ulstrupbro - V. Velling - Sdr. Vinge Pastorat | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
En stilling som graver ved Ulstrupbro, V. Velling og Sdr. Vinge kirker er ledig pr. 1.2.2022, evt. pr. 1.3.2022.Stillingen er en 37 timers stilling.Du vil indgå i et graverteam bestående af tre gravere, hvor du får hovedansvaret for V. Velling kirke og kirkegård.Graverteamet samarbejder og afløser f...

Gravermedhjælper til Gevninge og Kornerup Kirkegårde

Gevning Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Gevninge og Kornerup Kirkegårde er ledig til besættelse den 1. februar eller 1. marts 2022. Gevninge og Kornerup Sogne ligger i et naturskønt landområde i Lejre nær Roskilde. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver o...

Kirkesanger ved Hatting kirke

Horsens Provsti | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
En stillingen som kirkesanger ved Hatting kirke er ledig og ønskes besat snarest muligt.   Kirkesangerhvervet deles mellem to, som i samarbejde deler gudstjenesterne og de kirkelige handlinger imellem sig. Der er gensidig feriedækning. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne. Du kan ...

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Brøndbyøster Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2021
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Brøndbyøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Til stillingen er der knyttet forpligtelse til at betjene provsten for Glostrup Provstis sognepræsteembede.  Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigels...

organist - vikar

Hundborg-Jannerup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. dec. 2021
                 Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør                                      V.Vandet Kirker Thisted Provsti Søger fast organist-vikar. december 2021 eller senere Stillingen er på ca. 200. timer årligt under ferie, fri weekender og  sammenfald af gudstjenester. Yderligere oplysninger...

Ledende graver til kirkegård i udvikling

LYNGE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. dec. 2021
I Lynge Kirke ved Sorø søger vi ny graver. Kirkegården er på ca. 8.000 m2. Den består dels af et ældre kirkegårdsafsnit omkring den middelalderlige kirke, dels af nyere afsnit i tilknytning til kirken. For de nyere afsnit (ca. 5.200 m2) er der udarbejdet en udviklingsplan, som skal realiseres over d...

Gravermedhjælper og kirketjener - Deltidsstilling

STAUNING KIRKE OG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 4. jan. 2022
Deltidsstilling som gravermedhjælper ved Stauning Kirke og Kirkegård. Stillingen er ledig pr. 1. marts 2022. Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30. november 2022. Medhjælperen vil kunne blive genansat i tilsvarende perioder de følgende forår. Vi kan tilbyde ca.700 timer i ansættelsesperioden....

Ny Kirke søger organist/ kirkemusiker og sognemedhjælper

NYKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. jan. 2022
Ny Kirke søger: en kirkemusiker/organist på ca. 8 timer ugentligt og en sognemedhjælper på 8 timer ugentligt. Stillingerne tilbydes også som en kombination af begge stillinger. Organist /kirkemusiker:En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm er ledig snarest muligt. Stillingen e...

Kordegn til Gl. Holte Kirke

GL HOLTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2022
En stilling som kordegn ved Gl. Holte Kirke er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende hovedopgaver: Personregistrering PR Opdatering af hjemmeside (Churchdesk) Sekretæropgaver for menighedsrådet og præster Gl. Holte Sogn har 5.479 i...

Vores nyansatte organist og korleder i Alderslyst kirke blev headhuntet -

ALDERSLYST MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2022
Vores nyansatte organist og korleder i Alderslyst kirke blev headhuntet -vi søger derfor en erfaren og alsidig afløser, der kan begå sig med klassisk orgelspil samt nyere, rytmiske salmer og sange. Du skal have lyst til indgå som en aktiv medspiller i samarbejdet om gudstjenester, kirkelige handling...

Kirkemusiker søges

Timring - Tiphede Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. jan. 2022
VI HAR BRUG FOR DIG OG HÅBER AT VI KAN TILTRÆKKE NETOP DIN INTERESSE OG ANSØGNING.En stilling som kirkemusiker ved Timring-Tiphede kirke er ledig til besættelse pr. 1.februar 2022 eller snarest derefter.Timring-Tiphede er små sogne med en stor og engageret menighed i alle aldre. Du vil få stor mulig...

Organist - Kirkemusiker søges

Ejstrup - Gludsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. jan. 2022
Ejstrup-Gludsted menighedsråd søger en ny organist/kirkemusiker med tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest derefter. Dine primære arbejdsopgaver vil være at Varetage den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Spille både traditionel kirke- og rytm...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 12. jan. 2022
Vi søger nye sangere på alle stemmer, særlig søger vi herrestemmer og dybe alter. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. ...

Stillingsopslag efter organist til Ølstykke Sogn

ØLSTYKKE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 14. jan. 2022
En stilling som organist i Ølstykke Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Sognet har to kirker (Ølstykke Kirke fra ca. 1175 og Udlejre Kirke fra 1991) og er kendetegnet ved sin størrelse på ca. 15.000 borgere og 12.000 medlemmer af folkekirken. Der er til be...