Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder i Ødsted og Jerlev Sogne

Ødsted Sogns Kirke | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Ødsted og Jerlev sogne søger en kirke- og kulturmedarbejder til 240 timer om året, der kan indgå i et konstruktivt samarbejde med menighedsråd, sognepræst, medarbejdere og frivillige.Arbejdsopgaverne er blandt andet:Arbejde med børn og ungeIndgå i lederteamet omkring kirkens aktiviteter for børnAkti...

Sognepræst (kbf) i Øster Hassing pastorat i Aalborg nordre provsti i Aalborg Sfift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Øster Hassing Pastorat i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af oktober måned 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Fin...

Sognepræst med primær tjeneste i Haderup og Feldborg Sogne, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Sunds-Haderup-Feldborg-Grove-Simmelkær-Ilskov Pastorat med primær tjeneste i Haderup og Feldborg sogne, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i...

Stilling som organist/kirkemusiker

Gudum kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stilling som organist/kirkemusiker ved Gudum og Fabjerg kirker, Lemvig provsti, ønskes besat per 1. januar 2019.Vi søger en engageret organist/kirkemusiker, 20 timer/uge, som i samarbejde med kirkernes øvrige medarbejdere skal understøtte kirkernes aktive liv og varetage følgende opgaver:Spille til ...

Graver til Storvorde Kirke søges

Sognegården | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stillingen som graver ved Storvorde Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende kerneopgaver:Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.Være ansvarlig for pasning af arealer ved sognegården samt p...

Sognepræst i Lindehøj Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
 Stillingen som sognepræst i Lindehøj Pastorat i Helsingør Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og kademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et...

Kirkesanger ved Hornslet kirke

HORNSLET MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Kirkesanger til Hornslet kirke søges.Hornslet kirke søger kirkesanger med tiltrædelse 1-1-2019.Stillingen er på 12 timer ugentligt.Stillingen som kirkesanger omfatter sang ved søndagsgudstjenester, samt diverse kirkelige handlinger og babysalmesang.Menighedsrådet forventer, at du;Er udadvendt og imø...

Sognepræst i Dybbøl Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Dybbøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. marts 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirk...

Kordegn i Karlebo Sorgn, barselsvikariat

KARLEBO MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Da vores ene kordegn går på barsel, søger vi en barselsvikar, der i samarbejde med vores anden kordegn kan have mange arbejdsopgaver i gang samtidig og stadig have plads til et smil. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat fra den 1. november 2018 eller snarest derefter. Stillingen er tids...

Kirketjener i Abildgård Kirke

ABILDGÅRD KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Abildgård Kirke i Frederikshavn søger en fuldtidsansat (37 timer) kirketjener. Abildgård Kirke er en spændende og humørfyldt arbejdsplads med et vidt forgrenet kirkeligt arbejde. Du vil komme til at indgå i et team på 12 faste medarbejdere og et stort antal frivillige. Der er 2 fuldtidsansatte kirke...

Vikar til grandækning.

MALLING MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. okt. 2018
Vi søger en vikar til den årlige grandækning med ansættelse ved Beder og Malling Kirkegårde, syd for Aarhus.Ansættelsen er midlertidig og gælder fra 24.okt. frem til 7.12.2018 (eller efter nærmere aftale).Du har erfaring med og lyst til arbejdet, ordenssans og er fremmødestabil.Vi har gode folk og g...

Kirketjener ved Lindehøj Sogn i Herlev-Gladsaxe Provsti, Herlev Kommune

Lindehøj Sogn | Ansøgningsfrist: 23. okt. 2018
Lindehøj sogn er et stort og aktivt sogn med 17.084 indbyggere heraf 11.576 medlemmer af Folkekirken. I sognet er der to gudstjenestesteder, Lindehøj Kirke og Birkholm kirkesal, med tilhørende menighedslokaler og sognehus. Sognet er præget af god gudstjenestedeltagelse, mange kirkelige handlinger, f...

Kirkesanger ved Brovst Kirke.

BROVST KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2018
En stilling som kirkesanger ved Brovst Kirke er ledig til besættelse snarest muligst.Stillingen er normeret til 17 timer pr. uge.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:Deltage i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger i Brovst kirkeIndgå i vikarsamarbejdet samm...

Organist til Hvidebæk Pastorat

STORE FUGLEDE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2018
Ledig stilling som Organisti St. Fuglede Sogn, Hvidebæk Pastorat, Kalundborg Provsti Stillingen som organist ved St. Fuglede Sogns kirke (Hvidebæk Pastorat) er ledig og opslås hermed og ønskes besat pr.                  1. november 2018.Store Fuglede er beliggende i den smukke sjællandske natur omkr...

Genopslag: Stilling som kirketjener ved Farre Kirke er ledig fra den 01.11.2018.

FARRE KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. okt. 2018
Stillingen er på ca. 8 timer om ugen i gennemsnit.Kirketjeneren skal blandt andet varetage følgende opgaver:Deltage i forberedelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.Varetage renholdelse af kirken indvendigt samt forestå hovedrengøring af kirke og kapel.Medvirke efter nærmere anvisninger ved a...

Sognepræst (kbf) i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat i Roskilde Stift er ledigTil stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der v...

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Hals pastorat i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst, kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse, i Hals Pastorat (består af sognene Hals sogn og Hou sogn) i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift er ledig.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokolla...

Sognepræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
GENOPSLAG Sydslesvigprovst og præst ved Helligåndskirken i Flensborg  Stillingen som Sydslesvigprovst og som den ene af to præster ved Helligånds Sogns Menighed i Flensborg er ledig til besættelse d. 1. december 2018. Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør ca. 80 %. Sydslesvigpro...

Overenskomstansat sognepræst i Rækker Mølle og Videbæk Pastorater

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Rækker Mølle og Videbæk pastorater i Ribe Stift er ledig til besættelse.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årlig...

Stilling som sognepræst ved Kapernaumskirken i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
En stilling som sognepræst ved Kapernaumskirken i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43....

Overenskomstansat sognepræst i Karlslunde-Karlstrup Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Karlslunde-Karlstrup Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvota på 75 % af fuld tid.Der vil kunne ydes 75 % af rådi...

Sognepræst (kbf) i Sønderup-Suldrup pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Sønderup-Suldrup Pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Aka-demikerne om afløn...

Sognepræst i Sankt Catharinæ pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Sankt Catharinæ Pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift er ledig/med udgangen af januar 2019.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekir...

Organist til Vedsted Kirke, Jammerbugt Provsti

Vedsted Menighedsråd Aaby-Vedsted Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2018
Organist til Vedsted Kirke, Jammerbugt Provsti.En stilling som organist ved Vedsted Kirke, Jammerbugt Provsti er ledig pr. 1. november 2018 eller snarest herefter.Stillingen er på 10 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Spille ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt ved enk...

Kirke og kulturmedarbejder Sønderholm-Frejlev Pastorat

FREJLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2018
 Kirke og kulturmedarbejder Sønderholm-Frejlev Pastorat Frejlev og Sønderholm Kirke, Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.01.2019 en dygtig og engageret kirke- og kulturmedarbejder.Stillingen er på 22 timer pr. uge, og stillingen vil for den rette ansøger med de rette kvalifikationer også kunne...

Kirkesanger

FREJLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2018
 Kirkesanger Frejlev Kirke, Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.01.2019 en dygtig og engageret kirkesanger.Stillingen er på 12 timer pr. uge, og stillingen vil for den rette ansøger med de rette kvalifikationer også kunne kombineres med den nu ledige stilling som kirke- og kulturmedarbejder ve...

Gravermedhjælper

Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Ulstrup Kirkegård og Gundersted Kirkegård, Ulstrup-Gundersted sogn er ledig snarest muligt eller senest pr. 1. december 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge med en årsnorm på 1924 timer. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i pe...

Kirkefunktionær med kerneopgaver som kirketjener

LINÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. nov. 2018
Stillingen som kirketjener ved Linå kirke er ledig til snarlig besættelseMenighedsrådet søger en ansvarsbevidst person, der både kan arbejde selvstændigt, være fleksibel og imødekommende samt indgå i et medarbejderfællesskab.Interesse for den danske folkekirke og positiv holdning til en nytænkende t...

Graver søges til Nimtofte-Tøstrup Sogn

Nimtofte-Tøstrup Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 2. nov. 2018
Graver søges til Nimtofte-Tøstrup sogn Stillingen som graver ved Nimtofte og Tøstrup Kirker, Syddjurs Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. december eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren varetager i samarbejde med 1 fuldtidsansat gravermedhjælper opgaverne på Nimtofte og ...

Organist til Holte Kirke

NY HOLTE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. nov. 2018
Stillingen som organist ved Holte Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2018, eller snarest derefter.Menighedsrådet søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv, og som i den sammenhæng formår at udfolde orglets mange muligheder på højt niveau. De...

Administrationschef til Kingo-Samuels Sogn, Nørrebro

Kingos-Samuel Sogn | Ansøgningsfrist: 2. nov. 2018
Kingo-Samuel Sogn søger en erfaren leder til at varetage den dagligeledelse af kirkens personale på vegne af menighedsrådet og detstillidsvalgte medlemmer i overensstemmelse med sognets vedtagne vision. Vi tilbyder en engageret menighed med en bred vifte af kirkeligeaktiviteter og en stilling med st...

Kirketjener søges

Elling/Strandby Kirke | Ansøgningsfrist: 2. nov. 2018
Stillingen som kirketjener i Elling/Strandby sogn, med primært arbejdssted ved Strandby Kirke og Kirkecenter, er ledig og ønskes besat 1. januar 2019 eller efter aftale. Elling/Strandby menighedsråd søger en kirketjener, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i et sogn med et rigt kirkeliv,...

Kordegn ved Odense Domkirke

Skt Knuds Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2018
KordegnDa vores kordegn går på pension, søger vi i Skt. Knuds sogn, Odense pr. 1. januar 2019 en kordegn til en fuldtidsstilling.Arbejdsopgaverne består i:- Personregistrering og betjening af sognets borgere- Koordinering af kirkens kalender ( Church Desk) og aktiviteter med kirkens præster, persona...

Sognepræst i Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
En stilling som sognepræst i Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med...

Deltidsmedarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste KViST

Ods & Skippinge Provsti | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
KViST - Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø søger deltidsmedarbejder.På grund af udvidelse af skoletjenestens område til også at omfatte Ringsted-Sorø søger KViST en konsulent gerne med baggrund som lærer. Ansættelsen er på deltid (50%).KViST er Folkekirkens Skoletjenest...

Overenskomstansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj Pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse hurtigst muligt. Beskæftigelsesgraden er 100% af fuldtidsansættelse.Stillingen er oprettet til betjening af et stort forsorgscenter og 3 plejehjem, ...

Provst for Struer Provsti og sognepræst (kbf) i Vejrum-Ølby-Asp Pastorat, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
Stillingen som provst for Struer Provsti og sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019.Til stillingen som sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er klassificeret i lønra...

Sognepræst i Abildgård pastorat (genopslag) i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
Stillingen som sognepræst i Abildgård Pastorat (50%) og funktionspræst – international præst (50%) i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse 15. november 2018.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om afl...

Sognepræst i Engum Pastorat i Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Engum Pastorat i Haderslev Stift er ledig.Ansættelse sker foreløbig for 4 år.Der er til stillingen knyttet en bistandsforpligtigelse til Bredballe pastorat, som fastsættes ved regulativ.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende o...

Overenskomstansat sognepræst (kbf) Barselsvikariat i Mou pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
En stilling som sognepræst i Mou Pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 2. jan...

Kirketjener søges

FREDERIKSVÆRK KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
Kirketjener til Frederiksværk-Vinderød Sogn (20 timer ugentlig)Vi søger en kirketjener, der vil arbejde i et team. Det kræver en fleksibel indstilling til arbejdets tilrettelæggelse og en markant interesse i, at det kollegiale fællesskab fungerer. I kirkerne er engagerede mennesker, der alle bidrage...

Overenskomstansat sognepræst (75%) i Tranbjerg Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Tranbjerg Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 75 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbelø...

Kirkegårdsleder

Risbjerg Kirkegård | Ansøgningsfrist: 6. nov. 2018
Kirkegårdsleder vedFolkekirkens Kirkegårde i Hvidovre Vores nyansatte kirkegårdsleder har fået en større stilling ved en anden kirkegård. Stillingen som kirkegårdsleder ved Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er derfor ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 – eller efter nærmere aftale.Stillingen er...

Kirkegårdsleder ved Varde Kirkegårde

Varde Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 14. nov. 2018
Kirkegårdsleder ved Varde Kirkegårde søgesStillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 34.Varde Kirkegårde består af 3 meget forskellige kirkegårde – Østerlund Kirkegård med kapel/kirkesal, Den...

Kirke- og kulturmedarbejder

RESEN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2018
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Resen Sogn, Skive provsti, med ansættelse pr. 1. januar 2019 er ledig.Stillingen er en 75% stilling med 28 timer pr. uge.Kirke- og kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:- Undervisning af konfirmander i samarbejde med sognepræsten-Undervisnin...

Køkkenassistent

ROHOLTE MENIGHEDSRÅD V/NIELS LARSEN | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2018
Roholte Sognehus200 timers stilling til besættelse pr. 1. januar 2019.Varierede arbejdstider.Vi ønsker en ansvarlig og selvstændig medarbejder.Venlighed og imødekommenhed over for husets brugere er vigtigt! Ansøger bidrager til at skabe et hyggeligt og rart rum for sognelivet.Yderligere informatione...

Sognemedhjælper til Nørrelandskirken i Holstebro

Nørrelandskirken | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2018
Nørrelandskirken i Holstebro søger sognemedhjælperMed særligt fokus på fællesskaber for voksne, diakoni og det tværkulturelleVil du være en del af et levende menighedsfællesskab, og brænder du for at møde sognet og menigheden med det kristne evangelium?Vi søger:Vi søger en kirkeligt engageret medarb...

Kirkemusiker(organist)/

Hjordkær Kirke | Ansøgningsfrist: 16. nov. 2018
Kirkemusiker(organist)/kirke- og kulturmedarbejderEn stilling som kirkemusiker(organist)/kirke- og kulturmedarbejder ved Hjordkær Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller snarest derefter.Vi søger en musisk medarbejder, der vil være med til at bygge menighed ved at understøtte menigh...

Vinderød kirkegård søger gartner til tidsbegrænset stilling

VINDERØD KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2018
Vinderød kirkegård har brug for ekstra arbejdskraft i månederne oktober-December 2018Vi søger en udlært eller tillært gartner/grøn medarbejder der kan hjælpe os igennem vedligeholdelse, grandækning og anlægsopgaver indtil nytår 2018Du skal være stabil og vant til at arbejde ude i alt slags vejr, sam...

Organist, deltid, ved Zions Kirke Esbjerg

ZIONS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. nov. 2018
Zions Kirke, organistStillingsoplysninger: OverenskomstansættelseStillingsstørrelse: 19 timerAnsøgningsfrist: 21.11.2018 En nyoprettet stilling som organist ved Zions Kirke, Esbjerg er ledig pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt. Stillingen er halvtids på gennemsnitligt 19 timer ugentligt.Vi søger...

Sengeløse Kirke søger ny kirke- og kulturmedarbejder/sognemedarbejder

SENGELØSE KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2018
Sengeløse Kirke søger en ny kirke- og kulturmedarbejde Da vores kirke- og kulturmedarbejder er flyttet til Odense, søger vi en ny, dygtig og engageret medarbejder. Stillingen er som udgangspunkt på 22 timer pr. uge med ansættelse pr.1. december eller snarest. Der er mulighed for at få flere timer, h...

Kirkesanger til Hellebæk Kirke

HELLEBÆK KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2018
Hellebæk Kirke beliggende i Ålsgårde, Helsingør Provsti, søger en fast sanger til weekender, helligdage og juleaftensdag.I stillingen indgår ca. 70 gudstjenester og ca. 25 kirkelige handlinger om året. Lønnen er kr. 4.200,-/mdl. (+12,5% feriegodtgørelse). Udover de 5 ferieweekender er der 4 friweeke...