Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn og daglig leder ved Ikast Kirke

IKAST MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. sep. 2023
Vil du være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og gode betingelser for et aktivt kirkeliv, har du mulighed for at søge stillingen som kordegn og daglig leder ved Ikast Kirke. Stillingen er ledig pr. 1. december 2023 og er på 37 timer pr. uge. KERNEOPGAVER I STILLINGEN ER Personaleledelse for 8 f...

Gravermedhjælper til Ramløse kirkegård i 6 måneder (barselsvikariat, genopslag)

RAMLØSE MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 28. sep. 2023
Vi søger en barselsvikar for vores gravermedhjælper. Stillingen er på 30 timer/uge i gennemsnit – 1560 timer /år. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan timetallet variere op og ned Aflønning sker iht. Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Dit arbejdsomr...

Graver søges af Husby Sdr.Nissum og Thorsminde Menighedsråd

Husby Kirke | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
Stillingen som graver ved Husby kirke. Husby sogn  er ledig pr. 01.11.2023 Stillingen er pr 37 timer pr. uge. Der kan ske ændring af timetal over tid. Ansættelsen sker ved menighedsrådets primære arbejdssted er Husby kirke hvorfra der ydes kørselsgodtgørelse ved arbejde ved sognenes to øvrige kirker...

Kirketjener ved Mølholm Kirke, Vejle

MØLHOLM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
En stilling som kirketjener i Vejle ved Mølholm Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. december 2023. Stillingen er på 35 timer gennemsnitligt pr. uge. Vi søger en imødekommende og hjælpsom person med et positivt forhold til folkekirken. Vi drømmer om en medarbejder, der har forståelse for menighedslive...

Er du vores nye kirketjener?

KARLSLUNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
1 stillinger som kirketjener ved Karlslunde og Karlstrup kirker er ledige pr. 1. november 2023 Ved kirkerne er der et kirketjenerteam på 3 medarbejdere. Og vi søger en ny kollega. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden vil være placeret på 5 af ugens dage både dag, aften, weekend og helli...

Organist ved Hvidovre Kirke

Hvidovre Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
Stillingsopslag Hvidovre Kirke, Rødovre-Hvidovre Provsti, Helsingør Stift Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 37 timer Stillingen som organist ved Hvidovre Kirke med lejlighedsvis tjeneste ved Maria Magdalene Kirken på Hvidovre Hospital, er ledig til besættelse 1. januar...

Kirkegårdsassistent

SVENDBORG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
Svendborg Kirkegårde søger en ambisiøs og fagligt funderet Kirkegårdsassistent  Da vores kirkegårdsassistent har søgt nye udfordringer, er stillingen som kirkegårdsassistent ved Svendborg Kirkegårde ledig til besættelse pr. 01.11.2023, eller snarest muligt. Vi har brug for en stærk faglig og ambitiø...

Helligåndskirken – Faaborg søger ny kirke-kulturmedarbejder

FAABORG MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2023
  Ønsker du at gøre brug af dine evner til at hjælpe andre mennesker, så har du denne mulighed som kirke-kulturmedarbejder ved Helligåndskirken. Denne stilling er ledig pr. 1. november 2023 eller snarest herefter. Vi tilbyder: En stilling på 7 timer ugentligt som kirke-kulturmedarbejder med særli...

Graver og kirketjener ved Sdr. Lem Kirke i Højmark

Højmark Kirke | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2023
Stillingen som graver ved Sdr. Lem Kirke i Højmark, Sdr. Lem Sogn er ledig pr. 1. okt. 2023 eller snarest muligt. Som graver og kirketjener vil du få ansvaret for den daglige drift omkring kirke og kirkegård. Graveren/kirketjeneren deltager, i samarbejde med gravermedhjælperen, i gudstjenester, andr...

Kirkegårdsgartner til Ringsted Kirkegård

SCT BENDTS KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2023
Vi søger gartner/medhjælper inden for grøn drift til Ringsted Kirkegård med tiltrædelse 1. november 2023, - eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdstid er 37 timer. ARBEJDSOMRÅDE Stillingen omfatter renhold af gravsteder og kirkegårdenes grønn...

Gravermedhjælper

Kirke/kirkegård | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2023
Sottrup og Nybøl Sognes Menighedsråd, Sønderborg Provsti, søger en gravermedhjælper. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt.Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen kan: varetage ren- og vedligeholdelse af kirkerne, kirkegårdene, ...

Organist og korleder

FELSTED SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2023
IT-minded organist til Felsted Kirke søges Kunne du tænke dig en anderledes og alsidig musikerstilling, så er stillingen som organist og korleder ved Felsted Sogns Menighedsråd ledig. Stillingen er på 13 timer pr. uge. Vi forestiller os, at organisten skal varetage følgende opgaver: Spille til guds...

Er du vores nye sognemedhjælper?

Sdr Dalby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2023
  Sognemedhjælper Sønder Dalby kirke søger en sognemedhjælper, der i samarbejde med andet personale, menighedsråd og frivillige har lyst til at støtte op om sognets kirkelige liv for børn, unge og ældre. Stillingen er på 20 timer pr. uge og du må forvente lidt aften- og weekendarbejde. Tiltrædelse 1...

Mindelundsassistent

Mindelunden | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2023
Mindelunden i Ryvangen søger to Mindelundsassistenter der har lyst til at formidle stedets historie og føre tilsyn med Mindelunden samt stå for renhold af offentlige- og personalearealer. Vi lægger stor vægt på lysten til at undervise skoleelever, en interesse for Anden Verdenskrig og en positiv til...

Tenorsanger søges til Kingos Kirke

Kingos-Samuel Sogn | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2023
Kingos Kirke på Nørrebro, København, søger tenor til kirkekor. Stillingen ønskes besat den 1. november eller snarest derefter. Vi søger en sanger med en smuk, klassisk skolet stemme, som kan indgå i vores faste kvartet og gerne bære en solistisk stemme. Det er vigtigt, at du er en god nodelæser, sik...

Provst for Falster Provsti og sognepræst i Nykøbing F. Pastorat

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som provst i Falster Provsti og sognepræst i Nykøbing F. Pastorat er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024. Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 37 i henhold til lov om tjenestemandslønninger m.v. Til stillingen ydes provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrunde...

 Organist på 22 timer søges til Vor Frue Kirke i Assens (vikariat)

Assens-Gamtofte Kirker | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Vi søger pr. 1. november 2023 eller snarest derefter vikar for vores organist ved Vor Frue Kirke i Assens. Vikariatet forventes at vare frem til 31. juli 2024, evt. med mulighed for fastansættelse derefter. Assens er en gammel købstad på Vestfyn, hvor Fyns næststørste kirke, vor Frue Kirke i Assens,...

Overenskomstansat sognepræst 50% til Butterup-Tuse Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Butterup-Tuse Pastorat i Holbæk Provsti i Roskilde Stift er ledig til besættelse. Stillingen er en deltidsstilling. I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet, hvilke t...

Sognepræst i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat, Skjern Provsti, Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Nørre Vium-Herborg-Troldhede Pastorat, Skjern Provsti er ledig til besættelse den 1. januar 2024 eller snarest derefter. Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 25% af fuldtidsbeskæftigelse. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du...

Kirkebogsførende sognepræst søges til Sankt Nikolai Pastorat i Lolland-Falsters Stift

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som sognepræst (KBF) i Sankt Nikolai Pastorat, Lolland Vestre Provsti, Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2023. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et af...

Haderslev Stift og Haderslev kirkegårde søger fleksibel medarbejder

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Vi søger en selvkørende og ansvarlig medarbejder der trives i et job med mange forskellige opgaver. Tiltrædelse 16. oktober 2023 eller snarest muligt. Det er en deltidsstilling med variabelt timeantal fra min. 18,5 og op til 30 timer pr uge, der må forventes at arbejdstiden visse dage kan være længe...

Kirketjener til Brabrand og Sdr. Årslev kirker søges snarest muligt

BRABRAND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
En kirketjenerstilling ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling med følgende arbejdsopgaver: - Praktiske opgaver ved kirkelige handlinger og aktiviteter i sognegården.- Klargøring og rengøring af lokaler og kirkerum af begge kirker.- Betjening af indendørs tekniske installatio...

Overenskomstansat sognepræst i Egernsund pastorat, Sønderborg provsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Egernsund Pastorat, Sønderborg Provsti skal besættes midlertidigt. Ansættelsen sker for en 4-årig periode. Ud over sognepræstestillingen i Egernsund Pastorat er der en forpligtelse til at yde bistand på 30 % til Bov Pastorat. Vedr. denne forpligtelse vil...

Sognepræst i Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat, Morsø Provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat, Morsø Provsti er ledig til besættelse den 1. december 2023 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den førs...

Sognepræst (kbf) i Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2023
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastorat, Hobro-Mariager Provsti er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ud over sognepræstestillingen i Glenstrup-Sønder Onsild-N...

Graverstilling ved Brejning Kirke - genopslag

BREJNING KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2023
Genopslag Graverstillingen ved Brejning Kirke er ledig til besættelse pr 15. oktober 2023 eller snarest derefter. Graveren ved Brejning Kirke har det overordnede ansvar for kirkegårdens personale, den daglige drift af Brejning kirke og kirkegård samt øvrige arealer og bygninger. Stillingen er en ful...

Højdevangskirken søger kirkesangere hurtigst muligt

Højdevangskirken | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2023
Højdevangskirken har mange aktiviteter, som menigheden bakker op om. Endvidere er kirken kendetegnende ved en smuk akustik, en dygtig organist og et godt samarbejde med det øvrige personale. Følgende opgaver forekommer: Korprøver Højmesser Andre gudstjenester, herunder aften gudstjenester, skrifte g...

Graver og kirketjener ved Egense Kirke

Øster Skerninge Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2023
Stillingen som graver/kirketjener ved Egense Kirke, Hellegårdsvej 267, 5700 Svendborg bliver ledig pr. 1. december 2023. Som graver og kirketjener vil du få ansvaret for den daglige drift omkring kirke og kirkegård. Graveren/kirketjeneren deltager, i samarbejde med gravermedhjælperen, i gudstjeneste...

Sangere søges til Paarup Kirkes Kor

PÅRUP KIRKEGÅRD OG KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2023
Sangere søges til Paarup Kirkes KorVi søger følgende til Paarup Kirkes Kor:- Sopran eller alt med tiltrædelse snarest.- Bas med tiltrædelse d. 1. oktober. Vi venter dog gerne på den rette ansøger.Der er tale om en søndagsstilling med tjenestepligt søn- og helligdage samtenkelte lørdage. Koret består...

Dygtig musiker søges til spændende organiststilling - GENOPSLAG

Kirkegårdskontoret i Stenum | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2023
Er du ”vild med musik”, og kan du få kirkemusikken til at spille, så er det måske dig vi søger til en spændende og alsidig stilling som organist og korleder ved De 4 Kirker – Tolstrup, Øster Hjermitslev, Stenum og Thise Sogne i Brønderslev Provsti. Vi har et højt aktivitetsniveau, og der er god opba...

Gravermedhjælper vikar ved Bredballe kirke

BREDBALLE KIRKE OG KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2023
Da vores vikar på kirkegården er rejst, søger vi dig der har lyst til arbejdet med grandækning på vores velholdte kirkegårde. Vi tilbyder et 6 ugers vikariat på fuld tid i perioden 30. oktober til 8. december 2023 med grandækning af ca. 350 gravsteder Primært stående arbejde – vi prioriterer et sun...

Graver ved Slangerup Kirke

Slangerup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2023
GraverStillingen som graver ved Slangerup Kirke, Slangerup Sogn er ledig pr. 1. december 2023.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver: •    varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.•    ansvarlig for at anlægge og vedligeholde k...

Gartneriarbejder til grøn drift af Vordingborg kirkegårde.

VORDINGBORG NY KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2023
Har du lyst til at arbejde med grøn drift og vedligeholdelse ved Vordingborg Kirkegårde, så er det dig vi mangler.Vi har en smuk kirke i Vordingborg med 2 fine kirkegårde, og vi arbejder sammen med flere omkringliggende historiske landsbykirker, derfor må du som medarbejde forvente forskellige mødes...

Stilling som organist 19 timer & KK-medarbejder 9 timer i alt 28 timer.

Ranum-Malle Kirkekasse v/Ingrid Jensen | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2023
I Ranum, Malle og Vilsted kirker søger vi en organist og Kirke- og kulturmedarbejder, der sammen med gode kolleger og et aktivt og velfungerende menighedsråd, vil være med til at betjene vores sogn og udvikle vores kirkeliv.Der er en stilling ledig som organist på 19 timer og en KK-medarbejder still...

Kirketjener søges til Kvislemark, Fyrendal og Førslev kirker i Næstved Provsti

Kvislemark-Fyrendal-Førslev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2023
Kvislemark, Fyrendal og Førslev Sognes Menighedsråd tilbyder en deltidsstilling i et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv. Stillingen er 10 timer pr. uge. Stillingen er ledig til besættelse 1. november 2023 eller efter aftale. Du får som kirketjener følgende opgaver: Kirketjeneste ved kirke...

Pressekonsulent til Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2023
Har du blik for de gode historier, skarpe pressekompetencer, forståelse for hvordan medierne fungerer og en opsøgende natur? Er du samtidig optaget af livets store spørgsmål og har lyst til at arbejde for Danmarks største og ældste institution med de mange fantastiske fortællinger? Så har vi et spæn...

Kirketjener ved Fredens Kirke, Odense, fast stilling

FREDENS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2023
En stilling som kirketjener er ledig til besættelse den 1. december 2023 Stillingen er en fast stilling på 30 timer pr uge Der er to kirketjenere ansat, den ene på 37 timer, foruden den ledige stilling på 30 timer Fredens kirke er beliggende på Skibhusvej 162 Fredens Sogn er Fyns største med ca 14.0...

Organist / kirkemusiker og korleder til Fredenskirken, Aarhus

FREDENSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2023
Fredenskirkens menighedsråd søger en organist/kirkemusiker og korleder til tiltrædelse den 1. december 2023 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i sognet, og som kan sætte sit præg på kirkens musikliv og brin...

Organist til Frederiksberg Sogn 

Frederiksberg Sogn | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2023
Organist til Frederiksberg Sogn Frederiksberg Sogn søger en organist 26 timer ugentligt. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Vi forestiller os, at du er færdiguddannet fra konservatoriet, og vil have tid til koncert- eller undervisningsvirksomhed ved siden af den faste stilling, eller...

Haderslev kirkegårde søger Anlægsgartnerelev

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2023
Da vi ønsker at være med til at uddanne nye anlægsgartnere, mangler vi en anlægsgartnerelev. Som elev ved Haderslev Kirkegårde vil du få opgaver som: Pleje og vedligeholdelse på kirkegårdene samt eksterne områder, grønne opgaver ifm. Nyplantning af træer og stauder samt beskæring, grå anlægsopgaver ...

Regnskabsassistent søges pr. 1. november 2023 eller snarest muligt

Hirtshals kirkegård | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2023
Kan du se dig selv i en værdibaseret organisation? Kan du formidle komplekse regnskabsdata til alle typer personer? Ønsker du en selvstændig stilling, hvor du selv kan planlægge din tid og tage ansvar for alle dele af bogføring, regnskab og formidlingen heraf?Så er du måske vores nye medarbejder.Hir...

Gravermedhjælper søges

Gislum-Vognsild Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2023
En stilling som gravermedhjælper ved Gislum, Vognsild og Havbro kirkegårde, Gislum - Vognsild og Havbro sogne er ledig pr. 1. november 2023 eller snarest derefter.   Stillingen er på 19 timer i gennemsnit pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forve...

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Vejlby Strib Røjleskov Pastorat

Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2023
  En stilling som Kirke- og kulturmedarbejder i Vejlby Strib Røjleskov Pastorat er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Pastoratet består af Vejlby sogn, Strib sogn og Røjleskov sogn med kirke i hvert sogn og en fælles Sognegård i Strib med ansat værtinde på del...

Sognepræst til Undløse-Søndersted Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 9. okt. 2023
En stilling som sognepræst i Undløse-Søndersted Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kun...

En stilling som organist ved Sebber, Bislev og Ejdrup Kirker i Aalborg kommune er ledig pr. 1. januar 2024.

EJDRUP SOGNS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 9. okt. 2023
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   At spille ved kirkernes gudstjenester og kirkelige handlinger Planlægge koncerter i samarbejde med kirkernes musikudvalg Være leder og pianist for kirkernes gospelkor ”Landsbygospel” med ca. 45 medlemmer Deltage musikal...

Sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat, Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. okt. 2023
En stilling som tjenestemandsansat sognepræst i Søborggård-Haralds Pastorat, Gladsaxe-Herlev Provsti, er ledig til besættelse den 1. december 2023. Der er til stillingen knyttet forpligtelse til at deltage i migrantarbejdet i Gladsaxe-Herlev provsti samt forpligtelse til at deltage i møder i Helsing...

Gravermedhjælper

Brede kirkes menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. okt. 2023
Gravermedhjælper, ansættelse snarest muligt   En stilling som gravermedhjælper ved Brede kirkegård, Brede sogn er ledig snarest muligt.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30.11.2023. Stillingen bliver slået op igen til ansættelse pr. 01.03.2023   Bre...

Kirkebogsførende sognepræst til Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat, i Fyens stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 9. okt. 2023
Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat i Fyens stift Stillingen som sognepræst i Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2023 Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Den kommende sognepræst vil blive en del af de...

Organist Balle sogn, Silkeborg provsti

Balle Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2023
Vi søger en organist til 37 timer (evt. 33) pr. uge med tiltrædelse 1. november 2023 eller snarest derefter. Vi forventer vores nye organist har interesse og evner for både klassisk og rytmisk kirkemusik, har gode samarbejdsevner, formår at skabe gode rammer for alle aldersgrupper og har interesse...

Konference- og projektmedarbejder ved Studenterpræsterne

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2023
En stilling som konference- og projektmedarbejder, med særligt fokus på administrative og koordinerende opgaver, ved Studenterpræsterne i Danmark er ledig til besættelse fra den 1. november 2023 til den 1. juli 2024. Stillingen er på 28 timer pr. uge. Om os: I Danmark er vi 25 studenterpræster, som ...

Kirkegårdsleder til Holme og Kolt kirkegårde i Aarhus Søndre Provsti

HOLME SOGNS KIRKEGÅRDSKONTOR | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2023
Kirkegårdsleder til Holme og Kolt kirkegårde i Aarhus Søndre Provsti   Vi tilbyder en spændende stilling som kirkegårdsleder med ansvar for ledelse af medarbejdere på to kirkegårde. Begge kirkegårde er smukt beliggende og har spændende udviklingsplaner samt omlægningsprojekter, der venter på at bli...

Organistassistent

Sct. Nicolai Kirke | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2023
Sankt Nicolai Kirke i Kolding søger organistassistent Organist ved Sankt Nicolai Kirke, Kolding En stilling som organist ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding er ledig til ansættelse efter nærmere aftale. Stillingen er på 18 timer pr. uge. Om kirken og sognet Sankt Nicolai sogn er et mangfoldigt og sp...

Kirkesanger ved Als-Øster Hurup kirker

ØSTER-HURUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2023
En stilling som kirkesanger ved Als og Øster Hurup Kirker er ledig pr. 15. oktober 2023 eller hurtigst muligt.   Stillingen er på 10 timer pr. uge . Vi er et pastorat, som er kendetegnet ved, at der er et særdeles godt og positivt samarbejdsklima mellem medarbejdere og menighedsråd, og hvor alle er ...

Regnskabsfører til det fælles regnskabskontor

Finderup Kirke | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2023
Regnskabsfører til fælles regnskabskontor Regnskabskontoret i det fælles Regnskabs- og Administrations Samarbejde, Finderup Sogn betjener og servicerer i øjeblikket 17 menighedsråd. Da vi stadig er i vækst, søger vi yderligere en regnskabsfører snarest muligt og senest pr. 1. december 2023. Stillin...

Kordegnevikar søges - Brøndbyvester Kirke

Brøndbyvester Kirkekasse/ Menighedsrådet | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2023
                                                       Kordegnevikar søges Grundet orlov har Brøndbyvester sogn akut behov for en kordegnevikar til personregistrering og andre forefaldende kontoropgaver. Vikariatet er på 30 timer ugentligt og varer til og med 31. marts 2024 og kan eventuelt forlænge...

KIRKETJENER

MARIENDALS KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. okt. 2023
Kirketjener til Mariendal Kirke Nitivej 17, 2000 Frederiksberg     En stilling som kirketjener er ledig til besættelse snarest muligt eller senest 1. januar 2024 i kirken. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Mariendal Kirke er beliggende på Frederiksberg og der er gode busforbindelser og 10 minutters...

Organist ved Rørbæk, Grynderup og Stenild Kirker

Rørbæk-Grynderup-Stenild Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 13. okt. 2023
En stilling som organist ved Rørbæk, Grynderup og Stenild Kirker, Rebild provsti, er ledig til ansættelse pr. 1. november 2023, eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver: Spille ved sognets gudstjenester Spille ved vielser og ba...

Kordegn

HVORUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2023
En stilling som kordegn ved Nørre Uttrup kirke, Hvorup Sogn er ledig pr. 1. november 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Den assisterende kordegn skal bl.a. varetage følgende opgaver: Betjening af kirkekontor Personregistrering Kalenderstyring Forberedelse til særlige tj...

Barselsvikar

GREJS KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2023
En stilling som organist ved Grejs Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. januar 2024. Stillingen er på 28 timer pr. uge. Ansættelsen er midlertidig (barselsvikariat) og udløber med udgangen af august måned 2024 med mulighed for forlængelse. Organisten skal varetage følgende opgaver: Musikalsk ledsagel...

Organistvikar til Grundtvigskirken

GRUNDTVIGSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2023
Grundtvigskirkens menighedsråd søger, til tiltrædelse snarest, en organistvikar, der skal dække organistfunktionen i den fuldtidsansatte organists 6 ferieuger og 8 friweekender. Vi tilbyder: Et positivt arbejdsmiljø med gode kolleger Samarbejde med 3 kompetente, dygtige præster En dygtig organist a...

Tenor søges til Karlebo Sogn

KARLEBO MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2023
Tenor søges En stilling som tenorsanger i Karlebo Sogn er ledig med tiltrædelse snarest. Vi søger en dygtig og gerne klassisk uddannet sanger med korerfaring og gode nodelæsningsfærdigheder, der kan fungere både som forsanger ved salmesangen (sammen med de tre andre sangere) og som tenor i a cappell...

Barselsvikariat for regnskabsfører

NYKØBING F. Sogn | Ansøgningsfrist: 16. okt. 2023
Nykøbing Falster Sogn søger en fuldtids regnskabsfører til 6 kirkekasser i et barselsvikariat. Stillingen er med opstart fra 1. december 2023 indtil 31. august 2024, men med mulighed for forlængelse. Stillingen er på  37 timer pr. uge. Regnskabsmedarbejderen skal varetage følgende opgaver: Regnskab...

Midlertidig sognepræstestilling i Osted/Allerslev

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 16. okt. 2023
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Osted-Allerslev Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Konstitutionen, sker for perioden fra 1. december 2023 til den 31. december 2024 be...

Sognepræst til Vor Frue-Vindinge Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 16. okt. 2023
Stillingen som sognepræst i Vor Frue-Vindinge Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er til stillingen knyttet en forpligtelse til at aflaste præsterne i Roskilde Domsogn med konfirmandundervisning og bisættelser i h...

Administrativ medarbejder til Kirkegårdskontoret på Holmens kirkegård.

HOLMENS KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 18. okt. 2023
Holmens kirkegård søger en administrativ medarbejder med relevant kontoruddannelse til en fuldtidsstilling, evt. nedsat tid efter aftale. Opstart 1. december 2023. Stillingen omfatter selvstændigt ansvar for administration af handlinger i Kirkegårdens Kapel, urnenedsættelser, begravelser, gravstedss...

Kirkemusiker søges til Nørrelandskirken, Holstebro

Holstebro Provsti | Ansøgningsfrist: 19. okt. 2023
Vi søger en kirkemusiker, som gennem kirkens alsidige musikliv ønsker at dele evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Stillingen er på 21 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. november 2023 eller snarest derefter.Om osNørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og mangfoldig menighed, d...

Organist 30 timer til Rislev & Fensmark kirker

FENSMARK KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. okt. 2023
Fensmark-Rislev Pastorat består af to sogne: Rislev, et traditionelt landsogn og Fensmark,et pastorat i vækst med mange nye tilflyttere, fortrinsvis børnefamilier. De to sogne er beliggende i den smukke sydsjællandske natur. Vi ligger tæt på Næstved.Organistens tjenestesteder bliver Fensmark og Risl...

Ørsted sogn søger kirkesanger

Norddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 20. okt. 2023
Ørsted sogn søger kirkesanger pr. 1. december 2023 Vores kirkesanger gennem 37 år har valgt at gå på pension, derfor søger vi hans afløser. Præsentation af Ørsted Sogn og by: et aktivt og samarbejdsvilligt menighedsråd, med positive og engagerede medarbejdere i kirken og på kirkegården. Kirken er ve...

Daglig leder og Kordegn til Zions kirke i Esbjerg

ZIONS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2023
Drømmer du om en spændende og afvekslende hverdag i en aktiv kirke med mange aktiviteter, så er det måske dig vi mangler. Som Daglig leder og Kordegn vil du være en synlig person i sognehuset og kirkens arbejde og skal være med til at binde de mange ting, de frivillige og medarbejdere sammen. Du bli...

Graver til Vindinge Kirke

Vindinge kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2023
Graver til Vindinge kirke   Stillingen som graver ved Vindinge Kirke er ledig med tiltrædelse snarest mulig. Stillingen er på 37 timer/uge. Graveren skal forestå følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, udvikling og drift inkl. udenomsarealer ved sognegård, præ...

Provstikonsulent på folkekirkens HR-området

Aabenraa Provsti | Ansøgningsfrist: 23. okt. 2023
En stilling som provstikonsulent ved Aabenraa Provsti er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge de første 2 ansættelses år. Herefter genforhandles beskæftigelsesgraden Som provstikonsulent skal du varetage følgende opgaver: Rådgivning og vejledning til...

Viborg Stift søger en kirkegårdskonsulent til besættelse pr. 1. januar 2024

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2023
Spredt ud over hele landet ligger kirkegårdene. Der er mere end 2000 af dem, og kirkegårdene er for mange indgangen til folkekirken. Derfor søger vi en kirkegårdskonsulent, der vil gå aktivt ind i udvikling af kirkegårdene. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode for 3 år gældende fra 1. januar ...

Gravermedhjælper

Halk-Grarup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2023
En tidsbegrænset stilling frem til 30. november 2023 som gravermedhjælper ved Halk-Grarup Sognes Menighedsråd er ledig til besættelse hurtigst muligt. Stillingen indebærer ingen kirketjenester. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i...

Middelfart kirke søger organist og kantor

Middelfart Kirke v/Middelfart Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2023
MIDDELFART KIRKE søger organist og kantor til nyoprettet stilling - kvote 80  Stillingsstørrelse: 30/37 timer En nyoprettet stilling - kvote 80 - som organist og kantor ved Middelfart Kirke, Middelfart Provsti, er ledig pr. 1. januar 2024. Der bliver således tre organiststillinger ved Middelfart Ki...

Økonomifuldmægtig til Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. okt. 2023
Trods sit støvede image har folkekirken tradition for at være en arbejdsplads i konstant forandring og med gode udviklingsmuligheder Økonomi er vigtig! Med en række nye opgaver på tapetet samt en relativ ny biskop og en ny stiftskontorchef er stillingen opnormeret til en fuldtidsstilling.  Vores tr...

Organist med korledelse

Gundsømagle sogns menighedsråd | Ansøgningsfrist: 27. okt. 2023
Gundsømagle sogns Menighedsråd søger en dygtig DOKS eller PO organist på fuld tid fra den 1. december som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation indenfor både klassisk og rytmisk musik både fra orgel og klaver. Vi tilbyder: Et aktivt forstadssogn med e...

Roskilde Kirkegårde søger anlægsgartnerelev

Roskilde Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2023
Vi har en ledig elevstilling fra 1. januar 2024. Vi tilbyder: At du kan blive elev på en spændende arbejdsplads i fortsat udvikling At du kan blive fagligt udfordret indenfor alle former for grønne opgaver En arbejdsplads der prioriterer elever Ordnede forhold, bl.a. med flekstid og gode arbejdsmil...

Regnskabschef til Simon Peters kirke

SIMON PETERS KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2023
Simon Peters kirke søger pr. 1.1.2024 en regnskabschef til 20-25 timer om måneden. Dine opgaver vi omfatte: Betaling af godkendte fakturaer m..m. Bogføring og afstemning Daglig kontrol af kirketjenernes forbrug af Dankort Udbetaling af honorar samt registrering af dem til SKAT Optælling af kollektko...

Kirke- og Kulturmedarbejder søges til Harrevig Pastorat

Roslev-Rybjerg Kirker | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2023
Kirke- og Kulturmedarbejder søges til Harrevig Pastorat. Harrevig Pastorat søger pr. 15. januar 2024 en Kirke- og Kulturmedarbejder til en stilling på 37 timer ugentligt. Harrevig pastorat, som danner rammen for det kirkelige arbejde, er et landpastorat, som består af sognene Roslev, Rybjerg, Hjerk,...

Graver til Skuldelev-Selsø Sogne

Skuldelev-Selsø Sognes Kirkekass | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2023
  Stillingen som graver ved Skuldelev-Selsø Sogne er ledig pr. 1. september 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   Varetage og være ansvarlig for den daglige drift og vedligholdelse af Selsø Kirkegård Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisnin...