Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Tårs Sogns menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift søger til en nyoprettet stilling en kombineret kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger og korleder

TÅRS KIRKE | Ansøgningsfrist: 18. jun. 2024
I Tårs sogn er der ca. 3.000 sognebørn. Tårs er en velfungerende landsby med et rigt og aktivt foreningsliv. Der er stor tilvækst af børnefamilier til området.  Tårs Kirke er en middelalder kirke, som er mere end 800 år gammel. Morild Kirke er lidt over 100 år gammel. Der er stor aktivitet omkring k...

Engageret graver med høje kvalitetskrav til Sejling og Sinding sogne, Silkeborg Provsti

Silkeborg Provsti | Ansøgningsfrist: 18. jun. 2024
Sejling-Sinding SogneSilkeborg Engageret graver med høje kvalitetskrav til Sejling og Sinding sogne, Silkeborg Provsti37 timer pr. uge – ansættelse pr. 15.08.2024.Menighedsrådet søger en struktureret og engageret graver med ansvar for at kirkegården ser indbydende ud og bidrager til at gøre borgerne...

Kirketjener til Bolbro Kirke

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 18. jun. 2024
En stilling som kirketjener ved Bolbro Kirke, Bolbro Sogn er ledig 1. september 2024. Stillingen er 30 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:  Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter og lignende i kirken. Klargøring af lokal...

Graver søges

Købelev-Vindeby sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 19. jun. 2024
Stillingen som graver ved Købelev-Vindeby Kirker, Købelev-Vindeby Sogn er ledig pr. 1. september 2024. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger ...

Deltidsorganist i Rækker Mølle Pastorat

Rækker Mølle Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 19. jun. 2024
  Organist   En stilling som deltidsorganist ved Finderup, Hanning,Sædding og Bølling Kirker, Rækker Mølle Pastorat, Skjern Provsti er ledig pr. 0108 2024. Stillingen er på 6 timer pr. uge. ( med mulighed for timer som kirke og kultur medarbejder på 125 timer årligt, bestående af hjælp med minikonfi...

KORDEGN OG DAGLIG LEDER I SÆDDEN KIRKE I ESBJERG

SÆDDEN SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 19. jun. 2024
Sædden Kirke søger en ny kordegn og daglig leder, der kan indgå aktivt i kirkens daglige liv. Tiltrædelse er 1. august 2024. Kordegnen har en central funktion i hele kirken og vi forventer, at kordegnen kan holde ”mange bolde i luften”. Vi søger en kordegn, der er: imødekommende og venlig kan arbej...

(Genopslag) Morsø Provsti søger en provstisekretær

MORSØ PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2024
Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du både får lov til at benytte dine faglige og menneskelige kompetencer og have stor indflydelse på dit arbejdsliv, er stillingen som provstisekretær måske noget for dig! Morsø Provsti, Aalborg Stift, søger en provstisekretær med tiltrædelse 1. august 2024. S...

Kordegn og daglig leder til Slagslunde-Ganløse pastorat

Ganløse Kirke | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2024
En stilling som kordegn og daglig leder ved Slagslunde-Ganløse kirker er ledig pr. 1. august 2024, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling). Stillingen er som udgangspunkt på 34 timer/uge, men kan opnormeres til fuld tid, alt efter opgavesammensætning. Slagslunde og G...

Organist søges til Risskov Kirke

RISSKOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2024
Organist søges til Risskov Kirke En deltidsstilling som organist ved Risskov Kirke er ledig til besættelse 1.august 2024 eller snarest herefter.   Risskov Kirke søger en organist, der sammen med kirkens fuldtidsansatte organist kan tegne kirkens musikalske profil. Stillingsbrøken er på 50%.   Om Ris...

Provstisekretær - deltidsstilling

KOLDING PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2024
KOLDING PROVSTI SØGER provstisekretær med erfaring inden for sagsbehandling, administration og regnskab. En deltidsstilling med 22 timer ugentlig som provstisekretær i Kolding Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2024. Generelt om jobbet, som provstisekretær støtter du provsten og prov...

Kirkesanger

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Kirke | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2024
Hunstrup – Østerild – Hjardemål Sognes Menighedsråd søger en dygtig og engageret kirkesanger med tiltrædelse 1. august 2024 eller efter aftale   Stillingen omfatter sang og kirketjeneste ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger samt lejlighedsvis ved andre arrangementer   Vi søger en ki...

Børnekorleder til Slagslunde-Ganløse pastorat

Ganløse Kirke | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2024
En stilling som korleder til to kor i Slagslunde-Ganløse pastorat er ledig pr. 1. august. Stillingen er på 8 timer/uge. Fast arbejdsdag er mandag, som er korenes øvedag. Børnekoret har eksisteret siden januar 2022, spirekoret siden august 2023. Korene er for både drenge og piger. Dine primære opgave...

Kirke- og kulturmedarbejder/diakonimedarbejder

Klovborg præstegård | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2024
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder/diakonimedarbejder ved Klovborg – Tyrsting kirker er ledig pr. 1. september 2024. Stillingen er på 14 timer pr. uge.   Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder/diakonimedarbejder, som sammen med kirkens præst kan være med til at udvikle vores lokale kirkes ...

Alderslyst kirke i Silkeborg søger gartner/gartneriarbejder.

ALDERSLYST MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2024
Alderslyst kirkegård søger pr. 1. august en gartner eller gartneriarbejder til kirkegården. En af vores dygtige gartnere har søgt andre udfordringer i en anden del af landet. Ansættelsestidspunkt: Fra 1. august 2024 eller senere, vi venter gerne på den rette. Stillingen er på 37 timer i gns. pr. uge...

Kirkegårdsleder til kirkerne på Fanø

Fanø Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2024
Da vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension, bliver stillingen som kirkegårdsleder ved kirkerne på Fanø, Fanø Sogn, ledig til besættelse den 1. september 2024. Der er på Fanø 2 kirker, en i Nordby og en i Sønderho. Der er 5 kirkegårde. En ved hver af kirkerne samt yderligere en ass...

Eltang-Sdr. Vilstrup Kirker , Kolding, søgeren gravermedhjælper med tiltrædelse snarest muligt.

Eltang-Sønder Vilstrup Præsteembede v/Eltang-Sønder Vilstrup sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2024
Eltang-Sønder Vilstrup Kirker, Kolding, søger en gravermedhjælper med tiltrædelse snarest muligt. Eltang og Sønder Vilstrup Kirker ligger i smukke omgivelser henholdsvis 8 og 11 km nord for Kolding. Vi er to landsogne med ca. 800 indbyggere og i stadig udvikling. Vi har 1 sognepræst, et graverteam m...

Graver søges

1942 | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2024
Graver ved Hjembæk-Svinninge sognStillingen som graver ved Hjembæk- Svinninge sogn, Holbæk provsti er ledig 1.august 2024 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.Hjembæk-Svinninge Sogn har 3088 medlemmer af Folkekirken. Fra december 2024 har sognet fælles menighedsråd med Kundby sogn, ...

Kordegn og daglig leder

BRANDE KIRKE`S MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2024
Vi søger en kordegn og daglig leder til Brande Kirkekontor (37 timer) Kontoret varetager regnskabsføring og personregistrering for Brande, Uhre og Skærlund sogne og sekretærfunktion for Brande menighedsråd og præster Dine primære opgaver er Regnskabsføring for de 3 sogne, hvilket indebærer bogførin...

Projektmedarbejder, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2024
Projektmedarbejder Folkekirken har tradition for at være en arbejdsplads i konstant forandring og med gode udviklingsmuligheder Stillingen er nyoprettet, da der er generel travlhed med sagsbehandling samt større og mindre projekter, der løbende skal i hus. Du får 19 kolleger, der alle har deres gan...

Kirke og kulturmedarbejder i Bjerring Sogn

Bjerring Kirke | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2024
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Bjerring kirke, er ledig nu og kan besættes snarest muligt efter 1. august 2024. Stillingen er på 10 timer pr. uge.   Sognemedhjælpen skal varetage følgende opgaver: Undervisning af konfirmander (2 hold) og opdatering af hjemmeside i samarbejde med so...

Da vores kirkesanger flytter, så søger vi en ny kollega i Hunseby kirke.

Hunseby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2024
En stilling som kirkesanger ved Hunseby Kirke i Hunseby Sogn er ledig pr. 1. september 2024. Stillingen er på 7 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Gudstjenesterne om søndagen, bisættelser, lørdagsdåb, vielser, velsignelser, konfirmationer og så skal man være servicemindet o...

Kantor ved Helsingør Domkirke

HELSINGØR DOMSOGN | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2024
Helsingør Domkirke søger en kantor for Domkoret pr. 1. september 2024 eller snarest derefter. Helsingør Domkirkes kor består af 8 professionelle sangere. Koret medvirker ved alle højmesser på søn- og helligdage samt enkelte stiftsgudstjenester årligt og særlige gudstjenester i årets løb. Vi søger en...

Regnskabsmedarbejder

HELSINGØR DOMSOGN | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2024
Regnskabsmedarbejder  En stilling som Regnskabsmedarbejder ved det fælles Regnskabskontor i Helsingør Domprovsti under Skt. Olai Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Regnskabskontoret forestår regnskabsopgaverne for 9 sogne samt Helsingør Kirkegård og er bemandet med en regnskabsansvarlig og...

Organist eller rytmisk kirkemusiker ved Skanderup Kirke

Skanderup Sognekirke | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2024
Stillingen som organist ved Skanderup Kirke er ledig og ønskes besat pr. 1/8 2024 eller snarest derefter. Stillingen er på 24 timer Vi søger en engageret organist med høj faglighed, som er interesseret i at arbejde med unge, gamle, babyer og alle midt imellem i sognet med fællessang og eventuelt led...

Kirkesanger

FLY KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2024
En stilling som kirkesanger ved Fly, Iglsø, Vridsted, Vroue og Sdr. Resen Kirker, Fly, Iglsø, Vridsted, Vroue og Sdr. Resen Sogne er ledig pr. snarest muligt og senest pr. 1. september 2024.   Stillingen er på 17 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Varetage kirkesang ved gu...

Gravermedhjælper ved Nørre Snede og Hampen kirkegårde

NØRRE SNEDE OG HAMPEN KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2024
GENOPSLAG. I forbindelse med at en af vores gravermedhjælpere har valgt at søge nye udfordringer, har vi behov for en ny gravermedhjælper.  Der er tale om en stilling med 37 timer pr. uge i perioden 1. marts til 30. november med vinterhjemsendelse fra 1. december til 28. februar.  Stillingen ønskes ...

Kirkemusiker/organist til Agedrup Kirke.

AGEDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2024
Kirkemusiker/organist til Agedrup Kirke.   Kirkemusikerstillingen ved Agedrup Kirke i Agedrup sogn er ledig til besættelse efter aftale. Stillingen er på 12 timer.   Agedrup sogn har én kirke, én præst og én søndagsgudstjeneste. Sammen ønsker vi at skabe de bedste rammer for et levende kirkeliv, hvo...

Alt til Brabrand Kirkekor

BRABRAND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2024
En stilling som alt i kirkekoret ved Brabrand Kirke er ledig til besættelse pr. 1. juli 2024. Ansøgere skal være gode nodelæsere, have god sangstemme, og være indforstået med gudstjenestens forløb. Yderligere oplysninger om tjenestepligt og lønforhold fås hos organist Michael Østergaard Jensen på tl...

2 kirketjener søges til Fredens og Nazaret sogn, København Ø.

Fredens og Nazaret Sogn | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2024
Har du lyst til at være en del af et godt medarbejderteam i en kirke med en stor menighed og mange aktiviteter?Fredens-Nazaret Sogn, der ligger på Østerbro i København mellem Fælledparken og Søerne, søger to nye kirketjenere pr. 1/9 2024 eller snarest derefter.Begge stillinger er på 15 timer med pri...

Kirketjener med pedel- og kirkesangsfunktioner til Ølgod og Bejsnap kirker

ØLGOD KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2024
Vi søger en Kirketjener til Ølgod og Bejsnap kirker med opstart 1.juli 2024, med hovedansvar for handlinger i Bejsnap Kirke. I stillingen indgår også forfaldende pedelarbejde i og omkring vores bygninger og vi lægger også vægt på at du kan vikariere vores kirkesanger til handlinger i kirkerne.   Der...

Kirkegårdsassistent ved Slagelse kirkegårde

SCT MIKKELS KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2024
En stilling som kirkegårdsassistent ved Slagelse kirkegårde er ledig til besætteklse pr. 1. juli 2024 eller efter aftale. Stillingen er en tjenestemandslignende stilling. Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsassistenter har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus, ved ansættelse med direkte ...

Kordegn/ Præstesekretær i Kirke Saaby-Kisserup sogne

Kirke Såby Menighedsråd - Administration | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2024
Kordegn/præstesekretær   En stilling som kordegn/præstesekretær ved  Kirke Saaby og Kisserup Sogne er ledig pr.  1. august 2024. Stillingen er på  10 timer pr. uge. De to sogne har i alt ca. 3050 indbyggere, og der er 8  ansatte, som dækker begge sogne. Sognene er kendetegnet ved, at vi har en afhol...

Gravermedhjælper

KVÆRS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2024
En stilling som gravermedhjælper ved Kværs Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse snarest muligt.  Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.  Der er samarbejdsaftale med Egernsund Sogns Menighedsråd,...

Gravermedhjælper

ULFBORG MENIGHEDSR ULFBORG KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2024
Gravermedhjælper- Ulkær Kirkegård.   En stilling som gravermedhjælper på Ulfkær Kirkegård, 6990  Ulfborg er ledig og ønskes besat pr. 1.9.2024 eller snarest. Der er ikke krav om en grøn uddannelse. Stillingen er på ca. 1350 timer årligt fordelt på ca. 9 måneder, hvilket svarer til ca. 37 timer/ugent...

Lyderslev-Frøslev sogne søger en kirkesanger

LYDERSLEV og Frøslev kirker | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2024
En stilling som kirkesanger ved Lyderslev og Frøslev Kirker, Lyderslev/Frøslev sogne er ledig pr.  1. september 2024 Stillingen er på 4 timer pr. uge. Der vil lejlighedsvis efter aftale være mulighed for flere timer. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Varetage kirkesang ved søndagsgudstj...

Organist ved Aastrup og Vonsbæk kirker

Åstrup Kirke | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2024
Vi søger ny organist ved Aastrup og Vonsbæk kirker, da vores tidligere organist er gået på pension. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2024. Stillingen er på 30 timer/ugen. Vi søger en organist, som har lyst til at sætte sit præg på kirkens arbejde og musikliv.   De primære opgaver ...

Sognepræst i Tvede-Linde-Mellerup Pastorat, Randers Nordre Provsti i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Tvede-Linde-Mellerup Pastorat, Randers Nordre Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2024 eller snarest derefter. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Til stillingen er knyttet forpligtelse til ...

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Raklev Sogn i Raklev-Røsnæs Pastorat i Kalundborg Provsti i Roskilde Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Raklev Sogn i Raklev-Røsnæs Pastorat i Kalundborg Provsti i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Det er en fuldtidsstilling. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9....

Kirketjener søges pr. 1. august 2024

SNOSTRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2024
Snostrup Kirke søger en kirketjener på 8 timer per uge. Snostrup sogn ligger i det sydlige Frederikssund og er en landsbykirke fra 1100-tallet.  Der er ca 1091 indbyggere i sognet. Nybyggeriet Vinge hører under vores pastorat, så der forventes øget vækst i de kommende år. Vi er åbne for nytænkning i...

Graver til Vitved sogn, Skanderborg Provsti

Skanderborg Provsti | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2024
Vi tilbyder: En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar En mindre, hyggelig kirkegård tæt ved Århus og Skanderborg. Tæt samarbejde mellem menighedsrådene i Vitved og Fruering sogne Moderne maskinpark, der løbende opdateres 5 dages arbejdsuge – kan variere ved højtider m.m.   Stillingens indh...

Glostrup Sogn søger kirketjener

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2024
Efter 30 års tjeneste går vores kirketjener i Østervangkirken på velfortjent pension. Derfor søger vi en ny energisk kollega, med stort overblik, pr. 1. september eller efter aftale. Du kommer til at arbejde på alle vores lokationer, hvor du vil møde en mangfoldighed af kolleger og frivillige, i et ...

Dygtige korsangere til Domkoret i Roskilde Domkirke.

ROSKILDE DOMKIRKE | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2024
Synger du alt eller bas? Har du erfaring med kirkekor og lyst til at synge i et af landets prægtigste kirkerum? Nu har du mulighed for at blive en del af Domkoret i Roskilde Domkirke. Vi søger to sangere, en alt og en bas; gerne med slank klang, dynamisk fleksibilitet og gode bladsangskundskaber. Vi...

Gravermedhjælper søges

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Kirke | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2024
Hunstrup – Østerild – Hjardemål Sognes Menighedsråd søger en sæsonansat gravermedhjælper med tiltrædelse 15. juli 2024 eller efter aftale Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper i perioden 15.7.2024 – 30.11.2024 er på  25 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.   Arbejdet omfatter blandt a...

Børnekorleder til Skæve Hørby Sogne

SKÆVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. jul. 2024
Vores dygtige Kirkekorsleder stopper og vi har derfor brug for en ny engageret, dygtig korleder med godt humør og lyst til at synge med børn og unge når den nye sæson starter midt i august. Vi tilbyder:· En flok sangglade børn og unge fra 4. klasse og op Mulighed for selv at forme stillingen som du...

Revideret, samt frist forlænget: Sognepræst (KBF) til Rynkeby-Revninge pastorat, i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2024
Stillingen som sognepræst i Rynkeby-Revninge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2024 Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling med en bistandsforpligtelse på 25 % til Rønninge pastorat. Ansøgere...

Idérig og engageret organist til Sejling og Sinding sogne i Silkeborg Provsti

Sejling Sogn | Ansøgningsfrist: 17. jul. 2024
Vi er indstillede på, at du selv kan være med til at forme din stilling alt efter baggrund og præferencer. Vi har flere ideer og ønsker til aktiviteter, du kunne varetage som organist hos os, alene eller i samarbejde med øvrige ansatte. Vi søger en organist, der er en holdspiller og vil indgå i et ...

Bassanger søges til Søllerød Kirke

SØLLERØD MENIGHEDSRÅD SØLLERØD KIRKES KONTOR | Ansøgningsfrist: 24. jul. 2024
En stilling som bassanger er ledig ved Søllerød Kirke, med tiltrædelse d. 1. september eller snarest derefter. Søllerød Kirke er en stemningsfuld middelalderkirke, smukt beliggende i Rudersdal Provsti, i nærheden af Holte centrum. Jobbet omfatter Søllerød Sogns Kantori består af fire sangere (SATB)...

Vikariat som kirketjener med tjeneste i Grindsted, Nollund og Urup Kirker

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. jul. 2024
Ved Grindsted Menighedsråd er et vikariat ledigt som kirketjenerFunktion: Vikariat som kirketjener med tjeneste i Grindsted, Nollund og Urup KirkerAnsættelse:Timer:Hurtigst muligt- i første omgang½ år20 timer eller 15 timerArbejdsopgaver (ikke udtømmende• Låse op - og lukke ved tjenester• Klargøre t...

Projektmedarbejder Liturgisk Forum

FUV | Ansøgningsfrist: 28. jul. 2024
Vil du være med til at opbygge og udvikle Liturgisk Forum til gavn for gudstjenestelivet bredt i folkekirken? Er du teolog eller kirkemusiker? Har du solid indsigt i liturgiske problemstillinger og erfaring med liturgisk udviklingsarbejde? Har du erfaring med at yde faglig sparring og med koordinere...

gravermedhjælper til kirkegårdene længst mod vest

Aal Kirkegård | Ansøgningsfrist: 29. jul. 2024
https://www.aalkirke.dk/uploads/6hYLwEhF/Jobannoncejuni2024.pdf...

Genopslag - Sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat, Aabenraa Provsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat, Aabenraa Provsti er ledig til besættelse den 1. november 2024. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsfo...

Gravermedhjælper

Højby Kirke | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2024
Gravermedhjælper ved Højby kirke. Har du lyst til at arbejde på en smuk og alsidig arbejdsplads i Odsherred? – og har du lyst til at være vores nye gravermedhjælper? Så er det nu, du skal søge den ledige stilling! Ansættelsen er snarest muligt eller senest pr. 01.08.24. Det er en fuldtidsstilling...

KIRKETJENER TIL AKTIVT SOGN VED RY KIRKE - Deltidsstilling 23 timer/uge

RY KIRKE OG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2024
Vi søger en kirketjener til et meget aktivt sogn, hvor der er mange mennesker ind og ud af kirken året rundt. Ansættelsen sker ved Ry Menighedsråd, og du refererer i dagligdagen til kirkegårdsleder Gry Römhild. Stillingen er på 23 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse den 1. oktober 2024 Vi tilb...

Organist – genopslag

Gesten Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2024
Vi søger en 2. organist/kirkemusiker, der sammen med kirkensfuldtidsansætte organist kan være med til at understøtte detmusikalske liv omkring Gesten Kirke samt Bække og Veerst Kirker. Stillingen er ledig pr. 1.6.2024 eller snarest muligt og er på8 timer pr. uge i gennemsnit. Timerne varierer hen ov...

Graver Agerbæk Kirke

AGERBÆK KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2024
Graver Stillingen som graver ved Agerbæk Kirke, Agerbæk Sogn er ledig pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale. Agerbæk menighedsråd har ansvaret for personalet som er på 4 medarbejdere. Agerbæk sogn har 1554 indbyggere og sognet er kendetegnet ved et godt sammenhold. Pr. 1.12.2024 lægges Agerbæk og...

Kirkemusiker/organist til barselsvikariat

Åstrup Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2024
Åstrup Sogns Menighedsråd søger en organist 20 timer ugentligtil barselsvikariat fra 1. oktober 2024. Åstrup sogn har ca. 1320indbyggere. Sognet er kendetegnet ved stabil kirkegang ogstor opbakning til særlige arrangementer.Opgaver som organist hos os:Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige h...

Kordegn med daglig leder funktion til Vor Frue Kirke i Svendborg

Vor Frue Kirke ved Vor Frue Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2024
Kordegn med daglig leder funktion til Vor Frue Kirke i Svendborg Vor Frue Kirke i Svendborg søger en kordegn med daglig leder funktion. Ud over kordegneopgaverne vil du være personaleleder for de øvrige ansatte, være bindeleddet mellem menighedsrådets og præsternes visioner for kirke- og kulturlivet...

Organist, Sct. Peders Kirke i Randers, 20 timer

Sct Peders Sogn, Randers | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2024
Vores nuværende deltidsansatte organist har fået ny stilling tættere på sit hjem i det nordjyske. Derfor søger vi nu en ny organist til en stilling på 20 timer ved Sct. Peders Kirke i Randers til besættelse pr. 1. oktober 2024. Sct. Peders Kirke har en stor menighed og søndagens gudstjeneste vægtes ...

Sognepræst (KBF) i Uldum-Langskov Pastorat, Hedensted Provsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Uldum-Langskov Pastorat, Hedensted Provsti er ledig til besættelse den 1. oktober 2024. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsfor...

Genopslag: Vil du være med til at synliggøre og koordinere de mange forskellige aktiviteter i Engholmkirken.

ENGHOLMKIRKEN | Ansøgningsfrist: 8. aug. 2024
Efter mange års tro tjeneste har vores nuværende kordegn valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny kordegn til tiltrædelse 1. oktober 2024. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge. Om os:Engholmkirken er en moderne kirke i Allerød Kommune. Kirken har et aktivt og mangfoldigt kirke l...

Engageret graver med høje kvalitetskrav til Sejling og Sinding sogne, Silkeborg Provsti

Sejling Sogn | Ansøgningsfrist: 8. aug. 2024
Menighedsrådet søger en struktureret og engageret graver med ansvar for at kirkegården ser indbydende ud og bidrager til at gøre borgernes møde med kirken nærværende og vedkommende. Vi tilbyder: En arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø og fællesskab beliggende lige uden for Silkeborg by i na...

Glostrup Sogn søger organist

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 12. aug. 2024
En stilling som organist i Glostrup Sogn er ledig pr. 1. oktober eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge, og det primære tjenestested er Østervangkirken. Glostrup SognEt stort og levende bysogn – med 2 kirker, et krematorium samt en stor nybygget sognegård. Vi har mange tjenester, ...