Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

graver

Terndrup Kirkegård | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
Stillingen som graver ved Terndrup Kirke, Rebild provsti ønskes besat medio marts 2020 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Som graver ansættes man med en årsnorm, hvilket for en stilling på fuld tid svarer til 1924 timer årligt incl. ferie og...

To-årig projektstilling på 25 timer

Hugs og Food | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
OBS. Da vi har en travl hverdag med sårbare brugere, frabeder vi os, at interesserede ansøgere møder uanmeldt op ved værestedet. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Justine Mitchell på tlf. 51 17 05 17 mellem kl. 10-11 og igen kl. 14-15 i hverdage eller e-mail:...

Medarbejdere til Nibe- Vokslev kirkegårde

NIBE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
Medarbejdere til Nibe- Vokslev kirkegårde 2 stillinger som kirkegårdsmedarbejdere er ledige ved Nibe-Vokslev Kirkegårde er til besættelse pr. 1. april eller 15. april 2020. Tjenestestedet vil være Nibe-Vokslev kirkegårde. Stillingen er en 8 måneders stilling fra primo april til ultimo november. Den ...

Mejrup kirkegård søger to gravermedhjælpere

MEJRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
To stillinger som gravermedhjælper ved Mejrup Kirke er ledige med tiltrædelse d. 1. april eller snarest derefter. Den ene stilling er på 37 timer i gennemsnit pr. uge med vinterfyring i januar-februar-marts. Den anden stilling er på 20 timer i gennemsnit pr. uge med vinterfyring i december. I begge ...

Kirketjener ved Skt. Nikolai sogn i Holbæk

HOLBÆK SKT.NIKOLAI KIRKE | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
Vær med til at åbne døre for Skt. Nikolai sogns mange engagerede mennesker, og bliv en del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke og sogn. Vi søger en fleksibel kirketjener, som kan indgå på vores hold af kirketjenere og medarbejdere i sognet. Skt. Nikolai Sogn har mange forskellige g...

Kirketjener tll Christianskirken - Lyngby

Christians Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2020
Kirketjener   Christianskirken søger en ny kirketjener, da den ene af vores to fuldtids kirketjenere går på pension efter 10 år.     Stillingen er fuldtid, 37 timer pr. uge.   Du er som kirketjener ofte den første, der møder de mennesker, som kommer til kirken og sognegården. Det er mennesker i for...

Graver til Mjolden og Døstrup kirker

MJOLDEN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2020
Døstrup Kirke søger graver   Stillingen er ledig pr. 1. april 2020 og ønskes besat snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:   Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. Kirketjeneste ved gudstjenester ...
FREDERIKS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2020
  Vi søger en gravermedhjælper ved Frederiks Sogns Kirke, til ansættelse pr. 1. marts 2020, eller snarest. Stillingen er på omkring 1.500 timer årligt. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af årstid og opgaver, kan der i perioder ske merarbejde. Arbejdet omfatter: - Almen arbejde i kirke og på ki...

Kirketjener ved Maribo Domkirke - 20 timer

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2020
En stilling som kirketjener ved Maribo Domkirke, Maribo Domsogn er ledig pr. 1. april 2020 eller senere.  Stillingen er på 20 timer pr. uge.  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:  Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger Rengøring i kirke, Sognets Hus, kapellet, præ...

Organist deltid

Tølløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2020
Organist En stilling som organist ved Tølløse Kirke, Tølløse Sogn er ledig pr. 01.04 2020. Stillingen er på 22 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:  Som organist i Tølløse vil du få ansvaret for kirkens musikalske profil. Din primære opgave er at spille til gudstjenester, kirke...

Kommunikationsmedarbejder / kordegn

MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2020
En stilling som kombineret kommunikationsmedarbejder og kordegn ved Hadsten Storpastorat er ledig pr. 1.4.2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Du vil på kirkekontoret indgå i et trepersoners kontorteam og desuden samarbejde med præster, andre ansatte og frivillige om nogle af opgaverne. Du skal ...

Jerup Menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger en graver.

JERUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2020
 Jerup Menighedsråd, Frederikshavn Provsti søger en graver fra 1. marts 2020 eller efter aftale. Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kan varetage pasning, tilsyn og r...

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Frederiksværk-Vinderød pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
  En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Frederiksværk-Vinderød Pastorat i Helsingør Stift er ledig.  Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 75 % af fuldtidsbeskæftigelse.  Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med til...
Errinlev, Olstrup, Tågerup Kirke | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
GRAVERMEDHJÆLPER Errindlev-Olstrup-Tågerup sogne og Hunseby sogn. En stilling som gravermedhjælper ved Errindlev-Olstrup-Tågerup sogne og Hunseby sogn er ledig. Stillingen er på 37 timer pr. uge, og med tiltrædelse 15/3. 2020 eller snarest derefter, og frem til 30 november 2020. Der er mulighed for ...

Sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
En stilling som sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tje...

Sognepræst (kbf) i Flade-Gærum pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
Stillingen som sognepræst i Flade-Gærum Pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse 1. maj 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansminist...

Torup Sogn søger en organist med lyst til musik og mennesker

TORUP SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
Vi er en levende arbejdsplads med 14 ansatte, 3 præster og 2 kirker for 1 stor menighed. Vi ligger i det naturskønne Halsnæs på toppen af Sjælland med udsigt over havet. Vi har mange kirkelige handlinger og derfor søger vi en deltids kollega til vores dygtige organist. Ud over deltagelse i de kirkel...

Overenskomstansat sognepræst (barselsvikar) i Vor Frelsers Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
Konstitution i præstestilling   Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 9. maj – 24. september 2020 (begge dage inkl.), men med mulighed for...

Kirkesanger søges

ASPERUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2020
En stilling som kirkesanger ved Asperup og Roerslev Kirker, Asperup-Roerslev Pastorat (Middelfart Provsti) er ledig pr. 1. april 2020. Stillingen er på 16 timer pr. uge og kan evt. deles mellem to personer. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Synge ved gudstjenester og kirkelige handlinge...

Til Skæve - Hørby og Badskær kirke søger vi gravermedhjælper

SKÆVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2020
Menighedsrådet søger tre engagerede gravermedhjælpere med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksible og stabile og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.   Ansættelse og aflønning sker efter Over...

Gartner/Gartneriarbejder til Assens-Gamtofte Kirkegårde

Assens Kirkegårdskontor | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2020
Assens-Gamtofte Kirkegårde søger en engageret kollega til pleje og vedligholdelsesopgaver på vore kirkegårde i perioden 1. april til 30. november. Hvis du også har lyst til lejlighedsvis at hjælpe til ved kirkelige handlinger er det velkomment. Arbejsopgaverne er bl.a.: Renholdelse af gravsteder og...

Organist ved Sankt Markus Kirke

Sankt Markus Kirke Frederiksberg | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2020
Menighedsrådet søger en organist, der først og fremmest ser sig selv som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv, og som i den sammenhæng formår at udfolde orglets mange muligheder på højt niveau. Derudover ønskes en organist, der i særdeleshed forstår at understøtte menighedens salmesang. Sankt Mark...
GREJS KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Grejs Sogn er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.       Stillingen er på 10 timer gennemsnitligt pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid må der i perioder forventes merarbejde ud over de 10 timer.   Jobbet...

Kirketjener

STEGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2020
Kirketjener En stilling som kirketjener ved Stege Kirke, Stege Sogn er ledig pr. 1.april 2020. Stillingen er på 26 timer pr. uge. Stege Sogn har 4846 antal indbyggere. Der er 7 ansatte (hvoraf der er en kirketjener på 11 timer ugentlig) i sognet, der ud over er der ansat to præster svarende til 1,5...

Tidsbegrænset gartneriarbejder søges til Stege Kirkegård

STEGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2020
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT GIVE BRUGERNE PÅ STEGE KIRKEGÅRD DEN BEDSTE SERVICE OG AR SØRGE FOR, AT STEGE KIRKEGÅRD FREMSTÅR VELPLEJET OG MED ET BREDT UDVALG AF GRAVSTEDSTYPER? En stilling som gartnerimedarbejder ved Stege Kirkegård, Stege Sogn er ledig pr. 01. april 2020. Stillingen er på 25...

Kirketjener på deltid

AALHOLM KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2020
En stilling som kirketjener ved Aalholm kirke, Aalholm Sogn, er ledig pr. 1.4.2020 Stillingen er på 12 timer pr. uge.                                                                                                                                                  Kirketjeneren skal varetage følgende ...

Gravermedhjælper Louns kirke ved Hvalpsund.

Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2020
En stilling som midlertidig gravermedhjælper ved Louns Kirkegård, Louns Sogn er ledig til besættelse pr. 15. marts eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer pr. uge indtil 1. november. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid/ferieafløser kan der i perioder forventes ar...

Daglig leder til Tveje Merløse Kirke

Tveje Merløse | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2020
Daglig leder til Tveje Merløse Kirke Har du lyst til at lede en spændende organisation inden for Folkekirken? Tveje Merløse Kirke i Holbæk søger en daglig leder. Hvem er vi? Tveje Merløse Kirke er en af Holbæks bykirker. Den er placeret i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Sognet ...

Gartneriarbejder til Stege Kirkegård

STEGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT GIVE BRUGERNE AF STEGE KIRKEGÅRD DEN BEDSTE SERVICE OG AT SØRGE FOR, AT STEGE KIRKEGÅRD FREMSTÅR VELPLEJET OG MED ET BREDT UDVALG AF GRAVSTEDSTYPER? En stilling som gartneriarbejder ved Stege Kirkegård, Stege Sogn er ledig pr. 01. april 2020. Stillingen er på 37 ti...

Gartneriarbejder Asistenskirkegården

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Haderslev Kirkegårde søger en gartneriarbejder med tiltrædelse 01. april 2020. Ansættelsen er 7 timer pr. uge, fordelt over mindst 2 dage. Aflønningen er månedsbaseret. Stillingen kan varetages af en medarbejder i fleksjob eller efterløn.   Arbejdsopgaverne er hovedsageligt.: Rengøring af mandskabsb...

Gravermedhjælper til Nr Bjert Kirke

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Gravermedhjælper Nr. Bjert Menighedsråd Stillingen som gravermedhjælper og kirketjener ved Nr. Bjert Kirke, Nr. Bjert Sogn er ledig pr. 1. maj 2020. Kan du lide … at arbejde i det fri? at have gode, kompetente kolleger at samarbejde med? at bruge dine empatiske evner, når mennesker har brug for at ...

Graverstilling i Rønninge Sogn

RØNNINGE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Stillingen som graver ved Rønninge Kirke er ledig pr. 1/3 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver:  Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser, kirkens øvrige arealer m.m. Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Kendskab til IT...

Organist og korleder

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Aarhus Domkirke har to ledige stillinger som organist og korleder til besættelse pr. 1. juni og 1. august 2020. Begge stillinger er på 37 timer pr. uge. Menighedsrådet forventer til begge stillinger uddannelsesmæssige kvalifikationer på niveau svarende til kandidateksamen fra et dansk musikkonservat...

"Oldfrue" søges til Klittens Menighedshus

HVIDE SANDE KIRKE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Da vor nuværende "oldfrue" efter mange år, har valgt at gå på pension - søger vi en medarbejder til dette job i Klittens Menighedshus.   Stillingen omfatter: * Booking af menighedshuset * Rengøring * Bagning og servering ved kirkens arrangementer * Daglig opsyn, herunder kontakt til huset´s lejere o...

Kordegn ved Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2020
Kordegn ved Aarhus Domkirke   En stilling som kordegn ved Aarhus Domsogn er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 Kordegnekontoret er beliggende i Kannikegade 12, 8000 Aarhus C. Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit.   Kordegnen skal sammen med vores 2 øvrige kordegne kunne varetage følgende...

Organist/kirkemusiker

Stepping-Frørup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. feb. 2020
En stilling som organist ved Stepping og Kirker, Stepping og Frørup Sogne er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.Stillingen er på 20 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:- musikledsagelse ved gudstjenester (ca. hver anden søndag) og kirkelige handlinger-...

Organist søges til Stenbjerg Kirke

STENBJERG MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. feb. 2020
Organist søges til deltidsstilling til ca. 18 gudstjenester om året af ca. 5 timers varighed. Ved begravelser og bryllupper forventes der flere timer. Tiltrædelse: 1. april 2020...

Gravermedhjælper Valsgaard og Oue kirkegårde søges

OUE OG VALSGAARD KIRKER | Ansøgningsfrist: 29. feb. 2020
 Gravermedhjælper   En stilling som gravermedhjælper ved Valsgaard og Oue kirkegårde er ledig pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.   Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Stillingen er tidsbeg...

Ferslev og Vellerup kirker søger organist/kirkemusiker

Ferslev Kirke | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2020
Ferslev og Vellerup Kirker søger organist/kirkemusiker En stilling som organist ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2020. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver: • Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi...

Skejby – Lisbjerg pastorat søger kirkesanger

Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2020
Stillingen som kirkesanger i Skejby–Lisbjerg pastorat er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale. Skejby–Lisbjerg pastorat ligger i Aarhus Nordre Provsti og er forstad til Aarhus. Skejby og Lisbjerg er et af kommunens udbygningsområdet, hvor der forventes en stor befolkningstilvækst de...

Kirketjener

Ærø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2020
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Marstal og Ommel Kirker er ledig fra 15. april 2020.   Stillingen er på 22 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Rengøring af kirker og sognehus   Vi forventer, at du: Er venlig og imødeko...

Kirkesanger

Aale Linnerup Kirker | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2020
En stilling som kirkesanger ved Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd er ledig pr. 15. marts 2020. Stillingen er på ca. 340 timer årligt. Kirkesangeren skal lede menigheden (i Aale Kirke og i Linnerup Kirke) i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.  Vi forventer, at du har en god sangstemme som...

Gartner Viborg kirkegårde

VIBORG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2020
Gartner med interesse for vedligeholdelse af grønne områder og gravsteder, anlægsopgaver, begravelsesarbejde og andet forefaldende arbejde, søges til ansættelse på Viborg Kirkegård samt de kirker og kirkegårde der samarbejdes med omkring Viborg. Arbejdet er udendørs hele året og kræver en god fysik....

Kirketjener til Nørre Aaby Kirke

NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
En stilling som kirketjener ved Nørre Aaby Kirke, Nørre Aaby Sogn, er ledig med ansættelse sna-rest muligt, dog senest 1. maj 2020. Samtidig opslås en stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder med præstesekre-tæropgaver (se separat opslag). De to stillinger kan med fordel besættes af ...

Sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
  En stilling som sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 6. maj – 23. september 2020 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning er i henhold ti...

Sognepræst (kbf) - genopslag - Boddum-Ydby-Heltborg pastorat i Sydthy provsti i Aalborg stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat i Sydthy provsti i Aalborg Stift er ledig. Der er til stillingen knyttet den 25% bistandsforpligtelse til provstiet. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1...

Sognepræst i Gesten Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Gesten Pastorat i Malt Provsti i Ribe Stift er ledig til besættelse. Der er til stillingen knyttet 20% bistandsforpligtelse til provstiet. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftal...

Sognepræst i Nørre Tranders pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Nørre Tranders Pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift er ledig.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der tages forbehold om ...

Sognemedhjælper til Nørre Aaby Kirke

NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
En stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Nørre Aaby Kirke, Nørre Aaby Sogn, er ledig med ansættelse snarest muligt, dog senest 1. maj 2020. Samtidig opslås en stilling som kirketjener (se separat opslag). De to stillinger kan med fordel be-sættes af den samme person, men kan o...

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Bellahøj-Utterslev Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
     Konstitution i præstestilling   Stillingen som overenskomstansat sognepræst (50%) i Bellahøj-Utterslev Pastorat i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 15. juni – 2. november 2020 (begge dage inkl.), ...

Stilling som overenskomstansat ungdomspræst ved Ungdomskirken i Aarhus med tilknytning til Aarhus Domsogn

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
En stilling som overenskomstansat ungdomspræst ved Ungdomskirken i Aarhus med tilknytning til Aarhus Domsogn er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådigheds...

Overenskomstansat sognepræst i Grene Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Grene Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse i en 2-årig periode pr. 1. juni 2020. Stillingen udgør 50%. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådigheds...

Overenskomstansat sognepræst i Nørresundby pastorat i Aalborg nordre provsti

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2020
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Nørresundby Pastorat i Aalborg nordre prov-sti er ledig til besættelse 1. maj 2020. Stillingen er oprettet for en periode på 4 år og skal besættes pr. 1. maj 2020 eller hurtigst muligt derefter. Der udarbejdes regulativ til stillingen. Ansætt...

Garvermedhjælper

Herringe-Gestelev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2020
Gravermedhjælper     En stilling som gravermedhjælper ved Herringe og Gestelev Kirkegårde, Herringe-Gestelev Sogn er ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. maj 2020.   Stillingen er på 10 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder fo...
Simested Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Simested Kirke og Kirkegård, Simested sogn er ledig pr. 1. april 2020. Stillingen er på 1.100 timer pr. år. Hovedparten af timerne ligger i perioden 1. april til 30. november, og der er således en periode med hjemsendelse uden ret til løn fra 1. december til 31. ...

Graver

Herringe-Gestelev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2020
Graver   Stillingen som graver ved Herringe og Gestelev Kirker, Herringe-Gestelev Sogn, er ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. maj 2020.   Stillingen er på 23 timer pr. uge.   Graveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:   Registrering af gravsteder og vedligeholdelse i GIAS Vedl...

Kirke- og kulturmedarbejder til Hans Egedes Kirke, København

HANS EGEDE KIRKEN | Ansøgningsfrist: 6. mar. 2020
Kirke- og kulturmedarbejder til Hans Egedes Kirke, København 2-årig projektansættelse med mulighed for efterfølgende fastansættelse. 30 timer om ugen. Sognet er et sogn i vækst, med 9.200 indbyggere, hvoraf 5.800 er medlem af folkekirken. For nogle år siden blev sognegrænserne udvidet til også at om...

Sognemedarbejder til kirkerne på Fanø søges

Fanø Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. mar. 2020
En stilling som sognemedarbejder ved kirkerne på Fanø er ledig pr. 1. marts 2020. Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 14 timer. Til stillingen er henlagt følgende opgaver: Klargøring og oprydning i forbindelse med sognearrangementer og øvrige aktiviteter Rengøring af sognehus ...

Organist ved Tamdrup, Nim, Underup og Føvling kirker

NIM KIRKE | Ansøgningsfrist: 6. mar. 2020
Da vores dygtige organist har fået en større stilling andetsteds, er en stilling ved Tamdrup pastorat ledig og ønskes besat snarest muligt. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ans...

Kordegn søges

Glamsbjerg Sogn | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En stilling som kordegn i Glamsbjerg Sogn er ledig pr. 1. maj 2020. Stillingen er på 13 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Personregistrering Betjening af kirkekontor Sekretærfunktion for præst og menighedsråd Administrering af kirkens kalender og varetagelse af administrativt...

Sognepræst (kbf) i Albæk-Lyngså pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Albæk-Lyngså Pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig med ud-gangen af marts måned 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Fina...

Sognepræst (kbf) søges til Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Pastorat, Salling Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
Stillingen som sognepræst i Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Pastorat, Salling Provsti, Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. juli 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenest...

Konstitueret sognepræst i Tune Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En stilling som sognepræst i Tune Sogn i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 20. maj til den 6. oktober 2020 (begge dage inkl.) og k...

Sognepræst i Pederstrup Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En stilling som sognepræst i Pederstrup Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2020.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   Der vil t...

Overenskomstansat sognepræst i Grundfør-Haldum-Vitten og Søften-Foldby pastorater i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Grundfør-Haldum-Vitten og Søften-Foldby pastorater i Aarhus Stift er ledig. Ansættelsesperioden vil være på 4 år.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 % fordelt med 50% til hver pastorat.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst ...

Fængselspræst til Enner Mark Fængsel

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En fuldtidsstilling som overenskomstansat præst på Enner Mark Fængsel er ledig til besættelse fra den 1. august 2020. Enner Mark Fængsel er en del af Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, der omfatter 6 institutioner bestående af et lukket fængsel, åbne fængsler, arresthuse, 3 KiF afdelinger, 2 pe...
ASPERUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Asperup, Roerslev, Kauslunde og Gamborg Kirkegårde, Asperup-Roerslev Menighedsråd samt Kauslunde og Gamborg Menighedsråd er ledig pr. 1. april 2020.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perio...

Haderslev Kirkegårde søger Gartneriarbejder

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
Vi søger en gartneriarbejder med tiltrædelse 23. marts 2020. Arbejdsstedet er hovedsageligt ved Damager og Gl. Haderslev Kirkegårde.   Ansættelsen er 37 timer pr. uge. Det er en sæsonstilling, hvor der skal forventes vinterfyring i December til og med Marts. Der må forventes over- og lørdagsarbejde ...

En stilling som kordegn på 35 timer ugentlig ved Vissenbjerg Kirke, er ledig pr. 1. maj 2020.

VISSENBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2020
Kordegnen skal varetage følgende opgaver:   Personregistrering Daglig ledelse af kirkekontoret PR-ansvarlig (annoncer, Facebook, nyhedsbreve, plakater m.v.) Sekretær for præster og menighedsråd Tovholder i f.t. arrangementer Borgerbetjening  Der er ikke kirketjeneste knyttet til stillingen Forvent...

Organist/Kirkemusiker til Sjørslev Almind Lysgård Pastorat

Sjørslev, Almind, Lysgaard Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2020
En stilling som organist/kirkemusiker i Sjørslev Almind Lysgård Pastorat, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller før. Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 21 timer. Om stillingen   Menighedsrådet ved Sjørslev, Almind og Lysgård, Viborg Domprovsti, Vibor...

Kirketjener søges

Hirtshals kirkegård | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2020
Hirtshals Menighedsråd tilbyder en interessant stilling i Emmersbæk Kirke. Stillingen er på 27 timer pr. uge og er ledig fra 1. maj 2020 eller efter aftale. Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver: - aktiv deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i Emmersbæk Kirke...

Kirkegårdsgartner

Sct. Catharinæ menighedsråd, Hjørring | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2020
Kirkegårdsgartner søges En kirkegårdsgartnerstilling ved Sct. Catharinæ Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.   Du bliver ansat med arbejdssted på Hjørring Kirkegård, Aldershøjvej 13, 9800 Hjørring, hvor du vil indgå i teamet af kirkegårdsgartnere.   Du vil i samarbejde med en makker eller i ...

Graver søges til Kregme Kirke

KREGME MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2020
Vi søger en graver, der kan arbejde stabilt og selvstændigt, men som også er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale ved kirke og kirkegård. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synli...

Organist / Kirkemusiker. Gislinge Kirke

GISLINGE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2020
Stillingen som organist er ledig nu, men ansættelse senest 1. april 2020. Organisten skal medvirke ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger (vi har pt. 3 højmesser og 1 alternativ gudstjeneste om måneden),- samt deltage ved aftalte arrangementer i sognegården. Derudover har vi et nyoprettet s...

Graver

Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2020
Stillingen som graver ved Viskum og Vejrum Kirker, Viborg Kommune, er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkernes og kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser ...

ØKONOMIFULDMÆGTIG TIL LOLLAND-FALSTERS STIFTSADMINISTRATION

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2020
Lolland-Falsters Stiftsadministration søger snarest muligt en fagligt stærk økonomifuldmægtig. Lolland-Falsters Stiftsadministration er en administrativ enhed, som hører under Kirkeministeriet. Stiftsadministrationen varetager de administrative funktioner for biskoppen og stiftsøvrigheden. Herudover...

Lønmedarbejder

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 13. mar. 2020
Vi søger en ny kollega til ansættelse den 1. april 2020 i en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.  Vi tilbyder et arbejde, der består af: Rådgivning og vejledning om løn, herunder brugen af lønsystemet og fortolkning af gældende overenskomster, til menighedsråd og lønadministratorer i folkekirke...

Gravermedhjælpere søges

BINDSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2020
Bindslev Kirke Sørig Kirke Gravermedhjælpere søges Bindslev menighedsråd søger  en sæsonansat gravermedhjælper fra 1. maj 2020 - 30. november 2020 på 975 timer (a)  en helårsansat gravermedhjælper fra 1. maj 2020 - 30. april 2021 på 875 timer (b) Sørig menighedsråd søger  en sæsonansat graverm...

Gravermedhjælper med lederpotentiale på Vestfyn

Gelsted kirke | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
Gravermedhjælper med lederpotentiale på Vestfyn Gelsted/Tanderup pastorat søger en gravermedhjælper med lederpotentiale ved Gelsted og Tanderup kirkegårde, med mulighed for på sigt at overtage funktionen som graver. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Fakta om sognene: Gelsted/Tanderup pastorat ha...

Timelønnet medarbejder til service og rengøring i Aarhus midtby

Århus Dom - Samsø Provsti | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
Er du servicemindet, hurtig, fleksibel og god til at skabe behagelige rammer?   Kan du stå for indkøb til og oprydning efter møder, rengøring og lignende serviceopgaver? Så er det her måske et job for dig.   Aarhus Domprovsti søger en ny medarbejder, der skal stå for alt det praktiske, når vi holder...

Kirketjener Ørslevkloster Ørum Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift

Ørslevkloster Kirke u. Ørslevkloster-Ørum menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Ørslevkloster og Ørum Kirker, Ørslevkloster og Ørum Sogn er ledig pr. 1.april 2020 eller snarest herefter.   Stillingen er i gennemsnit på 7 timer pr. uge til 31.12.2020. Derefter kan en mindre opnormering komme på tale. Stillingen kan eventuelt deles 2....

Kirketjener til Brande Kirke

Brande Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
Vi søger en kirketjener til en 30/37 timers stilling.  Arbejdet består af: Medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger Pyntning af kirken Medvirken ved mødevirksomhed, koncerter, kirkekaffe og kirkefrokoster Rengøring af Kirken, kirkegårdens lokaler samt Sognegården Vi forventer: At...

Graver ved Nødager Kirke

Nødager Kirke | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
Graver Stillingen som graver ved Nødager Kirke, i Nødager Sogn er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 33 timer pr. uge. Vi ønsker en servicemindet graver, der er stabil og fleksibel, og som har lyst til i fællesskab med sognepræst, menighedsråd, kir...

Organist/Kirkemusiker

Ulbjerg, Lynderup, Låstrup sognes Fællesmenighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2020
En stilling som organist/kirkemusiker ved Låstrup,Ulbjerg og Lynderup Kirker, Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sogne er ledig pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ...

Ringkøbing Kirkegård søger en kirkegårdsmedarbejder

RINGKJØBING KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 16. mar. 2020
- tiltrædelse 1. april eller hurtigt derefter. Vores nye medarbejder vil komme til at indgå i team med 7 gode kollegaer. Dine arbejdsområder vil være at deltage i alt forefaldende arbejde på kirkegårdene i Ringkøbing og Rindum. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Der skal forventes vinterfyring i janu...

Organist

SVANNINGE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. mar. 2020
En stilling som organist ved Svanninge og Falsled kirker, Svanninge Sogn er ledig pr.01.05.2020 Stillingen er på 22 timer pr. uge Organisten skal varetage følgende opgaver: Gudstjenester, kirkelige handlinger samt plejehjemsandagter Medvirke ved konfirmandundervisning efter aftale Koncerter og musi...

Organistassistent søges - 16 timer pr. uge

HANSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. mar. 2020
 GENOPSLAG Hanstholm, Vigsø, Ræhr og Klitmøller Pastorat søger organistassistent. Tiltrædelse: 1. april 2020 eller efter aftale.  Vi søger en organistassistent til at hjælpe vor faste organist i pastoratet. Stillingen er på 16 t. /uge.  Du skal: Være god til at spille klaver/ orgel Være god til a...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 25. mar. 2020
Vi søger nye sangere på alle stemmer. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30 år. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. Komponisten Christian Præstholm er meddir...

Graver søges til Asnæs Kirke i Odsherred

ASNÆS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. mar. 2020
Asnæs Menighedsråd søger en faglig dygtig, ansvarsbevidst og fleksibel graver med gode lederevner til varetagelse af den daglige drift af kirke og kirkegård. Det omfatter bl.a.: Varetagelse af ren- og vedligeholdelse af kirkegård, sognegårdshave og arealer omkring kirkegård og sognegård. Pasning o...

Kirketjener ved Maribo Domkirke

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 6. apr. 2020
En stilling som kirketjener ved Maribo Domkirke, Maribo Domsogn er ledig pr. 1. juli 2020.  Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:  Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger Rengøring i kirke, Sognets Hus, kapellet, præstekontor, pro...

Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift

Todbjerg-Mejlby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. apr. 2020
Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift Vi søger en graver der i et tæt samarbejde med vores nuværende graver kan varetage kirkegårdsdriften af vores 2 kirkegårde i Todbjerg og Mejlby sogne samt varetage kirketjenesten i vores 2 kirker. Stillingen er...