Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Nr. Felding - Tvis Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. apr. 2024
Da vores nuværende kirke- og kulturmedhjælper har søgt nye udfordringer, har vi en ledig stilling på 30 timer/uge som kirke- og kulturmedarbejder ved Nr. Felding og Tvis Kirker, Holstebro Provsti, pr. 1. juni 2024 eller snarest muligt. Kerneopgaver:Planlægning og afvikling af undervisning for miniko...

Timelærere til Vestervig Kirkemusikskole

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE | Ansøgningsfrist: 19. apr. 2024
På Vestervig Kirkemusikskole er der under forudsætning af et fornødent timetal et antal timelærerstillinger i nedenstående fag til besættelse fra undervisningsåret 2024-25. Orgel (både kirkespil og kunstspil) Sang, taleteknik Klaver (herunder becifringsspil) Hørelære Satslære (koralharmonisering, s...

Studiekoordinator og underviser (fuldtid)

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE | Ansøgningsfrist: 19. apr. 2024
Vestervig Kirkemusikskole søger en struktureret og fagligt kompetent studiekoordinator med musikfaglige kompetencer til planlægning og tilrettelæggelse af skolens uddannelser i tæt samarbejde med studerende, undervisere og den øvrige administration. Stillingens omfang Ansvar for de studieadministra...

Akademisk medarbejder og underviser ved afdelingen for Hymnologi og Liturgi (deltid)

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE | Ansøgningsfrist: 19. apr. 2024
Vestervig Kirkemusikskole søger en fagligt kompetent person med relevant akademisk og/eller kirke-musikalsk uddannelsesbaggrund til at varetage udviklings- og undervisningsopgaver ved institutionens afdeling for Hymnologi og Liturgi. Afdelingen for Hymnologi og Liturgi har følgende to hovedopgaver: ...

Regnskabsfører (kordegn) til fælles regnskabsfunktion

Kollerup-Fjerritslev Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 19. apr. 2024
En fuldtidsstilling som regnskabsfører (kordegn) i 9690-samarbejdet i Jammerbugt Provsti er ledig til besættelse pr. 1. juli 2024 eller snarest derefter. Regnskabsføreren i 9690-samarbejdet fører regnskab for indtil videre 5 menighedsråd i Jammerbugt Provsti: Kettrup-Gøttrup sognes menighedsråd, Hjo...

Kirketjenervikar 20 timer

TAULOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 19. apr. 2024
Taulov kirke søger en kirketjener til et 20 timers vikariat perioden 15. juli - 31. oktober 2024.  Vi søger en positiv og ansvarsfuld person, der har mod på i samarbejde med sognets to andre kirketjenere at løse store og små praktiske opgaver i forbindelse med de kirkelige handlinger og aktiviteter,...

Kordegn til Gl. Holte Kirke

GL HOLTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. apr. 2024
En stilling som kordegn ved Gl. Holte Kirke er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende hovedopgaver:   Personregistrering PR (blandt andet Facebook og Instagram) Opdatering af hjemmeside (Churchdesk) Sekretæropgaver for menighedsrådet...

Organist/kirkemusiker søges til Snedsted Kirke

SNEDSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. apr. 2024
Organist - kirkemusiker søges til Snedsted sogn, Sydthy Provsti, Aalborg Stift 1. juni 2024 eller efter aftale.I Snedsted sogn er der godt 1300 sognebørn. Snedsted er en velfungerende stationsby med et rigt og aktivt foreningsliv. Snedsted Kirke er opført i 1100-tallet. Der er god aktivitet omkring ...

Gartner/gartneriarbejdere til Fredericia Kirkegårde

Kirkernes Hus | Ansøgningsfrist: 21. apr. 2024
Tre stillinger ved Fredericia kirkegårde er ledige til besættelse snarest. Der er tale om to fuldtidsstillinger samt en deltidsstilling (enten 10 mdr. md vinterhjemsendelse eller med ugentlig arbejdstid på 30 timer hele året). Ansættelse ved Fredericia Kirkegårde, der varetager driften af ti kirkegå...

Nustrup menighedråd søger en organist ved Nustrup Kirke fra 1. maj eller snarest derfter

NUSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. apr. 2024
Stillingen er på 8 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spille ved kirkelige tjenester som gudstjenester, barmedåb om lørdagen, bryllup og begravelser/bisættelser Efter behov deltager i konfirmandforberedelser og koncerter   Nustrup sogn har ca. 1200 antal indbyggere, 3-4 an...

Gartnervikar søges til Brande Sogns Kirkegårde

Brande Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 21. apr. 2024
Frisk og engageret kirkegårdsgartnervikar til Brande Sogns Kirkegårde søges! Er du smilende, serviceminded, og let omgængelig, og holder du af at arbejde sammen med dine kolleger, så er det dig, vi mangler! Dine arbejdsopgaver bliver primært vedligeholdelse og pleje af gravsteder og grønne områder p...

Gartner/ gartneriarbejder

Syddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 22. apr. 2024
Thorsager Bregnet Feldballe Kirker Gartner / Gartneriarbejder søges  Vi søger en dygtig gartner/gartneriarbejder ved Thorsager-Bregnet-Feldballe kirker med tiltrædelse d.1. juni 2024 ---- evt. tidligere, hvis muligt.Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 ugentlige arbejdstimer.Vi forventer. at du:...

Engholm kirke søger en erfaren kordegn med kommunikationserfaring

ENGHOLMKIRKEN | Ansøgningsfrist: 22. apr. 2024
Vil du være med til at synliggøre og koordinere de mange forskellige aktiviteter i Engholmkirken? Efter mange års tro tjeneste har vores nuværende kordegn valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny kordegn til tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge. Tilt...

Kirkesanger ved Næsby Kirke i Odense

NÆSBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. apr. 2024
Ved Næsby Kirke søger vi en ny kirkesanger, som sammen med kirkens præster, øvrige personale og menighedsråd vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken. Stillingen er ledig pr. 1. juli 2024. Kirkesangeren har følgende opgaver: Leder kirkesangen i forbindelse med almindelige gudstjenester og ki...

Kirkesanger

Egtved Kirke | Ansøgningsfrist: 22. apr. 2024
Egtved kirke søger kirkesanger Stillingen som kirkesanger ved Egtved kirke er ledig pr. 1. juni 2024. Stillingen er normeret til en gennemsnitlig arbejdstid på 10 timer pr. uge. Kirkesangeren varetager følgende opgaver synger ved gudstjenester og kirkelige handlinger – og beder ind- og udgangsbøn s...

Konfirmand-medhjælp i Ellebæk Kirke

Ellebæk Kirke | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
august 2024 - april 2025 Måbjerg og Ellebæk Menighedsråd, Beethovensvej 22, 7500 Holstebro, opslår en stilling som konfirmand-medhjælp på ca. 52 x 45 minutter undervisningstimer plus forberedelsestid i perioden august 2024 - april 2025. Undervisningen finder sted mandage (evt. tirsdage/onsdage) kl. ...

Kirketjener

RISSKOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
Kirketjener ved Risskov Kirke, Risskov.   En stilling som kirketjener ved Risskov Kirke er ledig og ønskes besat 1.juni 2024 eller snarest muligt. Stillingen er på halv tid med 19 timer i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.   Opgaver og ansvar. Sammen med vores nuværende kirketjener skal du varetage ...

Graver til Seest Kirke

SEEST MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
Graver til Seest Kirke søges pr. 1. juni 2024Er du interesseret i at arbejde på kirkegården? Har du overblik, arbejder selvstændigt, er ansvarlig og har grønne fingre - så kan du være den vi søger.Vi søger en graver ved Seest Sogns Menighedsråd pr. 1.juni 2024 eller snarest derefter. Stillingen som ...

Struer kirke søger 2 kirketjenere

Struer Kirke og Kirkegård | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
Struer kirke søger to kirketjenere på henholdsvis 21 og 25 timer. Stillingerne er til besættelse snarest muligt og senest den 1. juniEr du en udadvendt, imødekommende og engageret person, der har lyst og evne til at indgå i et varieret menighedsliv, så er Struer kirke noget for dig. Kirke ligger i e...

Kirkegårdsassistent ved Nakskov Kirkegårde

Nakskov Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
Kirkegårdsassistent ved Nakskov Kirkegårde.Stillingen som kirkegårdsassistent ved Nakskov Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. Juni 2024. Eller efter aftale. Stillingen er en tjenestemandslignende stilling med en pension på tjenestemandslignende vilkår på 18%.Nuværende tjenestemandsansatte kirk...

Administrativ medarbejder til Skt. Nikolai Kirke- og kirkegårdskontor

HOLBÆK KIRKEGÅRDE - KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 24. apr. 2024
Skt. Nikolai Kirke- og kirkegårdskontor søger en engageret og skarp administrativ medarbejder til en midlertidig tidsbegrænset stilling – er det dig? Kirke- og kirkegårdskontoret spiller en central rolle med de administrative opgaver der skal løses i forbindelse med driften af kirkegårdene samt kirk...

Områdeleder for viden og udvikling i FUV

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 25. apr. 2024
Har du erfaring med empirisk forskning og projektledelse? Har du de personlige og faglige forudsætninger for at varetage den faglige ledelse og personaleledelsen af FUV’s videns- og udviklingsområde og den daglige afdelingsledelse i Aarhus? Har du lyst til at indgå i et nært samarbejde med FUV’s rek...

Vejgaard Kirke søger ny organist og kantor pr. 1. august 2024

VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. apr. 2024
Vi søger ny organist og kantor til en fuldtidsstilling i et aktivt bysogn med et rigt kirke- og kulturliv. Vejgaard er et stort og levende sogn i Budolfi provsti, Aalborg stift, med mange aktiviteter. Vores kirke og sognehus bliver brugt af mennesker i alle aldre og til mange forskellige formål. Vi ...

Regnskabsfører / bogholder til Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg og Skanderborg Provstier

Silkeborg Provsti | Ansøgningsfrist: 25. apr. 2024
Det Fælles Regnskabskontor i Silkeborg og Skanderborg Provstier søger en ny kollega fra 1.6.2024 eller snarest muligt.Vi understøtter og udfører opgaver inden for økonomi og regnskab for et antal menighedsråd i Skanderborg og Silkeborg kommuner, bl.a. løn, regnskab, bogføring, budgetlægning og rådgi...

Løn og regnskabsmedarbejder

Holstebro Provsti | Ansøgningsfrist: 26. apr. 2024
Til Det Fælles Regnskabskontor for menighedsråd i Struer, Lemvig og Holstebro provstierDu skal blive medarbejder hos os, hvis du godt kan lide tal og struktur. Det er rigtig vigtigt for os, at du også kan lide fællesskab. Det Fælles Regnskabskontor har siden 1. januar 2023 været et tilbud til menigh...

Tårnby Kirkegård søger 1 fuldtidsgartner

TÅRNBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 26. apr. 2024
TÅRNBY KIRKE SØGER 1 fuldtidsstilling, KIRKEGÅRDSGARTNER/GARTNERIARBEJDERTil Tårnby Kirkegård. Englandsvej 330, 2770 Kastrup.Tårnby kirkegård søger 1 faglærte/ufaglært, kreative gartnere, gerne med erfaring inden for kirkegårdsdrift med tiltrædelse 1.4 2024 eller snarest derefter.Mødetiden er mandag...

Organist / Kirkemusiker søges til aktiv og levende menighed

Øster Snede Kirke | Ansøgningsfrist: 26. apr. 2024
Da vores organist gennem 20 år ønsker at gå på pension, søger vi en deltidsansat kirkemusiker/organist i en 20 timers stilling, til besættelse pr. 1. juni 2024.  Vi søger en person: som brænder for kirkens arbejde og formål.  som har lyst til at være en del af et dynamisk og visionært team og som ø...

Gartneriarbejder søges til kirkegård

HEDENSTED MENIGHEDSRÅDS KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 26. apr. 2024
Hedensted Kirkegård søger en gartneriarbejder pr. 01. juni 2024 eller hurtigst herefter til en ny oprettet stilling. Ansøgere med eller uden gartner-uddannelse vil komme i betragtning til stillingen. Stillingen er på 30 timer ugentligt med vinter hjemsendelse (hjemsendelsesperioden er fra 15.12 til ...

Kirkesanger til Sørbymagle – Kirkerup Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift

SØRBYMAGLE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 28. apr. 2024
Kirkesanger til Sørbymagle – Kirkerup Kirke, Slagelse Provsti, Roskilde Stift Ved Sørbymagle - Kirkerup Kirke søger vi to kirkesangere, som sammen med kirkens præst, øvrige personale og menighedsråd vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken. Kirkesangerne deler de kirkelige handlinger mellem s...

Tenor søges til Bistrup Kirke

Bistrup Menighedsråd v/Bistrup Kir v/Bistrup Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 28. apr. 2024
Tenor søges til Bistrup Kirke Bistrup Kirke i Helsingør Stift søger en kirkekorsanger, tenor med ansættelse 1. maj 2024. Der er tale om en ansættelse på individuelle vilkår. Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 7 timer ugentligt. Kirkekorsangeren gør tjeneste ved samtlige højmesser og gudstjenester på ...

Kirketjener ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn

VOR FRELSERS KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Kirketjener til Vor Frelsers Kirke   En stilling som kirketjener ved Vor Frelsers Kirke er ledig. Kirken ligger i hjertet af Christianshavn, og byder blandt meget andet på gudstjenester, tid til ro og fordybelse, koncerter, kulturhistorie og kirkens smukke tårn hvorfra der kan opleves en helt særlig...

Sognepræst ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, Viborg Domprovsti i Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, Viborg Domprovsti er ledig til besættelse den 1. august 2024. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet o...

Sognepræst i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som overenskomstansat sognepræst (50%) i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti, er ledig til besættelse den 1. juni 2024 eller snarest derefter. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får...

Konstitution som sognepræst til Himmelev Sogn, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Himmelev Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens tjenestefrihed, sker for perioden fra 16. maj 2024 til den 31. juli 2025 (begge dage inkl.) og kan event...

Kirkebogsførende sognepræst til Brede Pastorat, Tønder Provsti, Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Brede Pastorat, Tønder Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2024 eller snarest derefter. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et int...

Sognepræst til Raklev-Røsnæs Pastorat i Kalundborg Provsti

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Raklev Sogn i Raklev-Røsnæs Pastorat i Kalundborg Provsti i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Det er en fuldtidsstilling. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9....

Alsidig kirkebogsførende sogne- og studenterpræst 50/50 søges til Lolland-Falsters Stift

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
En stilling som 50 procent sognepræst med en funktion som 50 procent studenterpræst er ledig i Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev pastorat, Falster Domprovsti i Lolland-Falsters Stift til besættelse pr. 1. august 2024 Vi søger en sognepræst som kan forbinde det kristne budskab med det moderne samfu...

Kirketjener til Tjæreby-Alsønderup Sogn

Alsønderup Kirke | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen er en deltidsstilling på 32 timer pr. uge i gennemsnit.  Tiltrædelse den 1. juni 2024.    Om os:  Tjæreby-Alsønderup sogne er to dejlige mindre landsogne tæt ved Hillerød. Vores to kirker har et aktivt kirkeliv for sognets beboere, med mange forskellige tilbud for alle aldersgrupper. Vi h...

Sognepræst i Sennels-Hillerslev-Kåstrup Pastorat, Thisted Provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Sennels-Hillerslev-Kåstrup Pastorat, Thisted Provsti er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor ...

Sognepræst (50%) i Frøslev Pastorat, Morsø Provsti og Ressourcepræst (50%) for Kirke på Landet og i Sommerlandet (KPL) i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Frøslev Pastorat, Morsø Provsti er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling med 50% tilknyttet som ressourcepræst for Kirke på Landet og i Sommerlandet ...

Driftsleder til Fredericia Kirkegårde

Kirkernes Hus | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Vores nuværende kirkegårdsassistent/driftsleder går på pension, og vi søger derfor hans afløser. Provstiets menighedsråd har med etableringen af Kirkernes Hus skabt en fælles platform for varetagelse af en række administrative og driftsmæssige opgaver inden for regnskab, personrgistrering, personale...

Sognepræst til Kastrup Pastorat i Vordingborg, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som sognepræst i Kastrup Pastorat i Stege-Vordingborg Provsti i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der ...

Sognepræst (barselsvikariat) i Vive-Hadsund Pastorat, Hadsund Provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Vive-Hadsund Pastorat, Hadsund Provsti skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 28. juni 2024 til og med den 14. november 2024 (begge dage inkl.). Konstitutionen vi...

Gerontopædagogisk konsulent i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 29. apr. 2024
En nyoprettet stilling som gerontopædagogisk konsulent med fokus på ældre og demens i Aarhus Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Der er tale om en stilling på 25% (9,25 timer), som skal besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i Aarhus Stift. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år fra ...

Gravermedhjælper ved Gredstedbro Kirke

Jernved Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. apr. 2024
Da vores nuværende gravermedhjælper desværre har valgt at flytte til en anden landsdel, er stillingen blevet ledig til besættelse snarest. Stillingen er en deltidsstilling med en årsnorm på 500 - 600 timer. Evt færre timer, hvis det ønskes. Den ugentlige arbejdstid er på ca. 16 timer fordelt på 2-4 ...

Herlev kirke søger snarest

Herlev Kirkes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. apr. 2024
En stilling som kirketjener ved Herlev Kirke, Herlev Sogn er ledig. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirkebetjening ved gudstjenester og kirkelige handlinger Rengøring og klargøring af kirkens lokaler og s...

Kirkegårdsleder søges til Sankt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde

SCT JØRGENSBJERG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 30. apr. 2024
Kirkegårdsleder søges til Sankt Jørgensbjerg kirke, Roskilde kommune. Sankt Jørgensbjerg kirke søger en kirkegårdsleder til at videreføre arbejdet på Sankt Jørgensbjerg kirkegårde, hvor der i alt er 5 ansatte. Stillingen er på 37 t. og forventes besat senest 1. august 2024. Vi søger en kirkegårdsled...

Tommerup og Broholm Pastorat søger en organist /kirkemusiker på 25 timer ugentligt

TOMMERUP MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 30. apr. 2024
Vores organist gennem 26 år er gået på pension og derfor søger vi hans afløser pr. 1. juni. Tommerup og Broholm sogne er beliggende på Højfyn, cirka 20 kilometer fra Odense. Pastoratet består af 2 aktive sogne, hvor den musikalske oplevelse vægtes højt – både rytmisk og klassisk. Vi søger en organis...

Bas sanger søges

Dyrup Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. apr. 2024
Bas-sanger søges til Dyrup Kirkes Højmessekor Pr. 1. maj 2024, eller snarest Lønnen er 3000,-kr pr. måned Der skal synges til gudstjeneste kl.10 hver søndag samt nogle helligdage. Derudover synges der på plejehjem 2 gange om året, samt bryllup, begravelse eller lign. tjenester ca 12 gange om året. K...

Deltidsstilling – kordegn / regnskabsmedarbejder ved Sorgenfri Kirke

Sorgenfri Kirke | Ansøgningsfrist: 1. maj 2024
Vi søger en kordegn/regnskabsmedarbejder primært med henblik på at føre regnskaber og løn ved Sorgenfri Kirke pr. 1. juli 2024. Afhængig af kvalifikationer er stillingen på 20- 25 timer pr. uge.   Du vil indgå i et tæt samarbejde med samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet. Kirkens ansatte be...

Servicemedarbejder ved Løsning kirkecenter

Løsning Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. maj 2024
Hvis du er god til lidt af hvert praktisk set? Vil du gerne være med til at sørge for, at hverdagen glider i Løsning kirkecenter? Så er stillingen som servicemedarbejder måske noget for dig? Se stillingsopslag som PDF her: Stillingsopslag – Servicemedarbejder ved Løsning kirkecenter Løsning og Korni...

Gravermedhjælper

Tjæreborg Menighedsråd Sognehuset | Ansøgningsfrist: 3. maj 2024
En stilling som gravermedhjælper ved Sneum og Tjæreborg Kirkegårde er ledig til besættelse den 1. juli 2024.  Vi leder efter en medarbejder som:  indgår i en velfungerende medarbejdergruppe, hvor især dit samarbejde med graveren og vores anden gravermedhjælper er afgørende. evner at arbejde selvstæ...

Graver ved Rostrup, Hadsund Provsti.

ROSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. maj 2024
Vores graver gennem 28 år går på pension. Derfor er der nu en ledig stilling som graver ved Rostrup Kirke. Stillingen er på 37 timer og skal tiltrædes pr. 1. juni 2024 eller efter aftale.   Rostrup Sogn er et lille landsby-sogn i den vestlige del af Hadsund provsti. Rostrup Kirke er en 1100-tals mid...

Organist til liturgisk frisogn i Sdr. Bjert

Sdr. Bjert Kirke | Ansøgningsfrist: 4. maj 2024
Menighedsrådet ved Sdr. Bjert Kirke søger en organist, der sammen med præsten, kirkens medarbejdere, sognets mange børn, store som små og menighedsrådet kan skabe musikalske oplevelser gennem både orgel, klaver og især kirkens forskellige kor. Sdr. Bjert Kirke og liturgisk frisogn Sdr. Bjert ligger...

Kirketjener ved Måløv Kirke fra 1. juni eller 1. august 2024

MÅLØV SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. maj 2024
Arbejdsopgaver: Forberede kirken til kirkelige handlinger og højmesser, samt klargøre og rengøring kirken efter disse Medvirke ved højmesser og kirkelige handlinger Forestå det praktiske ved møder og arrangementer i sognegården Rengøre sognegård og foretage indkøb til den daglige drift fortrinsvis ...

Sognepræst i Hoptrup Pastorat, Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Hoptrup Pastorat, Haderslev Domprovstier ledig til besættelse den 1. august 2024. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, ...

Genopslag: Sognepræst i Tårnby Sogn 50% og præst ved Psykiatrisk Center Amager (PCA) 50% Amagerland Provsti, Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Tårnby Sogn, Amagerland Provsti er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse til at betjene Psykiatrisk Center Amager efter et af biskoppen fastsat regulativ. Forpligtelsen udgør 50 % af stillingsindholdet. Stillingen e...

Provst for Midtfyn Provsti, i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat provst for Midtfyn provsti og sognepræst i Espe-Vantinge-Hillerslev Pastorat, i Fyens stift er ledig til besættelse den 1. august 2024   Stillingen er en fuldtidsstilling. Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50%. Ansættelsesproceduren foregår ...

Sognepræst i Bispebjerg Pastorat, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Pastorat, Bispebjerg-Brønshøj Provsti er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling, hvoraf 50% er lokalfinansieret. Den lokalfinansierede del af stillingen (50%) er tidsbegrænset til 4 år, evt. me...

Er du vores nye kirketjener i Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke?

Skt Knuds Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Da vores mangeårige kirketjener går på pension, søger vi en fuldtidskirketjener (37 timer) pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter til Odense Domkirke og Graabrødre i Skt. Knuds Sogn. Kirketjeneren skal indgå i et arbejdsfællesskab med kirkens øvrige kirketjenere. Vi søger en kollega, der er imødeko...

Rødovre Kirkegård søger kirkegårdsgartner/gartneriarbejder

RØDOVRE SOGNEHUS | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Rødovre Kirkegård søger kirkegårdsgartner/gartneriarbejder Rødovre sogn kirkegårde søger en faglært/ufaglært, kreativ gartner, gerne med erfaring inden for kirkegårdsdrift med tiltrædelse snarest muligt til medio december. Stillingen er en sæsonansættelse, der vil være tilgængelig de efterfølgende s...

GENOPSLAG: Sognepræst i Skive Pastorat, Skive Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Skive Pastorat, Skive Provsti er ledig til besættelse den 1. juli 2024. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får...

Sognepræst i Vestsalling Pastorat, Salling Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Vestsalling Pastorat (Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sogne og Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sogne), Salling Provsti, Viborg Stift, er ledig til besættelse den 1. juli 2024 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et...

Sognepræst i Sankt Nikolaj pastorat, Søndre Sogn, Vejle Provsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Sankt Nikolaj Pastorat, Søndre sogn, Vejle Provsti er ledig til besættelse den 1. august 2024. Forventelig bliver Søndre pastorat udskilt fra Sankt Nikolaj pastorat pr. 1. januar 2025 til et selvstændigt pastorat med 2 sognepræster. Stillingen er en ful...

Sognepræst til Sct. Mikkels Pastorat i Slagelse Provsti, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
En stilling som sognepræst i Sct. Mikkels Pastorat i Slagelse Provsti i Roskilde Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes rådighedstillægget (årligt afrundet grundbeløb pr. 31. marts ...

Sognepræst i Hirtshals Pastorat, Hjørring Nordre Provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Hirtshals Pastorat, Hjørring Nordre Provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingen er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind ...

Sognepræst i Hillerød Pastorat, Hillerød Provsti, Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
En stilling som tjenestemandsansat sognepræst i Hillerød Pastorat, Hillerød Provsti, er ledig til besættelse den 1. oktober 2024 eller snarest derefter. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Til stillingen er knyttet forpligtelse til betjening af arres...

Medarbejder til rengøring

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. maj 2024
Aarhus Domkirke søger medarbejder til rengøring i Sognegården, Kannikegade 12, Aarhus C.  Arbejdstiden er syv timer ugentligt. Sognegården er fordelt på tre etager, og stillingen indebærer rengøring af gangarealer, trapper, kontorer og toiletter. For nærmere information kontakt: Karin på tlf. 60 16 ...

Daglig leder med kordegnefunktion til Vor Frue Kirke i Svendborg

Vor Frue Kirke ved Vor Frue Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. maj 2024
Drømmer du om et job med personaleledelse, administration og koordinering? Har du lyst til at drive en udviklingsproces, hvor samarbejde mellem forskellige faggrupper er i fokus? Så har vi har en spændende mulighed til dig! Med reference til menighedsrådet vil du få ansvaret for den daglige ledelse...

Sognepræst i Ulkebøl Pastorat, Sønderborg Provsti, Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 13. maj 2024
Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Ulkebøl Pastorat, Sønderborg Provsti er ledig til besættelse den 1. juli 2024. Ud over sognepræstestillingen i Ulkebøl Pastorat er der en forpligtelse på 30% som korshærspræst i Sønderborg Provst. Vedr. denne forpligtelse vil der blive udarbejdet et reg...

Kirketjener til Barselsvikariat søges til Hareskov Kirke og Sognegård

HARESKOV KIRKE OG KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 13. maj 2024
Menighedsrådet ved Hareskov Kirke søger pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter en vikar for vores faste kirketjener, som skal på barsel. Vikariatet løber fra 1.7.24 og som minimum frem til 31.3.2025 Stillingen er på 37 timer/ugentligt. med 3-4 faste tidspunkter i løbet af ugen og tjeneste i ...

Herlev Kirke søger Kirke og kulturmedarbejder

Herlev Kirkes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. maj 2024
Kirke- og kulturmedarbejder skal varetage følgende opgaver: Oprette arbejde blandt børn: Børnekirke – især når der er dåb, hvor der er børn med Julebørnehavegudstjeneste Børneklub Minikonfirmander Babysalmesang Konfirmandundervisning – afløsning få gange Voksne Spisefællesskab Telefonkæde Besøg...

Organist/Kirkemusiker

FREDERIKS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 15. maj 2024
En stilling som organist/kirkemusiker ved Frederiks Kirke, i Frederiks Sogn er ledig pr. 1.august 2024 eller efter aftale. Stillingen er på 24 timer pr. uge.     Organisten/kirkemusikeren skal varetage musikalsk ledsagelse til følgende opgaver:    Gudstjenester om søndagen, på hverdage, helligdage ...

Sæby Kirke søger organist på fuld tid

Sæby Kirkegård | Ansøgningsfrist: 15. maj 2024
Stillingen som organist ved Sæby Kirke i Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat snarest muligt. Sæby Kirke er en gammel klosterkirke midt i en skøn by, der ligger smukt mellem strand og skov. I år fejrer byen sit 500-års købstadsjubilæum. Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at...

gravermedhjælper søges til fleksibel hjælp/afløsning på Tikøb Kirkegård

Tikøb Menighedsråd/Tikøb Kirke "Kirkeladen" | Ansøgningsfrist: 16. maj 2024
Gravermedhjælper     En stilling som gravermedhjælper ved Tikøb kirkegård, Tikøb sogn, er ledig pr. 1. juni 2024 - eller hvad vi kan blive enige om.   Stillingen er på 5 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.     Tikøb s...

Kirke- og kulturmedarbejder søges!

Thisted Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 16. maj 2024
Stillingen ønskes besat 1. august 2024 eller efter aftale. Thisted Kirkes Menighedsråd tilbyder en interessant stilling i et stort, dynamisk sogn i en af landets skønneste egne med et rigt kirkeligt og folkeligt liv. Har du lyst til, som kirke- og kulturmedarbejder, at: blive en del af et aktivt s...

Erfaren kirketjener til landsogn i Nordsjælland søges

Tikøb Menighedsråd/Tikøb Kirke "Kirkeladen" | Ansøgningsfrist: 16. maj 2024
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Tikøb Kirke, Tikøb sogn, er ledig pr. 1. juni 2024 - eller hvad vi kan blive enige om.   Stillingen er på 32 timer pr. uge.   Tikøb sogn har knap 2900 indbyggere, hvoraf godt 2300 er medlemmer af Folkekirken. Der er fem ansatte i sognet. Sognet er kende...

Organist og kantor søges til Nr. Bjert kirke, Kolding

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. maj 2024
Nr. Bjert kirke søger en uddannet organist og kantor på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 1. juli 2024, da vores nuværende organisk har valgt at gå på pension efter 12 års ansættelse hos os. Vi søger en dygtig og engageret uddannet organist og kantor, der kan samarbejde positivt med kirkens personale...

Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat

Rødby/Ringsebølle Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. maj 2024
Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat En stilling som sæson-ansat medarbejder ved kirkegårdene er ledig til besættelse d. 1. august 2024. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset, men i perioden december til april er medarbejderen hj...

Kirketjener med præstesekretærfunktion

TAULOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. maj 2024
Taulov kirke søger en fuldtidsansat kirketjener pr. 15. august 2024. som består af henholdsvis kontor/sekretærhjælp for menighedsråd og præster og af kirketjener/praktisk arbejde ved kirke og sognegård. Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi er stolte af at have et rigtig godt arbejdsmiljø, hvo...

Holstebro Valgmenighed søger ny præst

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2024
Holstebro Valgmenighed søger ny præst Holstebro Valgmenighed er en af Danmarks ældste og største grundtvigske valgmenigheder med ca. 1.100 medlemmer og en sund økonomi. Valgmenigheden har egen, velholdt kirke med et Frobenius orgel på 15 stemmer og fastansat PO-organist. Herudover er der to kirkesan...

Kordegn

SIMON PETERS KIRKE | Ansøgningsfrist: 8. jun. 2024
Simon Peters kirke søger en kordegn så hurtigt som muligt. Det drejer sig om en fast stilling på 26 timer ugentlig fordelt over ugens 4 dage (ikke weekend). Alle timer finder sted på kirkens areal, Wibrandtstvej 41B, 2300 Kbhvn.S. Vi forventer, at du kommer med flere års erfaring fra en lignende sti...

Gartner/gartneriarbejder

KARLSLUNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. jun. 2024
En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Karlslunde og Karlstrup Kirkegård, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset til 31. oktober 2024 Stillingen er på 37 timer pr. uge. Arbejdet indebærer alle forefaldende opgaver på kirkegården, herunder Pleje og vedligeholdelse ...