Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere

Asger Gewecke

Stiftskontorchef

Direkte: 63 11 39 45
E-mail: awg@km.dk

Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.

Pernille Hach

Chefkonsulent og souschef

Direkte: 63 11 39 44
E-mail: phap@km.dk

Generel sagsbehandling herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for Stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen.

Tina Kjærskov

Stiftsfuldmægtig

Direkte: 63 11 39 58
E-mail: tkn@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom. Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. 

Sanne Fonnesbæk

Stiftsfuldmægtig

Direkte: 63 11 39 62 
E-mail: SAF@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom.

Marlene  Bruun

Bispesekretær og sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: Marbr@km.dk

Sekretær for biskoppen. Koordinerer biskoppens kalender. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster. 

Anja Smedegaard

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 43 
E-Mail: asm@km.dk

Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster og ansvarlig for KIS og omstillingen.

Pia Rothman

Afdelingsleder

Direkte: 63 11 39 57
E-mail: pro@km.dk

Administrator for Fællesfondsløncenteret, som aflønner landets præster, stiftsansatte og ansatte i uddannelsesinstitutioner. Generel rådgivning i lønadministration for præster i alle stifter. 

Vibeke Thomsen 

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: vht@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter.

Anne Monk Jensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 54 
E-mail: amoa@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Helsingør stifter.

Desuden projektansat personalekonsulent i Svendborg Provsti fra den 1. oktober 2018.

Christine Frydkjær Lund

Sagsbehandler 

Direkte: 63 11 39 55                 Email: cflu@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Viborg, Haderslev og Ribe stifter.

Lene Geisle

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: leg@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter.


Brit Randi Monstrup  Hansen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 53
E-mail: BRH@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Helsingør stifter.

Camilla Christensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 61                    E-mail: cach@km.dk                

Pasning og administration af kursusafdeling. Fakturabehandling. 

Marianne Holst Hyrlov

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Direkte: 63 11 39 41
E-mail: mhhy@km.dk 

Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve.

Torkil Jensen

Uddannelseskoordinator for præster i Fyens Stift

Direkte: 63 11 39 49   
E-mail: TOJE@KM.DK

Tilrettelæggelse af introduktionsplan for nyansatte præster. Tovholder for vejlederpræster. Tilrettelæggelse af kurser for præster


Laura Kristine Stigaard Kjeldsen

Studentermedhjælper. 

Direkte: 63 11 39 49 
E-mail: LKK@km.dk

Generel hjælp og juridisk assistance

                       


Emma Lystlund Nørgaard

Studentermedhjælper. Emma er i øjeblikket på barsel

Direkte: 66 12 30 24
E-mail: emln@km.dk 

Generel hjælp i bispesekretariatet og juridisk assistance

                       Folkekirkens personale