Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere

Asger Gewecke

Stiftskontorchef

Direkte: 63 11 39 45
E-mail: awg@km.dk

Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.

Pernille Hach

Chefkonsulent og souschef

Direkte: 63 11 39 44
E-mail: phap@km.dk

Generel sagsbehandling herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for Stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen.

Nina Billund

Stiftsfuldmægtig

Direkte: 63 11 39 49 
E-mail: nb@km.dk 

Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom, herunder køb, salg, leje m.v. arv og gave. Generel juridisk rådgivning uden for personaleområdet. 

Tina Kjærskov

Stiftsfuldmægtig

Direkte: 63 11 39 58
E-mail: tkn@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Lejlighedsvis tillige bygge- og plansager.

Marlene  Bruun

Bispesekretær og sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: Marbr@km.dk

Sekretær for biskoppen

Anja Smedegaard

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 43 
E-Mail: asm@km.dk

Koordinerer biskoppens foredrag, gudstjenester, etc. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster og ansvarlig for KIS, journalisering og omstillingen.

Pia Rothman

Afdelingsleder

Direkte: 63 11 39 57
E-mail: pro@km.dk

Administrator for Fællesfondsløncenteret, som aflønner landets præster, stiftsansatte og ansatte i uddannelsesinstitutioner. Generel rådgivning i lønadministration for præster i alle stifter. 

Else Jørgensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 56
E-mail: evj@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter.

Vibeke Thomsen 

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: vht@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter.

Anne Monk Jensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 54 
E-mail: amoa@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Helsingør stifter. Sagsbehandler på forespørgsler vedrørende gravsteder og kirkegårdsvedtægter.

Lene Geisle

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: leg@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter.


Christine Frydkjær Lund

Sagsbehandler 

Direkte: 63 11 39 55                 Email: cflu@km.dk

Sagsbehandling og rådgivning for kirkefunktionærer samt lønadministration for præster i Viborg, Haderslev og Ribe stifter.

Marianne Holst Hyrlov

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Direkte: 63 11 39 41
E-mail: mhhy@km.dk 

Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve.

Camilla Christensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 61                    E-mail: cach@km.dk                

Pasning og administration af kursusafdeling. Fakturabehandling. 

Emma Lystlund Nørgaard

Studentermedhjælper

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: emln@km.dk 

Telefonomstilling. Generel hjælp i bispesekretariatet

                       Folkekirkens personale