Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere i Fyens Stift

Ledelse

Pernille Hach

Pernille Hach

Stiftskontorchef. Pernille Hach er i øjeblikket sygemeldt

Direkte: 
E-mail: phap@km.dk

Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.

Sanne Fonnesbæk

Sanne Fonnesbæk

Fungerende stiftskontorchef

D: 63 11 39 62 M 30 63 4758
E-mail: SAF@km.dk

Varetager i øjeblikket stiftskontorchefens opgaver. 

Bispesekretariat

Judith Mitzi Lange

Judith Mitzi Lange 

Bispesekretær

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: JMLA@km.dk

Sekretær for biskoppen. Koordinerer biskoppens kalender. Ansvarlig for KIS (Kirkenettets InformationsSystem) vedrørende præster. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster. Telefonomstilling.

Dorte Andersen

Administrativ medarbejder

Direkte: 63 11 39 40
E-mail: DMA@km.dk

Telefonomstilling samt diverse administrativt arbejde. 

Camilla Christensen

Camilla Christensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 61                      E-mail: cach@km.dk                

Pasning og administration af kursusafdeling. Fakturabehandling. 

Rådgivning

Pernille Hach

Signe Lehman Platz

Stiftsfuldmægtig

Direkte: 63 11 39 45 
E-mail: slp@km.dk

Generel rådgivning og sagsbehandling 

Anne Monk Jensen

Anne Monk Jensen

HR-konsulent 

Direkte: 63 11 39 43

Mobil:  21 16 68 95
E-mail: amoa@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. 

Malene Christensen

Administrativ medarbejder

Direkte: 63 11 39 49 
E-mail: MCC@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom. KIS (Kirkenettets InformationsSystem) vedrørende menighedsråd.

Telefonomstilling.

Marianne Holst Hyrlov

Marianne Holst Hyrlov

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Direkte: 63 11 39 41
E-mail: mhhy@km.dk

Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve.

Kursusafdeling

Teologiske medarbejdere

Hanne Uhre Hansen

Hanne Uhre Hansen

Religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder

Direkte: 30 44 09 51
E-mail: HUH@km.dk

Udvikling og facilitering af religionspædagogiske aktiviteter i Stiftet. Supervision og formidling af undervisningsformer og materiale til stiftets præster.

Torkil Jensen

Torkil Jensen

Uddannelseskonsulent for præster i Fyens Stift

Direkte: 30 53 49 11   
E-mail: TOJE@KM.DK

Koordinering af obligatorisk efteruddannelsesforløb for nyansatte præster. Kontaktled mellem Pastoralseminarierne og praktikpræster i Fyens Stift. Tilrettelæggelse af kurser for præster.

Folkekirkens Fællesfondsløncenter 

Pia Rothman

Pia Rothman

Afdelingsleder

Direkte: 63 11 39 57
E-mail: pro@km.dk

Administrator for Fællesfondsløncenteret, som aflønner landets præster, stiftsansatte og ansatte i uddannelsesinstitutioner. Generel rådgivning i lønadministration for præster i alle stifter. 

Vibeke Thomsen

Vibeke Thomsen 

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: vht@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter. 

Lene Geisle

Lene Geisle

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 53
E-mail: leg@km.dk

Lønadministration og Generel rådgivning i lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter samt landets kirkemusikskoler.

Administration af pensionssager vedrørende tjenestemandsansatte præster.

Brit Randi Monstrup  Hansen

Brit Randi Monstrup  Hansen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 56
E-mail: BRH@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Haderslev Stifter. 

Annemette Pedersen

Annemette Pedersen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 55 
E-mail: ANPE@km.dk   

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Viborg og Ribe stifter samt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Folkekirkens It, Folkekirken.dk og Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Christine Frydkjær Lund

Christine Frydkjær Lund

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 58                 Email: cflu@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Helsingør stift. 

Ditte Nybo Larsen

Sagsbehandler

Telefon: 63 11 39 44   
E-Mail: DNL@km.dk

Administration af pensionssager vedrørende tjenestemandsansatte præster.

Emma Lystlund Vogsen

Stiftsfuldmægtig

Telefon: 63 11 39 44 
E-mail: emlv@km.dk

Administration af pensionssager vedrørende tjenestemandsansatte præster.