Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere

Asger Gewecke

Stiftskontorchef

Direkte: 63 11 39 45
E-mail: awg@km.dk

Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.

Pernille Hach

Chefkonsulent og souschef

Direkte: 63 11 39 44
E-mail: phap@km.dk

Generel sagsbehandling herunder særligt rådgivning af menighedsråd vedrørende menighedsrådsarbejde og personaleforhold. Sekretær for Stiftsråd og udvalg under stiftsrådet. Stedfortræder for kontorchefen.

Sanne Fonnesbæk

Specialkonsulent

Direkte: 63 11 39 62 
E-mail: SAF@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom.

Anne Monk Jensen

HR- og byggesagskonsulent 

D: 63 11 39 43 M: 40 20 07 03
E-mail: amoa@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, plansager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom.

Judith Mitzi Lange 

Bispesekretær

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: JMLA@km.dk

Sekretær for biskoppen. Koordinerer biskoppens kalender. Ansvarlig for KIS. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster. Telefonomstilling.
 

Pia Rothman

Afdelingsleder

Direkte: 63 11 39 57
E-mail: pro@km.dk

Administrator for Fællesfondsløncenteret, som aflønner landets præster, stiftsansatte og ansatte i uddannelsesinstitutioner. Generel rådgivning i lønadministration for præster i alle stifter. 

Vibeke Thomsen 

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59 
E-mail: vht@km.dk

Lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter. Generel rådgivning i lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter. 

Christine Frydkjær Lund

Sagsbehandler - ikke til stede i øjeblikket

Direkte: 63 11 39 55                 Email: cflu@km.dk

Lønadministration for præster i Viborg, Haderslev og Ribe stifter. Generel rådgivning i lønadministration for præster i Viborg, Haderslev og Ribe stifter. 

Lene Geisle

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 53
E-mail: leg@km.dk

Lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter. Generel rådgivning i lønadministration for præster i Århus og Københavns stifter. 

Brit Randi Monstrup  Hansen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 56
E-mail: BRH@km.dk

Lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Helsingør stifter. Generel rådgivning i lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Helsingør stifter. 

Annemette Pedersen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 55 
E-mail: ANPE@km.dk   

Lønadministration for præster i Viborg, Haderslev og Ribe stifter.

Camilla Christensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 61                      E-mail: cach@km.dk                

Pasning og administration af kursusafdeling. Fakturabehandling. 

Hanne Uhre Hansen

Religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder

Direkte: 30 44 09 51
E-mail: HUH@km.dk

Udvikling og facilitering af religionspædagogiske aktiviteter i Stiftet. Supervision og formidling af undervisningsformer og materiale til stiftets præster.

Torkil Jensen

Uddannelseskonsulent for præster i Fyens Stift

Direkte: 63 11 39 49   
E-mail: TOJE@KM.DK

Tilrettelæggelse af introduktionsplan for nyansatte præster. Tovholder for vejlederpræster. Tilrettelæggelse af kurser for præster


 

 

Marianne Holst Hyrlov

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Direkte: 63 11 39 41
E-mail: mhhy@km.dk 

Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve.

Laura Kristine Stigaard Kjeldsen

Studentermedhjælper 

Telefon: 63 11 39 40 
E-mail: LKKJ@km.dk

Generel hjælp i bispesekretariatet og juridisk assistance


Folkekirkens personale