Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Medarbejdere

Medarbejdere i Fyens Stift

Ledelse

Sanne Fonnesbæk

Sanne Fonnesbæk

Stiftskontorchef

D: 63 11 39 62 M 30 63 47 58
E-mail: SAF@km.dk

Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen. Generel sagsbehandler alle sager. Personalechef for stiftets personale. Særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.

Bispesekretariat

Judith Mitzi Lange

Judith Mitzi Lange 

Bispesekretær

Direkte: 63 11 39 51
E-mail: JMLA@km.dk

Sekretær for biskoppen. Koordinerer biskoppens kalender. Ansvarlig for KIS (Kirkenettets InformationsSystem) vedrørende præster. Sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster. Sagsbehandling i forbindelse med tjenestedragter. Telefonomstilling.

Dorte Andersen

Administrativ medarbejder

Direkte: 63 11 39 40
E-mail: DMA@km.dk

Ansvarlig for KIS (Kirkenettets Informations System) vedrørende menighedsråd. Plansager. Telefonomstilling 

 

Rådgivning

Pernille Hach

Signe Lehman Platz

Specialkonsulent

Direkte: 63 11 39 45 
E-mail: slp@km.dk

Juridisk rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. 

Christine Nortov Schreiner 

Stiftsfuldmægtig 

Direkte: 63 11 39 50
E-Mail:chns@km.dk

Generel juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver, lånesager, fredningssager og andre sager vedrørende fast ejendom. 

Anne Monk Jensen

Anne Monk Jensen

HR-konsulent 

Direkte: 63 11 39 43
E-mail: amoa@km.dk

Rådgivning og sagsbehandling vedrørende kirkefunktionærer og menighedsrådsarbejdet. 

Sagsbehandling og løn for præster.

Sognebåndsløsning. SBL.

Marianne Holst Hyrlov

Marianne Holst Hyrlov

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Direkte: 63 11 39 41
E-mail: mhhy@km.dk

Rådgivning af biskop, stiftsråd og menighedsråd i forbindelse med presse- og kommunikationsaktiviteter. Ekstern og intern kommunikation, stiftsbog, hjemmeside og nyhedsbreve.

Økonomi

Kursusafdeling

Peter Thede Pedersen

Økonomimedarbejder

Direkte: 63 11 39 49 
E-mail: PTP@km.dk

Camilla Christensen

Camilla Christensen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 61                      E-mail: cach@km.dk                

Pasning og administration af kursusafdeling. Fakturabehandling. 

Teologiske medarbejdere

Hanne Uhre Hansen

Hanne Uhre Hansen

Religionspædagogisk konsulent og teologisk medarbejder

Direkte: 30 44 09 51
E-mail: HUH@km.dk

Udvikling og facilitering af religionspædagogiske aktiviteter i Stiftet. Supervision og formidling af undervisningsformer og materiale til stiftets præster.

Torkil Jensen

Torkil Jensen

Uddannelseskonsulent for præster i Fyens Stift

Direkte: 30 53 49 11   
E-mail: TOJE@KM.DK

Koordinering af obligatorisk efteruddannelsesforløb for nyansatte præster. Kontaktled mellem Pastoralseminarierne og praktikpræster i Fyens Stift. Tilrettelæggelse af kurser for præster.

Folkekirkens Fællesfondsløncenter 

Pia Rothman

Pia Rothman

Afdelingsleder

Direkte: 63 11 39 57
E-mail: pro@km.dk

Administrator for Fællesfondsløncenteret, som aflønner landets præster, stiftsansatte og ansatte i uddannelsesinstitutioner. Generel rådgivning i lønadministration for præster i alle stifter. 

Vibeke Thomsen

Vibeke Thomsen 

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 59
E-mail: vht@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Aalborg og Roskilde stifter. 

Lene Geisle

Lene Geisle

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 53
E-mail: leg@km.dk

Lønadministration og Generel rådgivning i lønadministration for præster i Århus stift samt landets kirkemusikskoler.

Administration af pensionssager vedrørende tjenestemandsansatte præster.

Brit Randi Monstrup  Hansen

Brit Randi Monstrup  Hansen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 56
E-mail: BRH@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Fyens, Lolland-Falster og Haderslev Stifter. 

Annemette Pedersen

Annemette Pedersen

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 55 
E-mail: ANPE@km.dk   

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Viborg stift samt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Folkekirkens It, Folkekirken.dk og Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Christine Frydkjær Lund

Christine Frydkjær Lund

Sagsbehandler

Direkte: 63 11 39 54                 Email: cflu@km.dk

Lønadministration og generel rådgivning i lønadministration for præster i Helsingør, København og Ribe stifter. 

Ditte Nybo Larsen

Sagsbehandler

Telefon: 63 11 39 44   
E-Mail: DNL@km.dk

Administration af pensionssager vedrørende tjenestemandsansatte præster og tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Henriette Harries Ærenlund

Sagsbehandler

Telefon: 63 11 39 58
E-mail: HHAE@km.dk

Administration af sager vedrørende pensionsalderforhøjelser for tjenestemandsansatte præster og tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.