Fortsæt til hovedindholdet
Teologisk Undervisning FYN
Kursusbeskrivelse og undervisningsplan

Kursusbeskrivelse og undervisningsplan

OM UNDERVISNINGEN

TUFyn er et undervisningstilbud i teologi for voksne.

Det består af et grundforløb på 3 års undervisning fordelt på 8 lørdage årligt. Hver undervisningsdag indeholder 2 undervisningsmoduler af 2 timer (2 fag), samt et teologisk foredrag, fælles for alle årgange.

Efter grundforløbet kan man følge fortsætterholdet i 2 år. Her er undervisningen tematisk anlagt, så man dykker ned i et nyt emne fra gang til gang med rig mulighed for fordybelse eftersom begge moduler er tildelt samme fag/emne. Også her afsluttes dagen med et teologisk foredrag.

Undervisningen præsenterer de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommens samspil med kultur og samfund. Undervisningen har således både en historisk og en aktualiserende dimension. Den sigter overordnet på at formidle viden og indsigt i troens og tænkningens verden og således ruste deltagerne til at tage livtag med aktuelle spørgsmål om religion, eksistens og etik.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, læreroplæg, samtale og hold- eller gruppedrøftelser.  For at få det fulde udbytte af undervisningen skal man regne med lidt tid til forberedelse mellem de enkelte kursusdage, men man kan også nøjes med at følge undervisningen. Det eneste, der kræves, er lyst til at lære og blive klogere i samtale med stoffet og i dialog med andre.

Du vil hver gang møde tre undervisere med hver sit fagområde. Underviserne har alle specifik kompetence inden for deres fagområde og har samtidig bred erfaring med formidling af stoffet.